De TIAS experience van Onno Huiskamp

Onno Huiskamp werkt als Technology and International Cooperation Manager bij de Provincie Noord-Brabant. In die rol faciliteert hij buitenlandse connecties voor de kennisinstituten in de regio Noord-Brabant. Hij heeft de Executive Master of Public and Non Profit Management (MPM) gevolgd.

Onno Huiskamp, Technology & International Cooperation Manager bij de provincie Noord-Brabant, besloot in zichzelf te investeren met een opleiding om zo meer impact te creëren op zijn organisatie en de samenleving. Doel was om kennis en vaardigheden op te doen die helpen om zijn scherpe visie te ondersteunen. “De academische vaardigheden hebben me efficiënter gemaakt.”

Onno is bruggenbouwer tussen Brabantse kennisinstellingen en partijen in het buitenland. Hij brengt ze bij elkaar, lobbyt tussen overheden en stimuleert internationale samenwerking. Eén van de meest zichtbare manieren waarop hij dat doet, is met de Brabant innovatiedagen, waar Brabantse kennisinstellingen hun plannen presenteren aan een selecte groep buitenlandse bedrijven. Gedachten achter het beleid Zijn keuze voor een masteropleiding was tweeledig. “Ik miste een mastertitel, dus dat was wel een deel van mijn motivatie. Maar wat ik ook graag wilde was structuur aanbrengen. Een goede vriend van me, iemand met veel ervaring, wees me erop dat ik inzicht heb, maar dat beter zou moeten leren onderbouwen. Ik wilde mijn breinstromen ordenen en ze inzichtelijk maken voor anderen. Dat heb ik in deze opleiding inderdaad geleerd.” “Ik koos specifiek voor een opleiding in de publieke sector omdat ik het bedrijfsleven al goed ken. Mijn achtergrond is wat meer economisch. Maar ik was ook benieuwd welke gedachten achter beleid maken zitten, met name op het gebied van industriebeleid. Het mooie aan een academische opleiding is dat je een hele digitale bibliotheek tot je beschikking hebt, waar je anders niet bij kan. Ik kreeg ineens toegang tot de meest recente wetenschappelijke inzichten over vraagstukken die de mijne raakten.” Die vraagstukken leidden onder meer tot een scriptie. “Ik houd me bezig met internationale netwerken. Nou is er vrij veel geschreven over de governance van nationale netwerken, maar niet over internationale. Je ziet in de praktijk vaak dat een kartrekker alle bestuurs- en beleidstaken op zich neemt. Maar als de organisatie die het voortouw neemt om wat voor reden dan ook uitvalt, raakt het netwerk stuurloos. In mijn scriptie heb ik dat onderzocht en aangeraden te investeren in een partij die die taken op zich neemt.”

Impact Onno kon de theorie van de opleiding rechtstreeks verbinden aan de praktijk. “Ik begon de opleiding met vrij concrete vragen. Daarin worden deelnemers goed gehoord. Zo kon ik aan een aantal opdrachten heel goed een eigen invulling geven en dat meenemen in mijn werk. Mijn scriptie vond ook goede grond bij de kartrekkers van de vijf netwerken waarin ik mijn onderzoek uitvoerde. Het advies wordt serieus overwogen.” En Onno’s scriptie leidde tot nieuwe vragen. “Bij de verdediging van mijn scriptie kwam het aspect cultuur ter sprake. In internationale netwerken heb je te maken met verschillende cultureel bepaalde visies op samenwerking en hiërarchie, die het moeilijker of juist makkelijker maken om in een netwerk te functioneren. Ik ga binnenkort koffiedrinken met mijn scriptiebegeleider om daar verder over te praten.” En de maatschappelijke waarde? “Ik heb de burger meer in het vizier gekregen. Ik werk heel veel samen met kennisinstituten, maar maak nu ook de vertaalslag naar inwoners. Welke impact heeft het beleid op hen? Het is niet altijd aan de orde, maar dat moet je je wel afvragen.”

Opleiding, werk en privé De opleiding was goed te combineren met werk en privéleven, vindt Onno. “Ik heb nooit het idee gehad dat het me te veel werd. Een deel van de opleiding viel samen met de provinciale verkiezingen. Toen was het op mijn werk wat rustiger en heb ik even heel veel kunnen doen.” De opleiding is daarin voldoende flexibel. “Ik kon goed mijn eigen weg gaan en moet ook zeggen dat dat bij me past. Achteraf had ik meer om hulp mogen vragen, weet ik, want de docenten denken graag mee als je ergens tegenaan loopt. Ze monitoren goed hoe het met iedereen gaat, of het allemaal lukt met de opleiding en of thuis alles loopt. Ik heb dat zelf niet zo nodig gehad, maar wel om me heen gezien.” Uitwisseling “Ik heb veel nieuwe kennis en inzichten opgedaan, enerzijds door het curriculum, maar ook door de interactie met andere deelnemers.

Voor het vak Netwerk & Organisatie moesten we bijvoorbeeld een analyse van een netwerk. Dat vond ik heel leuk om te doen, maar ik bleek echt een ander gezichtspunt te hebben dan de andere deelnemers. Dat is interessant en de docent bood daar alle ruimte voor.” “Je leert van elkaar. Ik vond het heel verhelderend met mensen uit uitvoerende organisaties en mensen uit beleidmakende organisaties bij elkaar te zitten. Dat geeft je een veel beter beeld van wat de ander doet en waarom hij of zij dat zo doet. Daarbij werd me duidelijk dat de wijze waarop je beleid formuleert heel veel uitmaakt voor de uitvoering.” Gestructureerder Onno’s belangrijkste opleidingswinst ligt dan ook daar. “Een academische opleiding leert je onder meer gestructureerder te denken. Daardoor ben je sneller, heb je meer overzicht en kun je ook aan anderen beter overbrengen wat je gezichtspunt is. Een deel van de opleiding is door mijn werkgever betaald en ik denk dat dat een goede investering was. Ze hebben er een efficiëntere medewerker voor teruggekregen.”

Meer TIAS