Dokters van de Wereld geeft gratis tandartsbehandelingen aan Quiet-members in Tilburg

De Mondzorgkaravaan van Dokters van de Wereld komt op dinsdag 12 juli naar Tilburg en helpt members van de Quiet Community met een gratis mondzorgbehandeling. Het gaat om mensen met gebitsproblemen voor wie een bezoek aan de tandarts of mondhygiënist te duur is. In de mobiele tandartspraktijk krijgen zij een noodbehandeling en poetsvoorlichting. 

De mobiele tandartspraktijk staat dinsdag 12 juli van 9.00 uur tot 17.00 uur op het parkeerterrein aan de Hoflaan 23 in Tilburg. Om 12.30 uur is er een feestelijk moment waarbij er een intentieverklaring wordt ondertekend door deelnemende tandartsen en mondhygiënisten, Quiet Community, de gemeente Tilburg, De Vonk en Dokters van de Wereld. Hiermee committeren de tandartsen en de mondhygiënisten zich om een jaar lang gratis basale mondzorg te blijven bieden aan kwetsbare mensen in Tilburg.

Wethouder Esmah Lahlah (Bestaanszekerheid en Kansengelijkheid) is blij met de intentieverklaring: “De ongelijkheid in onze gezondheidszorg is nergens meer zichtbaar dan in de tandartsstoel.
Het belang van preventie is niet helemaal ingeburgerd, en niet alleen bij mensen met een kleine beurs. Wie geen pijn heeft, gaat niet naar de tandarts. Hier moet extra aandacht voor komen. Mondzorg moet echt weer terug in het basispakket. Dat is beter voor onze inwoners, maar bovendien maatschappelijk goedkoper en vooral gezonder.”

Ontstekingen en continu ernstige pijn

“Sinds mondzorg voor volwassenen niet meer wordt vergoed, gaan ongeveer 1,5 miljoen Nederlanders mensen niet of nauwelijks naar de tandarts. De gevolgen zijn verschrikkelijk, want er zijn ontzettend veel mensen die rondlopen met ontstekingen en ernstige pijn”, vertelt Caroline van Wingaarden van Dokters van de Wereld. “Daarom trekken we het hele land door met onze Mondzorgkaravaan met hulp van Prodent en Novia Cura. In onze mobiele tandartspraktijk voert een tandarts als vrijwilliger noodbehandelingen uit. De mensen die behandeld worden, zijn geselecteerd door lokale organisaties zoals de schuldhulpverlening, daklozenopvang en voedselbanken.”

Blij met het initiatief

De psychische en sociale gevolgen van verwaarloosde mondzorg kunnen groot zijn, weet ook Chantal van Rijswijk, teamleider van de Tilburgse Quiet Community. “Elke dag zien we weer dat mensen in armoede allerlei drempels ervaren om hulp te zoeken: schaamte, maar ook argwaan.
Een sociaal isolement ligt voortdurend op de loer en een slecht verzorgd gebit is daarbij een complicerende factor. Daarom is het zo fijn dat dit bij ons aan de Hoflaan kan gebeuren. Quiet is een vertrouwde plek voor onze members. Wij zijn erg blij met deze actie, want dit kan voor veel mensen weer een vertrekpunt zijn van groeiend of herwonnen zelfvertrouwen, een opstap naar een beter bestaan."

Vervolgbehandelingen

De gebitsproblemen van de mensen die op 12 juli tijdens de Mondzorgkaravaan behandeld worden zijn zo groot, dat er meestal vervolgbehandelingen nodig zijn. “Daarom zoekt Dokters van de Wereld vooraf lokale tandartsen en mondhygiënisten die na onze komst gratis behandelingen willen uitvoeren. Dat is hard nodig!”, zegt Van Wingaarden. “Gelukkig zijn er al een paar tandartspraktijken in Tilburg bereid om de vervolgbehandelingen te doen. We hopen dat hierna ook andere tandartsen en mondhygiënisten zich hierbij aansluiten”.

Mondzorg terug in het basispakket 

De gevolgen van verwaarloosde mondzorg zijn groot. Van Wingaarden: “Mensen krijgen moeite met eten, kunnen niet slapen door de pijn en trekken zich terug uit schaamte over hun slechte gebit. 

Op de langere termijn kunnen verwaarloosde gebitsproblemen zelfs hart- en vaatziekten veroorzaken. Dat kan weer leiden tot ziekteverzuim of werkeloosheid. Het is maatschappelijk goedkoper en gezonder als de tandarts weer terug in het basispakket komt. Tot die tijd blijven wij aandacht vragen voor al die mensen met gebitsproblemen en doen we wat we kunnen met vrijwillige tandartsen en mondhygiënisten.”

Meer dan 141.000 mensen tekenden de petitie van Dokters van de Wereld: https://doktersvandewereld.org/campagnes/mondzorg-in-het-basispakket

MEER NIEUWS