Nieuw: Een groene hub voor integrale duurzaamheidsvraagstukken

De Green Office van Yuverta MBO Tilburg is een nieuwe groene hub die events organiseert voor het oplossen van integrale duurzaamheidsvraagstukken. Hierbij sluiten mbo-, hbo-studenten, experts en ondernemers aan om op een creatieve en innovatieve manier te komen tot duurzame oplossingen. De Green Office Tilburg faciliteert brainstormsessies, of zoals Yuverta ze noemt, Greennovations. Dit zijn innovatie middagen waarin middels design-thinking naar concrete concepten wordt gewerkt. Vorige week vond de tweede middag plaats sinds de oprichting van de Green Office. 

Romy van Mil, kwartiermaker: "Wat we misten was een faciliterende plaats waar men kan samenkomen, ideeën kan uitwisselen en innoveert. Een plek waar ideeën echt tot leven komen en waar we tot actie overgaan. De Green Office biedt hierin de oplossing door in gesprek te gaan en resultaatgericht te kijken naar haalbare oplossingen zonder de creativiteit en innovatie te verliezen. Van het starten met de juiste partners tot het aanjagen van de projecten. Ideeën bundelen, inspireren en het niet alleen denken, maar ook doen."

Greennovation

Bij de Green Office kan elke partner uit de regio een casus inbrengen om het regionale leef-, werk- en leeromgeving te verduurzamen en te innoveren. Hier ontstaan nieuwe netwerken, kennisuitwisseling en samenwerkingsverbanden tussen deze partners. De uitkomst van een Greennovation staat vooraf niet vast, dat maakt het dynamisch en nieuw. Na een Greennovation wordt gekeken welke mogelijke projecten eruit rollen, vervolgens kunnen verschillende partners hier een rol in spelen. Zo kan er bijvoorbeeld een afstudeerstage voor een student uitkomen of een project dat door verschillende bedrijfs- en onderwijspartners kan worden opgepakt. De Green Office is eigenlijk het startpunt van nieuwe samenwerkingsverbanden en innovatie. 

Romy: "Studenten willen graag aan de slag, vaak verdwijnen hun ideeën en adviezen in de archiefkast. Ook hebben zij de behoefte om een beter beeld te krijgen van het werkveld waar ze zich in bevinden. De Green Office biedt dit aan door studenten direct met het werkveld in contact te brengen. Enerzijds door de Greennovations, anderzijds om kleinschalige projecten aan te bieden waarmee ze aan de slag kunnen. Dit kunnen projecten zijn die uit de Greennovations ontstaan, via bekende partners van de Green Office of Yuverta Tilburg. De Green Office coördineert de projectaanvragen, zorgt voor de juiste aansluiting en helpt de studenten op weg. De begeleiding ligt echter bij de desbetreffende organisatie."

Cool spot

Op maandag 13 maart vond er een Greennovation plaats waar 50 verschillende deelnemers uit het onderwijs en bedrijfsleven samen kwamen om te brainstormen over het buitengebied van Yuverta MBO Tilburg. Hoe kunnen we deze omgeving dynamischer en groener maken? En hoe kan deze buitenomgeving als hotspot en ontmoetingsplek dienen voor het bedrijfsleven en het onderwijs? Tijdens deze Greennovation waren het de mbo- en hbo-studenten die als tafelbegeleiders de deelnemers door het programma hebben begeleid. Middels creatieve workshops hebben de deelnemers van een nulpunt gewerkt naar diverse prototypes die de basis voor een concept hebben gelegd. Tijdens de eindpresentatie kwamen concepten voorbij als 'een living lab', 'een proeftuin van onderwijs' en is er nagedacht hoe de locatie van Yuverta in te zetten als een 'cool spot' waar zowel bedrijfsleven als onderwijs prettig kunnen samenwerken. 

Co-creatie

De deelnemers hebben de Greennovation ervaren als innoverend, leerzaam en toekomstgericht. Het initiatief biedt perspectief in het verduurzamen van de regio in samenwerking tussen onderwijs, de gemeente en het bedrijfsleven. De Green Office hoopt het startpunt van deze innovatie te kunnen voortzetten, en meerdere partners uit het werkveld, de gemeente en het onderwijs te verbinden. Een plek waar co-creatie, innovatie en verduurzaming centraal staat. "De eerste beweegredenen om een Green Office op te starten zijn om studenten meer kansen te geven om te proeven van het werkveld en hen meer ervaringen te laten opdoen," vertelt Romy. "De aansluiting op de arbeidsmarkt wordt beter, studenten komen er sneller achter wat hen wel en niet bevalt en bezitten actuelere kennis wanneer ze actief deelnemen. Om studenten een goede plek in de Green Office te bieden, worden zij ondersteund wanneer ze meedraaien met een project buiten de school. Deze ondersteuning komt terug in periodieke gesprekken met studenten. Deze gesprekken vinden plaats wanneer studenten een aantal Greennovations heeft meegedraaid, wanneer ze tegen dingen aanlopen in een project of wanneer ze zichzelf willen ontwikkelen in soft-skills en hier vragen over hebben. Ook hier wordt een beroep gedaan op bijvoorbeeld coaches vanuit Yuverta Tilburg."

Ben je benieuwd naar het verhaal van de Green Office of heb jij een vraagstuk dat je graag zou willen indienen? Mail dan naar greenoffice-tilburg@yuverta.nl

 

Meer nieuws