Eerstejaars studenten onderzoeken toekomst Spoorzone Tilburg

De Spoorzone in Tilburg heeft zich ontwikkeld tot een bruisende omgeving waar creatieve ondernemers zich thuis voelen. Het gebied in het centrum van de stad is hét nieuwste talent- en innovatiedistrict van Nederland. Maar hoe laat je ondernemers zien wat het gebied te bieden heeft wanneer er nog volop wordt ontwikkeld? Eerstejaars studenten van de opleiding Fontys Trend Research & Concept Creation in Lifestyle gaan in opdracht van Make it in Tilburg een conceptversterking ontwikkelen om ondernemers die zich bezighouden met data en digitalisering enthousiast te maken zich in dit gebied te vestigen. 

De samenwerking tussen Fontys Trend Research & Concept Creation in Lifestyle (TCL) en Make it in Tilburg sluit perfect aan bij de koers die Fontys afgelopen jaren heeft ingezet. Van een onderwijsinstelling verandert het instituut in een kennisgemeenschap waarbinnen studenten, docenten nadrukkelijk samenwerken met het werkveld. Niet alleen met het onderwijs, maar ook door middel van onderzoek wil Fontys bijdragen aan een vitale, inclusieve en duurzame samenleving. De studenten van Fontys TCL leren op basis van (trend)onderzoek naar maatschappelijke ontwikkelingen, concepten te realiseren die de kwaliteit van leven van bepaalde doelgroepen verbeteren. 

Make it in Tilburg is hét platform voor ondernemen in Tilburg en biedt ruimte en inspiratie voor innovatieve starters, groeiers en makers. De Spoorzone is het nieuwe talent- en innovatiedistrict waar hard wordt gewerkt aan de toekomst. Creativiteit en slimme bedrijvigheid staan hierbij centraal. Uit onderzoek van Make it in Tilburg blijkt dat ondernemers de uitstraling van het gebied, de aanwezigheid van talent en bereikbaarheid belangrijk vinden. De eerstejaars starten met (trend-)onderzoek en vertalen hun bevindingen vervolgens naar concepten waarmee zij de Spoorzone zo aantrekkelijk en duidelijk mogelijk kunnen visualiseren richting de doelgroep. Die doelgroep vormen ondernemers die zich richten op data en digitalisering. Het onderzoek moet uiteindelijk leiden tot een innovatieve conceptversterking waarin technologie een rol speelt. In het advies dat de studenten uitbrengen, is aandacht voor zowel maatschappelijke trends als voor de doelgroep met bijbehorende lifestyle. 

KICK-OFF

De kick-off van het project is maandag 5 september in Station88. Daar presenteren de projectteams 17 oktober hun bevindingen en worden ze beoordeeld door een jury. Fontys TCL, Citymarketing Tilburg en Make it in Tilburg volgen de verrichtingen van de studenten onder meer op social media. 

Heb je na het lezen van dit nieuwsbericht nog vragen over Spoorzone Tilburg? Kijk dan hier! Of wil je meer weten over de opleiding Trend Research & Concept Creation in Lifestyle? Kijk dan hier!

Meer Spoorzone Tilburg