Er komt een coöperatief convenant voor Nederland, regio Tilburg bijt spits af

Een Coöperatief Convenant voor Nederland: Rabobank slaat samen met leden, klanten, medewerkers en verschillende stakeholders de handen ineen in de ontwikkeling hiervan. Met dit convenant werkt de bank aan een toekomstplan voor Nederland en het versterken van de verschillende regio’s, zeker in en na de tijd van de coronacrisis. De bank presenteert het convenant in de lente van 2021 aan het nieuwe kabinet. Aan de Rabobanken in Midden-Brabant de eer om als eerste, samen met 300 deelnemers, het spits af te bijten.

De coronacrisis leidt in alle lagen van de bevolking tot problemen. Als coöperatieve bank gelooft Rabobank sterk in de kracht van het samen doen. Zij geloven dat we als land sterker uit de crisis komen zolang saamhorigheid en solidariteit de boventoon blijven voeren. Daarom werken ze toe naar het Coöperatief Convenant voor Nederland. Dit doet Rabobank samen met leden, klanten, medewerkers en beleidsbepalers uit het hele land. Een plan met input uit de 14 regio’s van Rabobank, dat ervoor gaat zorgen dat Nederland vooruit kan met de grote transformaties waar ons land voor staat: die van landbouw en voedselproductie, wonen, de energietransitie, financiële zelfstandigheid en sociale inclusie.

Start in Midden-Brabant

Op 10 december ging Rabobank virtueel in dialoog met ruim 300 stakeholders in Midden-Brabant. De komende tijd volgen ook de andere lokale banken, verdeeld over nog eens 13 regio’s. Centraal in de virtuele regiodialoog staat de gezamenlijke ambitie om de regio verder te versterken en om er groei te realiseren. Dit door inzichtelijk te maken welke belangrijke opgaves, initiatieven en kerncoalities er al zijn en waarop ze kunnen versnellen. De opbrengst wordt breed gedragen en vormt de input voor een regionaal actieplan én het Coöperatief Convenant. “Ik geloof sterk in de kracht van verbinding en het gedeelde belang. Omdat je samen doelen kan bereiken, die als eenling onbereikbaar zijn. Eigenaarschap tonen, door proactief te handelen als de situatie erom vraagt Dat coöperatieve DNA is ook precies waar onze bank voor staat en wat mijn ogen doen stralen. Sámen de wereld steeds een beetje beter maken, zoals ook nu door met elkaar deze dialoog te voeren. Om van daaruit uitdagingen concreet samen op te lossen en nieuw perspectief te bieden”, aldus Lilian Damen-Evers, directievoorzitter Rabobank Tilburg en omstreken.

De uitkomsten die Rabobank ophaalt uit de 14 regiodialogen worden, samen met economisch onderzoek van RaboResearch, gebundeld tot het Coöperatief Convenant voor Nederland. Een robuust plan dat in de lente van 2021 wordt aangeboden aan het nieuwe kabinet.

Bekijk de video over het Coöperatief Convenant voor Nederland.

Lees meer over het Coöperatief Convenant voor Nederland.

Meer nieuws