Icoonproject Deeleconomie Tilburg

HeelNederlandDeelt is een platform waarbij burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties op lokaal niveau op eenvoudige wijze producten en diensten met elkaar kunnen delen. Het idee achter dit icoonproject is om de vier elementen – Online platform, Fysieke plek, Ruimtelijk inrichting en Community Manager – te combineren in een stevige aanpak in een gemeente, stad of dorp.

VOORBEELD OP GEMEENTELIJK NIVEAU: TILBURG

In Tilburg is in oktober 2018 een startsein gegeven voor een meer circulaire stad middels het nieuwe platform www.tilburgcirculair.nl. Dit platform is een startpunt voor meer bewustwording bij inwoners en bedrijven rondom de circulaire economie. Wat is er allemaal al te vinden in de stad aan circulaire producten en diensten; kringlopen, tweedehandswinkels, deelplatformen, reparatie en recyling, en hoe kan ik daar gebruik van maken en welke projecten in de circulaire economie lopen er in de gemeente?

De volgende stap is om een aantal plekken fysieke plekken aan te wijzen als deellocaties. Dit dienen zowel bestaande locaties te zijn als locaties die nog gebouwd gaan worden. Als bestaande locatie kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het Tilburgse La Poubelle, Biblotheek Midden-Brabant of een andere kringloopwinkel. Voor deze locaties wordt een community manager aangesteld die zorgt voor een bloeiende deeleconomie in de buurt en daarbij ook een sociale rol vervult. Nieuwbouwprojecten of herontwikkelingsprojecten kunnen tevens invulling geven aan de deeleconomie, bijvoorbeeld middels een deelschuur, autodelen of andere aspecten van de deeleconomie.

Online community

Deze aanpak wordt ondersteund door in Tilburg eerst meer bewustwording te creëren rondom het beter benutten van producten en duurzame diensten via het platform www.tilburgcirculair.nl. Een tweede stap is een zeer actieve online community te bouwen via HeelNederlandDeelt.nl/TilburgDeelt.nl, in een gezamenlijke aanpak met mogelijke andere bestaande platforms.

Zo ontstaat er een gebied waarbij de fysieke plek, de ruimtelijke inrichting, een community manager en het online platform elkaar versterken. Het voorstel van het Transitieteam is om in 2019 met minimaal twee andere gemeenten een plan te maken voor een gemeentelijke aanpak rondom de deeleconomie, met daarin de vier elementen verweven.

Meer circulair nieuws