Innoveren in de maakindustrie met 5G en een slimme productietestlijn

Data en digitalisering worden ook in de maakindustrie steeds vaker ingezet. Bijvoorbeeld voor voorspelbaar onderhoud. Of simulaties. In regio Tilburg is er een living lab, een Smart Industry hub, die zich hiermee bezig houdt. En waar ondernemers in de maakindustrie bij kunnen aansluiten om samen met onderwijs- en kennisinstellingen innovatieprojecten uit te voeren. De naam van deze hub? Gate2.

“Met bedrijven die zelf ook willen investeren, zetten we innovatieprojecten op, samen met onderwijs- en kennisinstellingen. We helpen mee om deze van de grond te krijgen”, vertelt Pierre van Kleef, directeur Gate2. “Van marktonderzoek en haalbaarheidsstudie tot businessplan en financieringsplan. We organiseren ook opleidingen voor personeel en voor nieuwe talenten van onder meer Avans Hogeschool en ROC Tilburg. Het technisch onderwijs krijgt hier de kans om aan te sluiten bij het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld met augmented en virtual reality in trainingsprocessen, zoals in de vorm van gaming. We richten ons met name op productie-, simulatie- en data- en communicatietechnologieën.”

5G infrastructuur

In toenemende mate richt Gate2 zich op projecten met nieuwe ‘smart’ technologieën. De samenwerking met ‘buurman’ Ericsson op de Aeroparc campus biedt ongekende mogelijkheden voor de toekomst, zeker nu deze als een van de eerste terreinen ter wereld beschikt over een volledige 5G infrastructuur. Met de industrie kan op de campus en in het gebouw worden geëxperimenteerd met toepassingen van 5G binnen de productieomgeving. “Ericsson heeft de campus gekozen voor de nieuwe 5G-ontwikkelingen. We kunnen met de industrie experimenteren, zowel op de campus als in het Gate2 gebouw. Gate2 sluit goed aan bij de maakindustrie die hier in de regio nog altijd erg sterk is met zo’n 40.000 banen en 40% van het bruto nationaal product.” https://gate2.nl/testlab-5g-van-ericsson-in-rijen-dit-gaat-onze-levens-ingrijpend-veranderen/ 

Voorspelbaar onderhoud

Zo is daar CAMPIONE: een toonaangevend project op het gebied van 100% voorspelbaar onderhoud. Op Gate2 staat een geavanceerde installatie, in feite een speeltuin om nieuwe dingen uit te proberen. Dat gebeurt dan naar aanleiding van een vraag vanuit het bedrijfsleven, zoals: “Hoe voorspel ik wanneer ik de leidingen moet vervangen?” Een team van specialisten én studenten kijkt vervolgens met behulp van plaatjes met steeds kleiner wordende gaatjes naar het moment dichtslibben van leidingen. Met behulp van de data van het besturingssysteem en externe sensoren zoals trilling sensoren voorspellen ze vervolgens het percentage ‘dichtgeslibd’. Dit wordt weer gekoppeld aan een SAP applicatie en zo kan er tijdig nieuw materiaal worden besteld. 

‘Slimme’ productielijn 

Eerder dit jaar lanceerde Gate2 nog de eerste Cyber Physical Factory (CPF) van Nederland: Een productietestlijn uitgerust met de laatste kunstmatige intelligentietechnieken, zoals robotica, sensoriek, PLC’s, augmented en virtual reality, digital twin, Internet of Things en 5G. Studenten en werknemers gaan hier trainingen en opleidingen volgen. Ondernemingen testen er hun producten en processen voordat ze de markt op gaan. “Hier kun je fysiek ervaren of bijvoorbeeld robotisering in het proces zorgt voor een versnelling of verbetering van de productie. Binnen de eigen fabriek is dat niet altijd mogelijk. Je kunt niet even een productieproces stilleggen, alles ombouwen om een experiment te testen en dan weer alles aanpassen. Hier kan dat wel”, vertelt Pierre. 

Ericsson (van de 5G eerder in dit artikel) test er bijvoorbeeld mogelijkheden om verschillende apparaten draadloos met elkaar te verbinden en de robots in de teststraat met elkaar te laten ‘praten’. Samen met sensoren, slimme camera’s en Internet of Things kun je zo onder meer de kwaliteit checken, efficiënter produceren en voorspellen wanneer onderhoud nodig is. Door kunstmatige intelligentie in te brengen kun je met data alles meten wat je wilt weten.

Data en digitalisering

Pierre: “Het belang van deze hub voor de regio zit in het feit dat bedrijfsleven en kennisinstellingen elkaar vinden om tot innovatieve projecten te komen. Dat betekent een impuls voor de industrie maar ook een impuls in de aansluiting van technisch onderwijs met het bedrijfsleven. Voor bedrijven is het dat ze support krijgen bij de nieuwe plannen en technische ontwikkelingen die ze in hun bedrijfsvoering willen realiseren.” 

Voor het ‘verslimmen’ van je productie als maakbedrijf, ontkom je niet meer aan het analyseren van je data en het digitaliseren van je systemen. Binnen Gate2 kunnen zie hierin ondersteuning verlenen. Welke projecten er momenteel lopen op dit vlak lees je hier: https://gate2.nl/technologieen/data-en-communicatietechnologieen/ 

Gate2: Dé Smart Industry hub in Midden-Brabant en tevens een internationale toplocatie voor simulatietrainingen voor de luchtvaart en industriële innovatietrajecten. “Wij bieden 10.000 m2 aan testplekken, fieldlabs, bedrijvigheid en innovatieprojecten. Ondernemingen met innovatieplannen kunnen altijd hun licht opsteken bij Gate2”, aldus Pierre van Kleef. Kijk voor informatie op: https://gate2.nl/ 

Smart Makes

Regio Tilburg beweegt van moderne industriestad naar een slimme en duurzame maakstad. De kracht ligt in het ontwikkelen en vooral toepassen van nieuwe technologieën met bedrijven die snel  schakelen en flexibel produceren. Hierbij profiteren ze van het rijkelijk aanwezige wetenschappelijk en praktisch onderwijs. In diverse proeftuinen ontstaan nieuwe initiatieven en de logistieke sector werkt nauw samen met de maakindustrie om snel en duurzaam te transporteren. Een Reshoring tool, voorspelbaar onderhoud via fieldlabs, circulaire productontwikkeling, Cyber Physical Factory , Smart MKB (dataficering) en VR in onderhoud zijn enkele thema’s die momenteel met ondernemers worden toegepast. Met de campagne Smart Makes promoot Tilburg haar slimme en duurzame maakindustrie.  

Voor meer informatie over de maakindustrie in Tilburg: www.makeitintilburg.com/nl/make-it/slimme-sectoren/smart-industry