IT'S A MATCH

Dit artikel is geschreven door MindLabs

Kunstmatige intelligentie (AI) heeft een groot potentieel voor onderzoeksjournalistiek: het kan redacteuren helpen bij het opschonen, ordenen en interpreteren van gegevens en bijdragen aan nieuwe perspectieven voor journalistieke verhalen. Toch wordt AI vooralsnog mondjesmaat ingezet vanwege praktische, maatschappelijke en ethische uitdagingen.

Om de mogelijkheden en randvoorwaarden voor onderzoeksjournalistieke AI te verkennen, werken ethici, juristen, data- en kunstmatige intelligentie-ingenieurs en journalistieke onderzoekers samen in het onderzoeksproject "It's a match", dat deze maand van start is gegaan en 2 jaar zal duren.

De onderzoekers richten zich op de vraag hoe AI kan worden ingezet voor onderzoeksjournalistiek in lijn met journalistieke en maatschappelijke kernwaarden. Het lectoraat Journalistiek & Verantwoord Innoveren werkt in dit project samen met de Fontys lectoraten Moral Design Strategy, Design & Interaction, Big data & AI en Quality Journalism in Digital Transition (HU).

Uit het werkveld sluiten het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Pointer en Omroep Flevoland aan als onderzoekspartner. Het onderzoeksproject wordt gesubsidieerd met een RAAK Publiek-subsidie van Nationaal Regieorgaan SIA.

Dutch Media Week - In deze uitzending van de Dutch Media Week werden de mogelijkheden voor gebruik van AI in de journalistiek besproken. Deze uitzending sluit goed aan bij welke mogelijkheden in dit project verder worden onderzocht.

Meer Living Labs