De toekomst van levensreddende traumazorg

Living Lab Neurochirurgie, een vooraanstaande innovatieorganisatie op het gebied van acute pre-hospitale traumapatiënten, is officieël 'in de lucht'. Letterlijk (met drones) én figuurlijk via een website. Dit baanbrekende initiatief heeft als doel de overlevingskansen van traumapatiënten in Nederland te vergroten. Dit doet de organisatie door middel van innovatieve benaderingen zoals het inzetten van drones en samenwerking met professionals uit diverse hulpverlenende werkvelden, waaronder politie, brandweer, ambulance, ziekenhuis en defensie. 

Living Lab Neurochirurgie is uniek op het gebied van interdisciplinaire samenwerking binnen de hulpverlening. Door de krachten te bundelen met professionals uit verschillende werkvelden streeft het lab naar een integrale aanpak om de zorg voor traumapatiënten te optimaliseren. Dankzij de gezamenlijke inspanningen van hulpverleningsinstanties kan het Tilburgse initiatief een geïntegreerde aanpak bieden, waarbij de expertise van alle betrokken partijen wordt benut. "Bij het leveren van effectieve traumazorg is het van cruciaal belang om verschillende disciplines en perspectieven te combineren. Defensie heeft jarenlange ervaring met traumazorg in oorlogsgebieden, terwijl zorgprofessionals op de vloer een diepgaande kennis hebben van de specifieke uitdagingen en beperkingen in de civiele gezondheidszorg", legt Peter van Dun, een van de initatiefnemers uit. 

Proeftuin voor zorginnovatie

Living Lab Neurochirurgie fungeert als een proeftuin voor zorginnovatie en onderzoek. Met behulp van geavanceerde faciliteiten, state-of-the-art technologieën en samenwerking met multidisciplinaire teams streeft het lab ernaar oplossingen te ontwikkelen en te testen. Bovendien fungeert Living Lab Neurochirurgie als een kenniscentrum waar professionals hun expertise kunnen delen, samenwerken aan onderzoeksprojecten en gezamenlijk streven naar continue verbetering van de traumazorg. Peter van Dun: "Door elkaars expertise te respecteren en te waarderen, kunnen we ons doel bereiken: het bieden van de best mogelijke zorg voor iedereen die het nodig heeft. We zijn trots op onze samenwerking en willen graag iedereen uitnodigen om betrokken te raken bij onze inspanningen."

Een van de unieke kenmerken van Living Lab Neurochirurgie is dat de mogelijkheid geboden wordt aan een ieder om mee te denken in het proces. Door inwoners vanaf het allereerste begin te betrekken, waarborgt het lab een breed draagvlak voor de ontwikkelde innovaties. Dit wordt gerealiseerd door middel van co-creatie en publieke consultaties, waarbij de meningen en behoeften van de samenleving worden meegenomen in het innovatieproces. Deze benadering resulteert in een betere acceptatie en implementatie van de ontwikkelde oplossingen, omdat deze naadloos aansluiten bij de wensen en verwachtingen van de samenleving. 

Dr. Guus Beute, een gerenommeerd neurochirurg en medeoprichter van Living Lab Neurochirurgie, benadrukt het belang van deze innovatieve aanpak en verklaart: "Living Lab Neurochirurgie vertegenwoordigt een unieke en holistische benadering van traumazorg. Door samen te werken met professionals uit verschillende werkvelden en de actieve betrokkenheid van de samenleving kunnen we innovaties ontwikkelen die daadwerkelijk voldoen aan de behoeften van traumapatiënten en de gehele samenleving."

Voor meer informatie over het Living Lab Neurochirurgie en de lopende onderzoeks- en innovatieprojecten: www.livinglabneurochirurgie.nl 

 

Video Living Lab Neurochirurgie

Meer nieuws