Loeks van der Veen nieuwe voorzitter Stichting Tilburgs OndernemingsFonds

Op 21 juni 2022 is Loeks van der Veen (65 jaar) benoemd als voorzitter van de Stichting Tilburgs OndernemingsFonds (TOF). Hij volgt daarmee Jan Gevers op die terugtreedt vanwege het bereiken van de maximale statutaire termijn. Loeks van der Veen is geen onbekende in Tilburg. Hij was vele jaren lid van de raad van bestuur van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis en voorzitter van de kring VNO-NCW Midden Brabant. Daarnaast vervult hij meerdere toezichtrollen in maatschappelijke organisaties. Het bestuur van TOF is verheugd dat Loeks de rol van voorzitter van de stichting op zich wil nemen. 

Loeks van der Veen 

TOF is de stichting die in Tilburg het parkmanagement op de bedrijventerreinen faciliteert. TOF ontvangt jaarlijks de reclamebelasting, de verplichte parkmanagementbijdragen en de subsidie van de gemeente en stelt de Vitaal Verenigingen op de bedrijventerreinen financieel in staat het parkmanagement op hun terrein te organiseren. Het parkmanagement in Tilburg is gebaseerd op een convenant dat gesloten is tussen BORT, Gemeente Tilburg en TOF. Er vallen negen bedrijventerreinen onder het convenant. De Vitaal structuur is gestart in 2014 en is van wezenlijk belang voor het vitaal houden van de bedrijventerreinen in Tilburg.

Meer nieuws