Makersfonds Aanvraagtermijn eerste ronde 2023

Op maandag 9 januari 2023 om 12.00 uur opent de eerste ronde van het Makersfonds 2023. De termijn sluit op maandag 30 januari om 12.00 uur. Aanvragen die niet via het digitaal aanvraagformulier of te laat worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. Op deze pagina kun je de regeling zien en een aanvraag indienen. Aanvragen die op basis van de schriftelijke beoordeling een positief advies ontvangen, worden uitgenodigd voor een mondelinge toelichting.

Voor vragen over het Makersfonds 2023 kun je contact opnemen met Lieke Gaminde, lieke.gaminde@tilburg.nl, 06 29 68 41 48.

Uitslag Makersfonds 2022 tweede ronde

De uitslag van de tweede ronde van het Makersfonds 2022 is bekend. Deze ronde zijn er 61 aanvragen ingediend voor een totaalbedrag van € 431.013,35.

Aan het einde van de zomer zijn de aanvragen beoordeeld en hebben er gesprekken plaatsgevonden met de aanvragers die op basis van de schriftelijke beoordeling het beste aansloten op de criteria van de regeling. Op basis van het beschikbare budget van € 137.500,- voor deze ronde zijn in totaal 20 aanvragen gehonoreerd. Hieronder vindt u het overzicht van de gehonoreerde aanvragen.

In 2022 zijn daarmee in totaal 40 aanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 275.000,-. Het Makersfonds is opgezet in 2017 en sindsdien is meer dan € 1 miljoen verstrekt aan 209 Tilburgse makers.

Meer informatie over het Makersfonds is hier te vinden.

Meer Stad van Makers nieuws