MCSI: Broeiplaats voor sociaal innovatief ondernemer schap

De wereld verandert in een snel tempo, mede door de corona-crisis worden we geactiveerd om sneller dan normaal oplossingen te zoeken voor de nieuwe vragen van deze tijd. Dit alles heeft directe gevolgen voor onze samenleving. We moeten sneller leren omdenken, andere wegen inslaan en creatieve concepten en nieuwe verdienmodellen ontwikkelen. Ook op sociaal maatschappelijk gebied zien we grote vraagstukken, onze huidige leefwijze staat onder druk en we moeten duurzame oplossingen bedenken om onze welvaart en welzijn ook in de toekomst veilig te stellen.

MCSI  DENKT MEE EN HELPT BIJ UITDAGING OM NIEUWE INNOVATIES EN OPLOSSINGEN TE ONTWIKKELEN

Door multidisciplinaire samenwerking en kennisdeling geven de MCSI-leden een vruchtbare creatieve voedingsbodem bij veranderprocessen, zowel in de ontwikkelingsfase als bij de uitvoering. MCSI is een broeiplaats en kweekvijver van sociaal innovatief ondernemerschap. Samenwerking staat hierbij hoog in het vaandel – alle leden brengen waarde in, denk hierbij aan kennis, ideeën, uitvoeringskracht en hun netwerk. Ze richten zich niet alleen op sociaal maatschappelijke vraagstukken, ook veranderprojecten bij bedrijven en organisaties passen binnen het werkveld van de leden van MCSI. Zo werken ze samen aan duurzame oplossingen om onze toekomst mooier, duurzamer en leuker te maken! 

MCSI  BOOSTSEAT  -  MEER DAN EEN FLEX-WERKPLEK 

MSCI is veel meer dan een flexibele werkplek. Met meer dan 25 leden is hun flex-werklocatie in Gebouw88 (Spoorzone Tilburg) een broei- plaats voor sociaal innovatief ondernemerschap. Speciaal voor starters en ondernemers die hun bedrijfsconcept of plannen willen laten groeien hebben ze de MCSI-BOOSTSEAT, hierbij heb je naast je flex-werkplek een strippenkaart waarmee je met korting kennis in kunt kopen bij de andere MCSI-leden. Hierdoor kun je plannen of je ondernemerschap in korte tijd een extra boost geven!  

Niet alle MCSI-leden hebben een flex-werkplek op de locatie in Gebouw 88 (Spoorzone Tilburg), een deel van hun leden heeft zich aan MCSI verbonden omdat zij achter de missie en visie van de MCSI-coöperatie staan en op een breder vlak willen samenwerken met de MCSI-leden en gezamenlijke projecten. 

ENKELE VOORBEELDEN VAN SOCIAAL MAATSCHAPPELIJK PROJECTEN:

Stichting Stadstuin Theresia - Niek Frijters / Roelf de Groot 
Voormalige basisschool ‘de Stappen’ fungeert sinds 2012 als stadstuin-ontmoetingsplek. Welke profilering is nodig om deze buurttuin zichtbaarder en aantrekkelijker te maken voor alle leeftijdsgroepen bewoners? Hoe zorg je ervoor dat buurtbewoners zich nog meer betrokken gaan voelen en mee willen werken aan het ontwikkelen en organiseren van nieuwe activiteiten? Welke verdienmodellen kun je ontwikkelen om een voor de toekomst financieel gezondere organisatie te worden. 

Het bestuur van Stichting Stadstuin Theresia riep de hulp in van MCSI met de vraag mee te denken om dit unieke buurtbewoners-initiatief FUTUREPROOF te maken. 

Peukiebox - Roelf de Groot (stagiëre MCSI)
Wat veel mensen niet weten is dat bijna de helft van het zwerfafval peukafval is. Twee studenten van Avans Hogeschool - opleiding Business Innovation, hebben een slimme innovatieve oplossing gecreëerd: de Peukiebox. De Peukiebox is een sigarettendooshouder met een extra ruimte voor opgerookte peuken, zodat je deze op een veilige manier in de vuilnisbak kunt gooien. De Peukiebox is inmiddels geproduceerd, ligt in de winkel en is online te koop. 

Van afval tot nieuw productBritt de Looff
In de huidige campagne voor het BAT (Brabants Afval Team) staat het correct sorteren voor een duurzaam resultaat centraal. Afval is een grondstof voor nieuwe producten. Dat is vaak nog abstract, terwijl je het erg mooi inzichtelijk kunt maken. In het ontwerp laten we zien dat afval gerecycled wordt voor nieuwe dagelijkse producten in de eigen omgeving. Dit maakt het afval sorteren relevant en laat zien dat je door te sorteren en recyclen bijdraagt aan een tweede leven van afval. Met deze invalshoek spelen we in op motivatie, kennisvergroting en laten we zien hoe de sociale norm is om net als anderen bij te dragen aan goed sorteren. Mensen denken nog te vaak dat recyclen geen zin heeft en dat hun afval op een grote hoop belandt. Door het gerecycled eindproduct centraal te stellen in ons verhaal weten mensen dat het zin heeft om die extra moeite thuis te doen.

Drive Thru Kerstborrel - Saskia Bodelier 
In 2020 is alles anders. Dit is een jaar waarin bedrijven meer dan ooit hun waardering willen uitspreken naar hun werknemers, maar ja, hoe doe je dat dan? Met de ‘drive thru kerstborrel’ worden werknemers op een Corona-veilige manier in het zonnetje gezet. Ze rijden met hun auto door een in kerstsfeer ondergedompelde straat, worden overladen met hapjes en toegezongen door een engelenkoor, om uiteindelijk de persoonlijk complimenten en een kerstpakket of kerstvoucher te ontvangen van de werkgever. Een voucher voor kwalitatief mooie en duurzame artikelen van lokale ondernemers, zo snijdt het mes aan twee zijden en kunnen lokale ondernemers meeprofiteren. 

POWERED BY MCSI

Meer nieuws