Meerjarig Onderzoeksprogramma Impact van start

ContourdeTwern, Avans Hogeschool, Het PON & Telos, TIAS School for Business and Society, Tilburg University (TiU) en WHISE hebben een vierjarige samenwerkingsovereenkomst getekend voor het Meerjarig Onderzoeksprogramma Impact.

Waarom is dit onderzoeksprogramma nodig?

Met dit onderzoeksprogramma willen de partners een impuls geven aan het impactgericht werken en denken binnen het sociaal domein. Het kunnen aantonen van de impact van sociaal werk – welke sociale winst en maatschappelijke waarde creëert sociaal werk voor de samenleving? – wordt steeds belangrijker. 

Door een verbinding tot stand te brengen tussen uitvoeringspraktijk, praktijkgericht onderzoek en theoretisch/wetenschappelijk onderzoek willen de partijen de impact van het sociaal werk aannemelijk maken en inzicht krijgen in het maatschappelijk rendement ervan: welk verschil maakt het sociaal werk voor mensen en wat levert het de samenleving op, ook in euro’s.

Samen kom je verder

Met de samenwerking ontstaat een nieuwe vorm van kennisproductie, kennisontwikkeling, kennisontsluiting en kennisbenutting op het gebied van sociaal werk en impact. Binnen het meerjarige onderzoeksprogramma wordt systematisch onderzoek verricht waarbij ontwerp, dataverzameling, analyse en conclusie in (iteratieve) cyclus worden gebracht (lerende biotoop). Het onderzoek vindt plaats binnen de context van de sociaal werk praktijk van ContourdeTwern en kent drie inhoudelijke lijnen: de conceptuele/academische lijn (Het PON & Telos, TIAS, TiU), de praktijklijn (Avans Hogeschool, ContourdeTwern, WHISE) en de politiek-bestuurlijke lijn (ContourdeTwern, Het PON & Telos, WHISE).

Binnen het onderzoeksprogramma wordt nadrukkelijk samengewerkt vanuit gelijkwaardigheid en co-creatie en levert ieder vanuit de eigen expertise een bijdrage. De taakstelling wordt uitgevoerd binnen de heersende (financiële, inhoudelijke en beleidsmatige) kaders en capaciteit van iedere partner afzonderlijk. Verder zijn duidelijke afspraken gemaakt op het gebied van (intellectueel) eigendom, het in de markt zetten van afgeleide diensten en projectmatige inzet. In het geval publieke financiering ontbreekt, dragen de partners zelf zorg voor financiering of wordt naar externe financieringsbronnen gezocht. Het samenwerkingsverband draagt het karakter van een netwerkorganisatie.

Wil je meer weten over het Meerjarig Onderzoeksprogramma Impact?

Neem dan contact op met Wilma Numans. Je kunt mailen naar dit adres wilmanumans@contourdetwern.nl.

Meer nieuws