Miljoenen subsidie logistieke data science toepassingen

Een samenwerkingsverband in Brabant heeft 2,5 miljoen euro subsidie toegekend gekregen. Verschillende bedrijven en organisaties en het innovatieprogramma DALI leggen daar nog eens 2,5 miljoen bij. De gelden zijn bedoeld om door middel van data, logistieke processen te optimaliseren en de sector vooruit te helpen.  

In totaal werken er 18 bedrijven en organisaties samen om meer slimme dingen te gaan doen met data in Brabant. Logistics Community Brabant, Breda University of Applied Sciences, REWIN West-Brabant en Midpoint Brabant hebben gezamenlijk 2,5 miljoen euro subsidie toegekend gekregen uit de Regiodeal én het OPZuid programma. Ook de provincie Noord-Brabant levert hierin een extra financiële bijdrage. Daarnaast dragen het bedrijfsleven en de DALI-partners bijna 2,5 miljoen euro bij.

Data science voor Logistieke Innovatie (DALI) wil het Zuid-Nederlandse open innovatiesysteem in de logistiek & supply chain versterken door een proeftuin in te richten waar Logistiek, Supply Chain en Data Science elkaar ontmoeten en uitdagen. Maatschappelijke uitdagingen zoals congestie, verstedelijking, milieu-emissies en tekort aan gekwalificeerd personeel vereisen volgens DALI hogere efficiency en vernieuwing van logistieke processen. De weg om dat te bereiken is via digitalisering en Data Science. Het streven is om te komen tot geautomatiseerde, gedigitaliseerde en duurzamere oplossingen voor in de hele supply chain. Denk aan slim(mer) plannen, organiseren en uitvoeren.

Lees hier het volledige artikel