Moderne onderzoekskas verrijst in Biezenmortel

Soiltech, ontwikkelaar en producent van vloeibare bladvoedingsproducten en biostimulanten, is op de hoofdlocatie in Biezenmortel gestart met de bouw van een high-tech Test- en Innovatiecentrum. Dit gebouw krijgt een omvang van 30 x 20 m en omvat kassen en testruimtes. Deze moeten zorgen voor een verdere versteviging van Soiltech als innovatieve topspeler die de plantaardige landbouw met nieuwe producten helpt aan duurzame oplossingen.  

Toekomstbestendige gewasvoeding 

Soiltech ontwikkelt professionele bladvoedingsproducten, bekend onder de naam Optima. Die zijn niet alleen zeer efficiënt, maar ook goed combineerbaar met andere middelen, en zijn  samengesteld uit grondstoffen die vanuit milieuoogpunt toekomstbestendig zijn.  Om dat te kunnen bereiken is er veel testcapaciteit nodig. Al sinds 2016 voert Soiltech jaarrond vele gewasproeven uit in een gehuurde proefkas in Limburg. Om nog betere testen uit te kunnen voeren zal deze nieuwe eigen proefkas van enkele high-tech installaties voorzien worden.  Zo zorgen bijvoorbeeld scherminstallaties en een speciale klimaatregeling er voor dat de condities volledig kunnen  worden gesimuleerd zoals die in de praktijk in het veld (kunnen) voorkomen. Daarmee kan Soiltech  voorspellen wat  de producten in de praktijk doen.  Ook de extreme weercondities waarmee de akker- en tuinbouw steeds meer te maken krijgen als gevolg van de klimaatverandering kunnen worden nagebootst.  Soiltech ontwikkelt producten die de gewassen door zulke extreme periodes heen helpen. In feite zijn dit oplossingen om voedselproducerende bedrijven klimaatadaptief te maken. De plantaardige landbouw is op zoek naar dit soort oplossingen, zowel in binnen- als in buitenland. De ambities zijn dan ook – Europees – internationaal.

Hernieuwbare grondstoffen voor potgrond 

Zusterbedrijf Van Iersel produceert op dezelfde locatie in Biezenmortel en op haar 3 andere productielocaties verschillende typen compost en aanverwante producten. De laatste jaren is er hiervoor steeds meer interesse gekomen vanuit de potgrondindustrie, omdat de vraag in de voedingstuinbouw naar organisch substraat om in te telen hard groeit, en als gevolg van verduurzamingsambities. De potgrondindustrie wil namelijk een steeds groter aandeel veen (ofwel turf) in hun potgrondmixen vervangen door hernieuwbare grondstoffen. Veen is een fossiele grondstof en de winning ervan brengt veel extra CO2 in de atmosfeer, wat niet wenselijk is met het oog op de opwarming van de aarde. Bovendien moet deze grondstof vaak van ver komen. Daarom zoekt deze industrie naar lokaal geproduceerde en meer duurzame grondstoffen. Zo ontstaan er nieuwe kansen voor Van Iersel om nieuwe producten te produceren, maar die moeten wel getest worden, en dat kan ook prima in deze nieuwe onderzoeksfaciliteit. 

Duurzaam en gasloos

Het nieuw te bouwen Test- en Innovatiecentrum wordt natuurlijk zo duurzaam mogelijk gebouwd, en het wordt volledig gasloos verwarmd. Verwarming zal gebeuren met warmtepompen die draaien op de energie van de zonnepanelen die het bedrijf vorig jaar al ruimschoots heeft geïnstalleerd. Ook het gedeelte van het Test- en Innovatiecentrum dat achter de kassen zit zal op het dak voorzien worden van zonnepanelen.

Partners

Het complex wordt gebouwd door aannemer Maurice Kassenbouw, in samenwerking met advies- en ontwerpbureau Aelmans Tuinbouw Advies en Cogas Climate Control die zorgt voor verwarming, water en elektro. Zij gaan er de komende maanden alles aan doen om het complex per 1 mei 2023 op te leveren. 

 

Soiltech weet waarom

Soiltech is specialist in het ontwikkelen, produceren en vermarkten van bladvoeding en biostimulanten. In het Innovatie- en Testcentrum worden de ontwikkelde formuleringen intensief getest op hun effectiviteit en veiligheid in de diverse gewassen. De formuleringen die de beste resultaten laten zien worden verder getest in de praktijk, samen met erkende proefstations in de verschillende landen waar Soiltech actief is. Vervolgens worden vaak nog demonstratieproeven gedaan in samenwerking met distributeurs, om hen en hun klanten (akker- en tuinbouwbedrijven) te overtuigen. Op basis van deze grondige voorbereidingen komen de innovatieve Optima-producten op de Nederlandse en Europese markten. Zie www.soiltech.nl .

De voortgang van dit project volgen? Volg Soiltech dan op LinkedIn, Twitter en Facebook

Meer nieuws uit Tilburg