Onderzoek naar digital realities krijgt subsidie

Dankzij een financiële ondersteuning kan Tilburg University samen met onder andere Provincie Noord-Brabant en MindLabs onderzoek doen naar Digital Realities binnen het project DIGIREAL-XL. Breda University of Applied Sciences en Fontys ontvangen hiervoor de SPRONG-subsidie.  

Digitale realiteiten zijn slimme en interactieve digitale omgevingen die naadloos integreren met data, kunstmatige intelligentie, machinaal leren, modelleringssimulatie, en spel- en mediatechnologieën zoals virtuele realiteit. Deze innovatieve technologieën worden al op veel gebieden toegepast, maar er is behoefte aan discipline-overstijgende theorieën, methodologieën en instrumenten. Daarom bouwt de SPRONG-groep DIGIREAL-XL aan een Onderzoeks-, Ontwikkelings- & Innovatiecentrum, met als centraal thema Digital Realities for socio-economic impact.

De SPRONG-groep, bestaande uit o.a. Breda University of Applied Sciences en Fontys Hogescholen, beschouwt Digital Realities als een geïntegreerd socio-technisch concept en werkt aan de effectieve en efficiënte ontwikkeling en productie ervan in een intersectoraal en crossdisciplinair netwerk. Dit netwerk bestaat onder meer uit MindLabs, stakeholders uit de publieke sector, fieldlabs en netwerkorganisaties als Digishape en Chronosphere.

SPRONG

SPRONG stimuleert de samenwerking tussen onderzoeksgroepen van verschillende hogescholen die de potentie hebben om binnen 8 jaar uit te groeien tot krachtige SPRONG-groep. Een SPRONG-groep bestaat uit een samenwerking tussen (minimaal) 2 hogescholen en praktijkpartners, zoals bedrijven uit de beroepspraktijk (bijvoorbeeld mkb), publieke instellingen en overheden. Krachtige SPRONG-groepen hebben een brede doorwerking naar de kwaliteit van het onderzoek van de betrokken hogescholen.

De subsidie loopt van januari 2022 tot 1 januari 2026. Regieorgaan SIA heeft een programmakader ontwikkeld voor SPRONG. Hierin vind je alle informatie over de uitgangspunten van het SPRONG-programma. SPRONG is erop gericht de positie van praktijkgericht onderzoek van hogescholen te versterken. De hogescholen bevinden zich daarmee in het (inter)nationale speelveld waarin diverse partijen kennis genereren en toepassen. Op deze manier stelt SPRONG hogescholen in staat om met hun praktijkgerichte onderzoek een significante bijdrage te leveren aan maatschappelijke vraagstukken.

Partners

Samenwerkingspartners: Mindlabs, Fontys University of Applied Sciences, Tilburg University

Overige partners: Provincie Noord-Brabant, Digishape, Chronosphere/4DR Studios, Logistics Community Brabant (LCB), Sparc, Roe Visual Europe BV, Enversed, Reblika, Flooid, Stichting Effenaar Smart Venue, Bibliotheek Midden Brabant / Lochal, Woo-Hah Festival O13 Poppodium, Argaleo, De Efteling BV, Festival Roadburn, Gemeente Tilburg, Digital Twin Academy.

Meer nieuws