Oprichting van de BeNeLux LGBTIQ+ Business Chamber (BGLBC)

In september 2022 is de BeNeLux LGBTIQ+ Business Chamber* (BGLBC) als vereniging opgericht via de Kamer van Koophandel in Amsterdam. De BGLBC is in het leven geroepen om een ​​platform te bieden aan LHBTIQ+ ondernemers, die als zodanig gevalideerd zullen worden door de Europese koepelorganisatie EGLCC. Het initiatief werd gelanceerd door Stefaan De Vreese (België), Rocio Sanchez (Amerikaanse expat in Nederland) en Alfred Verhoeven (Nederland).

Een inventariserende online enquête leverde al snel meer dan 250 deelnemers op. De eerste bijeenkomsten vonden plaats in Gent en Amsterdam, waar kon worden vastgesteld dat de belangstelling voor de Kamer groot is.

Waarom

Veel bedrijven en organisaties onderschrijven nu Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: een onderdeel daarvan is het diversiteits- en inclusiebeleid. Dit zal in de eerste plaats een HR-instrument zijn om alle medewerkers in staat te stellen en te stimuleren zichzelf te zijn, maar het strekt zich eveneens uit tot leveranciersdiversiteit. Dit betreft het proactief inhuren van leveranciers uit o.a. de LHBTIQ+-gemeenschap. Er is echter geen ‘vlaggetje’ daarvoor opgenomen in het register van de Kamers van Koophandel en het kan ook niet elders worden geverifieerd, in tegenstelling tot leeftijd, geslacht of etniciteit, om enkele andere ‘diverse minderheden’ te noemen. Hier gaat de BGLBC een rol spelen.

Belangrijkste doelen van de BGLBC

Validering van bedrijven als eigendom van en geëxploiteerd door LHBTIQ+, via de EGLCC
Bevordering van een niet-discriminerende omgeving in de werkomgeving, in samenwerking met zakelijke partners en non-profitorganisaties
Belangenbehartiging, ook richting overheden en NGO's
• Stimuleren van leveranciersdiversiteit aan de kant van bedrijven en (semi-) overheidsorganisaties, o.a. door toegang te geven tot de Europese database van gevalideerde leden
Bewustwording en educatie op het gebied van LHBTIQ+ diversiteit in het bedrijfsleven 
Trainen, coachen en opleiden van leden
Netwerken van LHBTIQ+ ondernemers met LHBTIQ+ inclusieve bedrijven

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de BGLBC is gratis. De kosten worden gedekt via samenwerkings-verbanden met bedrijven en (semi)overheidsorganisaties, maar ook via subsidies en donaties.

De regenbooggemeenschap

De koopkracht van de LHBTIQ+-gemeenschap in de Benelux wordt geschat op €110 miljard. Het aantal LHBTIQ+-ondernemers ligt rond de 76.000, die ​​€16 miljard bijdragen aan de Benelux-economie en werk bieden aan 500.000 mensen.

Partnerorganisaties

Het bestaan ​​van LHBTIQ+ Business Chambers – of Chambers of Commerce zoals ze in sommige markten worden genoemd – is een succesvolle factor bij de ondersteuning en ontwikkeling van de gemeenschap gebleken. Beginnend in de VS met de NGLCC (sinds 2002), zijn er inmiddels Kamers in 7 Zuid-Amerikaanse landen, Canada, Zuid-Afrika en Australië.

In juni 2019 werd de oprichting van de European LGBTI Chamber of Commerce (EGLCC) aangekondigd op een internationale conferentie in Wenen. Naast de Scandinavische, Italiaanse en Duitse Kamers, en East meets West, behoort ook de BGLBC tot het Europese netwerk.

Bezoek de website www.bglbc.org voor meer informatie of neem contact op via info@bglbc.org. De BGLBC is ook aanwezig op diverse social media platformen.

MEER INFORMATIE

* De Benelux is de unie tussen België, Nederland en Luxemburg: deze werd opgericht in 1944 (vóór de EU) en bestaat nog steeds. We hebben gekozen voor de afkorting LGBTIQ+ in lijn met andere Kamers in Europa. Wij zijn een “Business Chamber”, om geen verwarring te creëren met de semi-overheids “Kamer van Koophandel”.

Website: www.bglbc.org
LinkedIn: www.linkedin.com/company/86759575
Twitter: https://twitter.com/BeNeLuxGLBC
Facebook: www.facebook.com/Benelux-Lgbtiq-Business-Chamber-BGLBC-103432735823928
KvK nummer Amsterdam: 87536102

Meer nieuws