Rabobank en Willem II gaan op tournee voor gezond eten

Stichting Willem II Betrokken en Rabobank organiseren gezamenlijk de Rabo Willem II Foodtour. Een interactief lesprogramma voor basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 én brugklassers van het voortgezet onderwijs. Het lespakket bestaat uit negen lessen waarin voedsel en gezonde voeding centraal staat. Leerlingen duiken in thema’s als gezond eten, etiketten lezen en sportvoeding.

Een gezonde basis

Rabobank verbond zich vorig jaar als maatschappelijk partner aan Willem II Betrokken. De partijen vonden elkaar in hun maatschappelijke betrokkenheid en overlappende thema’s. De Foodtour lag bij de besprekingen van het partnership vanaf dag één op tafel. Remco Kuipéri, directievoorzitter Rabobank Hart van Brabant legt uit waarom ‘food’ zo’n belangrijk thema is voor de bank: “Dit heeft alles te maken met de ambitie én de oorsprong van de bank. De Rabobank wil met ‘Banking for Food’ van positieve invloed zijn op de transities binnen de landbouw en gezonde voeding. Het verbeteren van gezond eetgedrag maakt hier een essentieel onderdeel van uit.” Suzanne Albregts, coördinator van Willem II Betrokken, vult aan: “Voor Willem II Betrokken is het thema ‘gezonde leefstijl’ erg belangrijk. Willem II en Rabobank vonden elkaar op deze thema’s. Ze vormen samen dan ook de basis van het lesprogramma. Tevens laat de club zich op deze manier positief gelden in de samenleving.”

Rolmodellen en zelf vloggen

Het lesprogramma wordt gepresenteerd door Bregje Swinkels en Leo Alkemade. Zij gaan in gesprek met verschillende experts en diverse spelers van Willem II én bezoeken een agrarisch bedrijf. Aan het eind van iedere les geven Leo en de spelers een vlogopdracht aan de leerlingen. De drie klassen met de beste eindvlog winnen een ‘foodclinic’ in het Koning Willem II stadion. Lilian Damen, directievoorzitter Rabobank Tilburg en omstreken: “Kijk, we kunnen natuurlijk als ouder of als bankier het belang vertellen van gezonde keuzes maken, voedselverspilling tegengaan of eens een keer een kijkje gaan nemen bij een agrarisch bedrijf in de buurt. Maar daar luistert natuurlijk geen tiener naar. Veel leuker als je dit combineert met spelers van Willem II die je vertellen hoe zij eten, met vlogs die je zelf gaat maken én met het feit dat je een ‘foodclinic’ in het Koning Willem II stadion kunt winnen.” Het lesprogramma draagt bovendien bij aan de Gezonde School aanpak en kan invulling geven aan de Gezonde Start uit de Lokale Educatieve Agenda (LEA).

Pilot

De Rabo Willem II Food Tour gaat in schooljaar 2020-2021 van start met een pilot, in het schooljaar 2021-2022 is er ruimte voor alle groepen 7/8 en brugklassen uit de regio. Er zijn nog een paar plekjes vrij voor de pilot. Aanmelden kan via de website www.rabowiifoodtour.nl.

Meer nieuws