Reeshof & Co richt financieel deskundigheidsplatform in

Reeshof & Co is een netwerkorganisatie die bewonersinitiatieven in de Reeshof adviseert en ondersteunt om ervoor te zorgen dat het voor iedereen die hier woont en werkt leefbaar, veilig en gezellig is. Voorbeelden zijn het creëren van een levendig park of een fijn bewonersplein, veilige en groenere schoolomgevingen en sportclubs die de verbinding willen slaan met scholen en woonwijken. Dit doen we door mensen, organisaties en andere partijen die actief zijn in ruimtelijke, economische en maatschappelijke omgevingen te verbinden aan deze prachtige initiatieven. Bij deze initiatieven komen altijd financieringsvraagstukken aan de orde.  

Daarom zijn ze op zoek naar mensen met de drijfveer om de ander verder te willen helpen. Mensen die vanuit kennis en ervaring met ondernemen, met besturen of vanuit hun passie voor en affiniteit met financiën vrijblijvend advies willen geven aan de initiatiefnemers in de Reeshof over (additionele) financiering.  

Dit gaan ze doen door het inrichten van een financieel deskundigheidsplatform met daarin vrijwillige experts die een paar uur per maand beschikbaar zijn voor een financieringsvraagstuk vanuit het burgerinitiatief. Heb je interesse om jouw kennis en ervaring om te zetten naar een vrijwillige bijdrage aan de burgerinitiatieven, dan kun je een e-mail sturen aan: info@reeshofenco.nl met daarin jouw contactgegevens, zodat ze contact op kunnen nemen met je.

Meer nieuws