Rijk en regio investeren in MKB Midden en West Brabant

Met een investering van € 10 miljoen steunt het Rijk de ambitie van Midden- en West-Brabant om het MKB in die regio te versterken. Dat schreef minister Carola Schouten (minLNV) mede namens minister Kajsa Ollongren (minBZK) gisteren in een brief aan de Tweede Kamer.

De Regio Deal Midden- en West- Brabant Makes and Moves is een samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid en richt zich op het versterken van het MKB in de maakindustrie, in de onderhouds- en de logistieke sector. De arbeidsmarkt krijgt daarbij bijzondere aandacht. Nu er een akkoord is gekomen op de financiering en specifieke invulling van de deal, kan de regio starten met de uitvoering.

Duurzame economie

Eind 2018 selecteerde het kabinet het voorstel van de regio Midden en West Brabant uit 88 inzendingen voor een Regio Deal. De Regio Deal Makes and Moves zet zich in om het economische ecosysteem in de regio te versterken tot een duurzame en toekomstbestendige economie met een centrale rol voor het MKB. De provincie ondersteunt de Regio Deal en draagt bij aan een groot aantal projecten.  Met de 10 miljoen euro van het kabinet en de 120 miljoen euro vanuit het regionale bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, de provincie en lokale overheden, gaat de regio de 17 innovatieprojecten versneld uitvoeren. Voorbeelden van projecten zijn Datascience voor Logistieke Innovatie (DALI). Een initiatief vanuit Logistic Community Brabant verbonden aan de Breda University of Applied Science (BUAS). Dit project gaat bijvoorbeeld om minder gereden km’s over de weg met zo min mogelijk halflege vrachtwagens. Of het Plant based LAB in het voormalig Suikerlab in Bergen op Zoom. Dit wordt een fysieke broedplaats voor samenwerkingen gericht op de topsector agrofood. Het project ‘MakerSpace’ wordt een regionaal centrum in Tilburg voor doorontwikkeling van circulaire producten / innovaties. Daarnaast wordt het een werk- en ontmoetingsplaats voor contact tussen bedrijven die zich hiermee bezig houden. Het eerste beoogde resultaat van dit project zijn showcases voor textielrecycling.

Arbeidsmarkt

Verder zet de Deal in op een arbeidsmarkt in Midden- en West- Brabant, waaraan zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen door het opleiden en leven lang ontwikkelen van personeel uit alle lagen van de bevolking. Om dit te bereiken richt de regio fysieke en digitale ontmoetingsplekken in waar bedrijven, kennisinstellingen en studenten samenwerken aan slimme oplossingen voor duurzame logistiek en maakindustrie.

Voor de totstandkoming van deze Regio Deal stelt het Rijk € 10 miljoen beschikbaar. De regionale overheden leggen € 54 miljoen in. Dit wordt verder aangevuld door andere partijen waaronder het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen uit de regio tot een bedrag van € 120 miljoen. Daarmee is de begroting voor de deal van een totaal van € 130 miljoen rond. De provincie ondersteunt de deal en levert bijdrage aan de meeste van de 17 projecten.

Samenwerking

Bestuurders zijn blij met de laatste financiële impuls van het kabinet: Theo Weterings, voorzitter Regio Hart van Brabant / Midpoint Brabant en burgemeester van Tilburg: “Samenwerken. Daarin blinken we uit in deze regio. Specifiek in Mid-West richt de samenwerking zich op de economische kracht die we als regio hebben. Wij hebben een belangrijke en centrale positie in het logistieke netwerk in Europa: een te koesteren plek tussen Rotterdam en Antwerpen. Onze economische kracht laat zich het best zien op drie terreinen: de maakindustrie met veel banen voor onze inwoners, de innovatieve bedrijvigheid zoals al te zien is in de Tilburgse Spoorzone en de voorsprong die we hebben als onderdeel van de kennis-as van Brabant. Kennis, informatie, innovatie: dat maakt ons sterk. Net als de steeds intensievere triple helix samenwerking rondom Tilburg en Breda.”

Voorzitter commissie van advies Economie Regio West-Brabant en wethouder Economie, Werk en Bereikbaarheid van Breda, Boaz Adank: “Als regio’s Midden- en West-Brabant werken we steeds intensiever samen. Samen kunnen we echt een vuist maken en concurreren met grot economische regio’s in Noordwest Europa. We hebben een duidelijk doel voor ogen: internationaal koploper zijn in verantwoord produceren en distribueren. Dat is belangrijk omdat het verdienmodel van vandaag geen garanties biedt voor morgen. Samen met ondernemers en onderwijs investeren we in het verduurzamen van ons MKB. Zo maken we onze economie klaar voor de toekomst.”

Meer informatie

Meer informatie lees je in de brief van de Tweede Kamer.

Meer nieuws