Smart Industry: Terug van de Hannover Messe

Een georganiseerde groepsreis naar de grootste industriële innovatiebeurs ter wereld, de Hannover Messe in Duitsland: een inspiatiereis voor Tilburgse ondernemers. Dit organiseert de gemeente Tilburg jaarlijks om te ontdekken waar kansen liggen op het gebied van Smart Industry. De ondernemers die meereizen doen hier veel kennis op en krijgen de gelegenheid om Europese contacten te leggen. Een hele belevenis waarbij de club Tilburgse ondermens elkaar binnen en buiten het netwerk konden versterken.

De Hannover Messe is een groot begrip in de maakindustrie. Het is de enige beurs ter wereld dat de volledige industriële waardeketen – van productontwerp tot productie – omvat. Het is dé plek om kennis te maken met nieuwe trends, te netwerken, maar ook te peilen hoe de concurrentie ervoor staat. Daarnaast is Duitsland een zeer belangrijke handelspartner voor Nederland en biedt de beurs ondernemers de kans hun mogelijke afzetmarkt te verkennen.

Interessant programma

Er was een mooi programma samengesteld voor deelnemers. Zo was er een bezoek aan Siemens, die hun ontwikkelingen lieten zien op het gebied van Smart Industry toepassingen. Ook bezocht de groep Ericsson, waar de groep werd bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op 5g gebied en was er o.a. een matchmaking met bedrijven uit de Duitse regio Thüringen.

Reactie van de ondernemers

Naar aanleiding van de reis van begin april spraken wij met de aanwezige ondernemers. Ze reageerden zeer positief over het bezoek aan de Hannover Messe. “De beurs bracht mij leuke contacten uit Tilburg en een nieuw inzicht in Smart Industry,” vertelt Geert-Jan van Ierland van ABC Olie. Ook bracht de beurs ondernemers verschillende kansen. “Ik heb veel bedrijven en hun mogelijkheden bekeken, deze zullen wellicht toepasbaar zijn in de nabije toekomst,” zegt Eduard Linnenbank van Maître Paul.

De kansen van Smart Industry

Ondernemers werden tijdens de reis eraan herinnerd welke kansen Smart Industry biedt.  Deze kansen zijn op verschillende gebieden te vinden. Zo vertelt Carlo Korssen dat de Smart Industry veel sales kansen biedt voor zijn bedrijf Indicia. Voor Maarten Oostdam van Oostdam Engineering geeft Smart Industry zijn bedrijf de kans om productie op een eenvoudige manier uit te besteden. Smart Industry lijkt voor de ene ondernemer belangrijker dan voor een ander. Zo vertelt Jeroen van Unen van Melis Gieterijen dat Smart Industry het bedrijf toekomst en bestaansrecht geeft. Maar hoe is het nu eigenlijk met de Smart Industry in Tilburg? En hoe belangrijk het is volgens de ondernemers het dat Tilburgse ondernemers hierop inspelen?

Smart Industry Tilburg

“Bedrijven in Tilburg zijn geïnteresseerd maar omarmen Smart Industry nog niet volledig. Met de snelheid van innovatie ligt hier het risico dat de bedrijven later ‘achter lopen,” vertelt Frank Hermans van Mindlabs. “Diverse initiatieven zoals Fieldlabs zijn geïnitieerd, echter is van structurele samenwerking nog geen sprake. We moeten onze krachten bundelen, bijvoorbeeld door opzet van fieldlab: Smart Manufactering,” meldt Barry Melis van Artooling. Volgens Maarten Oostdam zullen bedrijven die zich niet aanpassen zelfs stoppen met bestaan. “Het is belangrijk om bij te blijven, investeren is nodig,” voegt Jeroen van Unen hieraan toe.

Nadelen van Smart Industry

Ondanks het belang van Smart Industry brengt het volgens de ondernemers ook nadelen met zich mee. Frank Hermans vertelt dat er kapitaal beschikbaar moet zijn. Daarnaast moet er volgens hem ook bereidheid zijn om dit kapitaal in nieuwe ontwikkelingen te investeren. Naast financiële aspecten brengt het begrip voor bedrijven ook intern obstakels mee. “Het is complex voor ouderen werknemers, de acceptatie is lastig,” vertelt Jeroen van Unen. “Er is veel kennis nodig, deze kennis zal schaars worden.” zegt Carlo Korssen van Indicia.

Wat namen de ondernemers mee?

“Met ruimdenkende inzichten is er veel mogelijk” vertelt Sjors Baeten van Hoppenbrouwers Techniek. “De speed of change is nog steeds erg hoog. Het bewustzijn van alle mogelijkheden binnen de industrie vraagt om veel aandacht” zegt Frank Hermans. “Omarm nieuwe ontwikkelingen en begin vandaag te ontdekken wat het allemaal voor je bedrijf kan betekenen,” voegt hij daar aan toe.