Spoorzone Tilburg en studentenverenigingen als middelen om talent te binden en boeien

Een enorme behoefte aan snel inzetbaar personeel. Een piek in de aanvraag bij Pondres (omnichannel klantcommunicatie specialist,red.). Hoe los je dat op? Door het te zoeken in groepen buiten de gebaande paden, volgens Maarten Wolters, CFO bij Pondres en voorzitter van Vitaal Kraaiven (behartigt gezamenlijke belangen van ondernemers gevestigd op bedrijvenpark Kraaiven Tilburg, red.). Dat bracht hem meteen op andere ideeën om talent te binden en boeien. 

“Iedereen vist in dezelfde vijver. Wij hebben toen gezocht naar samenwerking met andere bedrijven zoals horecabedrijf De Commanderie die een overschot aan personeel had. Zo is het project met gemeente Tilburg gestart (werk-samen.nl).” Op dit platform vinden bedrijven elkaar in vraag – en aanbod van personeel, ontstaan in en door de coronacrisis. “Daarnaast hebben we een studentenpoule opgezet, vervolgt Maarten.” Want, zo was Maartens gedachte; die willen toch bijverdienen? Daar gaan we iets mee doen. “Voor corona hadden we die plannen al, corona heeft het alleen in een stroomversnelling gebracht. Het leuke is ook dat de samenwerking met De Commanderie na de coronacrisis een vervolg krijgt, want Pondres en De Commanderie gaan samen optrekken in het vormen van een studentenpoule die bij zowel Pondres als de Commanderie zullen werken.

Poolen

“Het idee was om in 2021 te starten met als doel: eind 2021 10 studenten aan het werk. Maar toen ging de vraag omhoog en hebben we vol ingezet. Inmiddels bestaat de studentenpoule uit 40 studenten die wekelijks voor Pondres aan het werk zijn.” Maar waarom zou je het daarbij laten, bedacht Maarten. Hoe kunnen we die student, nu eenmaal binnen, voor langere tijd binden aan ons bedrijf, of beter; aan het bedrijventerrein Vitaal Kraaiven want er zijn meer Tilburgse bedrijven met dezelfde vraag. Deze gedachte was reden genoeg voor een onderzoek in opdracht van Vitaal Kraaiven, uitgevoerd door Unipartners Tilburg. De onderzoeksvraag: Wat kun je doen als MKB bedrijf in Tilburg om studenten te interesseren in een baan bij je bedrijf?

Een grote corporate

Maarten: “Bedrijven als Pondres en andere MKB bedrijven migreren steeds meer naar kennisbedrijven. We merken dat het moeilijk is starters met een hogere opleiding te interesseren, met het nadeel dat wij als Pondres niet elk jaar een hbo/wo vacature aan te bieden hebben. Dat geldt voor meer bedrijven, hier op het bedrijventerrein en in de gemeente Tilburg. Dus als je veel nadrukkelijker daarin gaat samenwerken kun je wel aandacht vragen van studenten voor de mogelijkheden die er zijn. Dan heb je nog het stigma van Tilburg als carrière stad en het stigma van het MKB als carrièreplek. Ik ben zelf oud student geweest en heb nagedacht wat mijn reis bepaalde. Ik dacht niet na over een carrière bij een Tilburgs bedrijf, omdat ik niet wist wat de mogelijkheden waren. Omdat ik voor grote internationale bedrijven heb gewerkt heb ik gezien hoe zij dat doen en dat is vaak een samenwerking van kleinere maatschappijen die samen een gezicht maken naar de arbeidsmarkt. Dat wil ik hier ook bewerkstellingen met enerzijds de Vitaal verenigingen en anderzijds andere bedrijven uit Tilburg die hiervoor open staan.”

(On)zichtbaarheid

Wat kun je doen als MKB Tilburg om studenten te interesseren? Welke afwegingen maken zij? Het onderzoek wijst uit dat onbekend, onbemind maakt. Logisch, maar daarmee niet minder urgent. Maarten licht toe: “Weinig mensen kennen bedrijventerrein Kraaiven. Welk type bedrijvigheid zit er op het terrein bijvoorbeeld? Studenten geven aan waarde te hechten aan eigen verantwoordelijkheid en uitdaging te willen vinden in een rol en koppelen dit snel aan grote internationale ondernemingen terwijl die mogelijkheden er volop, misschien nog wel meer in het MKB aanwezig zijn. Wat het onderzoek ook leert is dat studenten vrij snel worden geconfronteerd met de grote namen, op beurzen en carriere events bijvoorbeeld. Dat biedt enorme mogelijkheden voor Kraaiven, want wij zouden er als groep voor kunnen zorgen dat de bedrijven op het terrein ook in een vroeg stadium onder de aandacht komen. Dus, het bestuur van Vitaal Kraaiven gaat zich inzetten om de zichtbaarheid van op Kraaiven gevestigde bedrijven te vergroten.”

OV en bereikbaarheid

Wat je ook ziet is dat studenten uit Tilburg trekken, de zogeheten braindrain. “Dat heb ik zelf ook gedaan. Ik zat dagelijks 50 minuten in de auto ook al was de reisafstand in de Randstad soms minder dan 15 kilometer. Aangezien de jongere generatie steeds minder waarde hecht aan bezit, wordt het bereik met openbaar vervoer relevanter, en verandert het je zoekvraag. Dus als je met het ov reist en je kijkt naar wat je vanuit Tilburg binnen een uur kunt bereiken, kun je ook mensen aan je binden uit Utrecht of Rotterdam. Hierdoor kun je een veel groter zoekgebied aanhouden. Dan heb je nog wel een uitdaging met locatie. Kraaiven is lastig bereikbaar vandaar dat we bezig zijn met het makkelijker bereikbaar maken met ov.”

Spoorzone Tilburg

“Daarnaast zouden we mogelijkheden moeten onderzoeken om in Spoorzone Tilburg vlakbij het station een aantal werkplekken te huisvesten. Want waarom zouden bepaalde functies, zoals IT, niet in een verzamelgebouw kunnen worden uitgevoerd? Je bevordert de informele contacten tussen die mensen en zonder dat er facturen worden gestuurd, kan het zomaar zijn dat je elkaar in de verbetering van bedrijfsprocessen kunt versterken. Het gegeven dat een student enerzijds meer wordt getriggerd door uitdaging en dynamiek met anderzijds het gegeven dat in mijn beleving een succesvol bedrijf van de toekomst wendbaar is, in een lokaal netwerk actief is, biedt heel veel aanknopingspunten om juist die setting bij studenten onder de aandacht te brengen. Hierbij kan Vitaal Kraaiven een hele belangrijke rol vervullen.”

Voorbeeld geven

Op de vraag hoe hij andere bedrijven mee gaat krijgen in zijn gedachtengoed antwoordt Maarten: “Ik geloof heel erg in voorbeelden en kleinschalig beginnen, het begint bij bewustwording. Ieder bedrijf moet voor zichzelf bepalen hoeveel behoefte er is aan kenniswerkers. Maar waar ik zelf heilig van overtuigd ben is het geven van voorbeelden, zoals de samenwerking van Pondres met De Commanderie. Dat collegiaal samenwerken zien bedrijven vaak als een mogelijkheid, maar ook met veel haken en ogen eraan. Het viel me op dat toen we de samenwerking hadden en hiermee de krant haalden, veel bedrijven vragen gingen stellen. Dus zelf het goede voorbeeld geven, dan volgt de rest. Daarnaast is door Vitaal Kraaiven een werksessie georganiseerd waarin de reultaten van het onderzoek onder studenten door Unipartners is gedeeld. De werksessie heeft geleerd dat het thema leeft bij bedrijven. Als eerste vervolgstap heeft het Vitaal Kraaiven bestuur een kleine werkgroep geformeerd waarin een aantal bedrijven en de gemeente Tilburg participeren met als doel mee te denken in mogelijkheden en next steps om in Tilburg opgeleide studenten te interesseren voor een loopbaanstart in Tilburg.

Werkstage

Maarten denkt dat het met studenten ook zo kan gaan. “We zijn gestart met de studentenpoule niet alleen als bijbaan op de productievloer maar ook om werkstages aan te bieden op onderwerpen waar we meer over willen weten. Daarmee breng je spelenderwijs de dynamiek en mogelijkheden van het MKB onder de aandacht. We hebben dat nu twee keer gedaan, met een klant- en een medewerkerstevredenheidsonderzoek, naar volle tevredenheid. Dat heeft me getriggerd om er een vervolg aan te geven. We willen de ideale bijbaan voor een gemotiveerde student bieden en dat zit niet alleen in salaris maar ook in extra’s zoals werkstages. Het leuke is dat ik concreet in gesprek ben met twee andere bedrijven in Tilburg die zich bij dit idee willen aansluiten. Een informele samenwerking om te verkennen hoe we hierin kunnen samenwerken. Daarmee hopen we ook anderen weer te stimuleren en een gezamenlijk gezicht te vormen naar studenten. Het combineren van flexibiliteit voor werkgevers met werkzekerheid voor de werknemer/student; dat speelt een rol bij de collegiale in- en uitleen en bij de studentenpoule en daar kun je elkaar dus echt versterken.

Traineeships

Dat geldt bijvoorbeeld ook voor traineeships. Wat let je om met drie bedrijven een student een gezamenlijke opdracht te laten doen rondom een bepaald thema waarbij bedrijven elkaar niet voor de voeten lopen? Laat bijvoorbeeld uitzoeken hoe je effectiever in je HR policy kan worden. Ik denk dat andere ondernemers eerder meegaan door inspirerende voorbeelden van collega’s, dan dat het van bovenaf wordt opgelegd. The Tailors is daar ook een goed voorbeeld van. Waarom gaan we niet een voorbeeld stellen en het gewoon proberen met een aantal bedrijven? Ja, je komt hobbels tegen, maar je gaat ook van elkaar leren. Het Vitaal bestuur is nu actief aan het kijken hoe dit te bewerkstelligen.”

Vereniging

Om Pondres en de mogelijkheden van de studentenpoule onder de aandacht te brengen heeft Maarten een sponsorcontract afgesloten met studentenvereniging Plato. “Er zijn legio kansen maar het start bij het op de radar komen bij die student. Dat begint in onze visie met het bieden van de 'ideale' studentenbijbaan, waarin Pondres en De Commanderie studenten een leuke, afwisselende bijbaan bieden met interessante extra's. Studenten weten vaak nog niet wat ze willen gaan doen na hun studie, blijkt uit het onderzoek. Als je als serieus alternatief overwogen wilt worden, moeten ze wel van je bestaan weten. Ik zoek eigenlijk andere bedrijven in Tilburg die mee willen. Waarom zouden we gezamenlijk niet proberen die student te bereiken? Die student de gelegenheid geven om te proeven van die mogelijkheden die we als mkb bedrijven te bieden hebben?"

Maarten besluit: “Maar misschien wel de belangrijkste conclusie van het onderzoek; je kunt het niet alleen. Dus ik nodig bij dezen ondernemers uit met mij per e-mail contact op te nemen of te bellen naar 06-53 16 95 33 als ze mogelijkheden voor samenwerking willen onderzoeken en studenten als ze geïnteresseerd zijn in de studentenpool of mee willen denken in het zichtbaar maken van het Tilburgse MKB."

Meer nieuws & Spoorzone