Sterk Brabant

Ben je actief als sociaal ondernemer of wil je met je burgerinitiatief meer impact maken? Stérk.Brabant versterkt en faciliteert burgerinitiatieven en sociaal ondernemers die zich inzetten voor BrabandersHet is een community van bewonersinitiatieven, impactondernemers én ondersteunende organisaties in Brabant. Zij helpen hen verder professionaliseren en verduurzamen bij het oppakken en oplossen van sociaal maatschappelijke (overheids)vraagstukken. De leden van Stérk.Brabant betalen in principe niets, maar er wordt wel een actieve bijdrage verwacht. In de vorm van betrokkenheid, kennis, netwerk en ervaring vanuit ieders aandachtsgebied. Dan kan zijn binnen het thema eenzaamheid, impactondernemerschap of natuurlijk dementie. Stérk.Brabant is opgezet vanuit een samenwerkingsverband van de provincie en de stichtingen Zet en Zorgbelang.

Zullen we elkaar verstérken?

Daarbij biedt Stérk.Brabant ook heel veel. Via on- en offline communicatiekanalen houden ze elkaar op de hoogte van actuele informatie, geven de aangesloten initiatieven een podium voor een groter bereik en ze bieden (gratis) workshops en begeleiding bij specifieke vraagstukken. Bijvoorbeeld over het maken van impact of het verbeteren van het verdienmodel. Ook DVG netwerken ondersteunen zij graag.

Wat biedt Stérk.Brabant?

  • Netwerk- en themabijeenkomsten voor ontmoeting, community building, uitwisseling van ervaringen en kennisdeling;
  • Trainingen op het gebied van impactmonitoring, marketing, fondsenwerving en financiële administratie;
  • Coaching voor ontwikkeling verdienmodellen, fondsenwerving of acquisitie;
  • Procesadvies over verschillende aspecten van een initiatief, zoals bijvoorbeeld het betrekken van vrijwilligers;
  • Toegang tot online platforms voor de zichtbaarheid van initiatieven, hun diensten en producten.

Zullen we elkaar verstérken?

Heb je een concrete vraag of wil je lid worden van onze community? Bekijk dan de website www.sterkbrabant.nl of neem dan contact op met het team. Ze gaan graag met je in gesprek om te bekijken hoe jullie elkaar verder kunnen helpen.

 

 

Meer sociaal nieuws