Succesvol eerste bezoek Luzhou (China) aan Tilburg

Op zaterdag 28 april bezocht een Chinese delegatie Tilburg, met als delegatieleider burgemeester LIU Qiang. Doel van het bezoek: kennismaken en mogelijkheden verkennen voor samenwerking. De delegatie is met name geïnteresseerd in mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van smart production/big data en smart logistics en kennisdeling op het gebied van innovatie en renewable energy. 

Luzhou is een stad met 5 miljoen inwoners en ligt in de provincie Sichuan. Chengdu, waar ook de treinverbinding Chengdu-Tilburg-Rotterdam Express is, ligt in dezelfde provincie. Vorig jaar woonde de gouverneur van de provincie Sichuan de openingsceremonie van de treinverbinding in Tilburg bij. De stad Luzhou heeft de grootste barge in Sichuan en regio. Ook is er een high tech park met als focus innovatie, smart production en big data. Om die reden zijn er duidelijke verbindingen met Luzhou als het gaat om Smart Industry en Smart Logistics (treinverbinding, Get ahead in Europe). 

Tijdens het bezoek werd de delegatie ontvangen door GVT Group in de Barge Terminal op Vossenberg. Daarna kregen de Chinese gasten een presentatie van de Gemeente Tilburg en GVT Group of Logistics

Groepsfoto.JPG

Treinverbinding tussen Chengdu-Tilburg-Rotterdam

Vanaf begin 2016 is er een treinverbinding voor goederenvervoer tussen het Chinese Chengdu en Tilburg/Rotterdam. De Chengdu-Tilburg-Rotterdam Express rijdt in vijftien dagen tussen China en Nederland. De treinverbinding maakt onderdeel uit van de samenwerking tussen de Rotterdamse haven en Mid-Brabant: Get ahead in Europe. Het doel van die samenwerking is ervoor te zorgen dat bedrijven die op de internationale markt zakendoen hun Europese klanten zo snel en goed mogelijk kunnen bereiken. Deze rechtstreekse verbinding met China laat zien dat Tilburg behoort tot de hardst groeiende logistieke hubs van Europa.