Tilburg University wederom beste algemene universiteit

Net als in 2016 en 2017 is van alle algemene universiteiten in Nederland de algehele studenttevredenheid het hoogst bij Tilburg University. Dat blijkt uit cijfers van de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête (NSE) over het jaar 2017-2018. De algehele tevredenheid over de studie (op een schaal van 1 tot 5) bedraagt 4,12 en ligt daarmee beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde voor universiteiten (4,05). Op de ranglijst van alle universiteiten (inclusief technische en landbouwuniversiteiten) neemt Tilburg University een derde positie in na Wageningen University en de Technische Universiteit Eindhoven. 

Het College van Bestuur: ‘We zijn erg blij met het resultaat, het al jaren constant hoge niveau van tevredenheid van onze studenten is het gevolg van het voortdurend vernieuwen en verhogen van de kwaliteit van onze opleidingen, in samenspraak met de studenten. Wij danken hen voor het vertrouwen.‘

De Nationale Studentenenquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle studenten aan hogescholen en universiteiten worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding. In totaal vulden 4.757 studenten van Tilburg University in 2018 de NSE in (responspercentage van 34%). De stellingen uit de vragenlijst zijn in de rapportage samengevoegd tot 17 hoofdthema’s. 

Scores op de verschillende thema's

In vergelijking met studenten aan andere Nederlandse universiteiten oordelen de studenten van Tilburg University positiever over de inhoud van hun opleiding, het opdoen van wetenschappelijke vaardigheden, docenten, toetsing en beoordeling, informatievoorziening, studielast, kwaliteitszorg, uitdagend onderwijs en internationalisering.

Gebruik van NSE resultaten

De NSE resultaten worden bij Tilburg University jaarlijks aangewend voor analyse van haar dienstverlening aan de student en voor analyse van individuele opleidingen. De uitwerking hiervan leidt al enkele jaren op rij tot verhoging van de kwaliteit van het onderwijs.

Externe partijen zoals CHOI (Keuzegidsen Hoger Onderwijs) en Elsevier (Elsevier Beste Studies) gebruiken de uitkomsten in hun jaarlijkse ranglijsten van beste opleidingen.