Tilburgse Business School bundelt 25 inzichten in boek

Zo goed als iedereen is het erover eens. Onze maatschappij en economie zijn hard toe aan nieuwe oplossingen om de wereld beter te maken. Niet morgen, maar vandaag al. Daarvoor is het nodig dat we buiten de gebaande paden in management en organisaties leren werken en denken: een transformatie-mindset. In het boek Tijd voor transitie van TIAS zijn 25 inzichten samengebracht waarmee lezers impact kunnen realiseren die leiden tot transitie naar duurzame ontwikkelingen en een duurzame economie. De auteurs zijn verbonden aan TIAS, School for Business and Society. Vanuit hun verscheidenheid aan kennisgebieden schetsen zij nieuwe perspectieven en oplossingen. 

Never stop asking! is een leitmotiv voor TIAS. Het blijven stellen van vragen vindt de lezer daarom voortdurend terug in dit boek. De missie van TIAS is gestoeld op de overtuiging dat het dienen van de samenleving een opdracht is voor organisaties in het publieke en private domein. Deze bundel wil een belangrijke visie geven op een gezondere economie en maatschappij. Welzijn, sociale rechtvaardigheid en het respecteren van ecologische grenzen zijn hierin vanzelfsprekend. De interactie tussen de verschillende domeinen versterkt de gepresenteerde inzichten en maakt het boek geschikt voor een brede groep van lezers. 

Echte transitie schuurt

“TIAS is intrinsiek gemotiveerd en ambitieus””, geeft Dean en Director Jenke ter Horst aan. “We willen een zichtbare bijdrage leveren aan de noodzakelijke transformaties in de maatschappij en het bedrijfsleven. En ik weet ook dat dat weerstand geeft. Echte transitie schuurt. Er ontstaan steeds meer tegenstellingen en spanningen tussen verschillende groepen. Ik zie met lede ogen aan hoe de polarisatie in de maatschappij toeneemt en dat veel mensen steeds meer in hun eigen werkelijkheid verzanden. Ik vind het een van de taken van TIAS om de brug te blijven slaan tussen verschillende perspectieven. 

Verantwoordelijk

Echte oplossingen komen alleen tot stand als we met verschillende groepen bewustzijn en verbinding creëren. Belangrijk hierin is het ontwikkelen van geloofwaardige perspectieven voor en door de leiders van morgen, in combinatie met samenwerking, innovatie en nieuwe businessmodellen – oftewel de elementen die centraal staan in het TIAS-model dat als kapstok dient voor deze bundel. Ik zie in de doorontwikkeling hiervan niet alleen kansen, maar ook een grote verantwoordelijkheid voor ons.”

Go-to-school

Op de vraag wat er nog nodig is antwoordt Ter Horst: “Om hier goed invulling aan te kunnen geven, hebben we zelf ook samenwerking nodig. Impact betekent voor mij ook dat andere partijen ons weten te vinden en zich aan ons willen binden op basis van waar wij voor staan. En bovenal dat onze studenten in hun eigen omgeving kunnen voortbouwen op de bagage die ze bij ons meekrijgen. Ik ben pas tevreden als we nog meer impact maken en door de buitenwereld steeds weer herkend worden als de ‘go-to-school’ voor Business & Society.”

Transformatieve impact

“Ik hoop dat deze bundel de lezer zal inspireren en uitnodigen om samen te (blijven) werken aan transformatieve impact. Doe mee, daag ons uit, laten we samen mogelijkheden blijven verkennen en ons niet begrensd voelen door het bekende. Juist in het onbekende, in de combinatie van krachten uit het publieke én private domein, alsmede in de interactie tussen studenten, andere stakeholders en onze medewerkers, verwacht ik de inspiratie en de inzichten te oogsten die broodnodig zijn om samen koers te kunnen bepalen in de huidige complexe tijd.”

Het boek Tijd voor transitie is te bestellen via de website van Managementboek.nl. 

Meer informatie over de inhoud van het boek? Klik hier. 

Meer nieuws uit Tilburg