Trappistenklooster Koningshoeven derde Impactmaker van het Kwartaal Tilburg 2021

Trappistenklooster Koningshoeven, met de eerste Nederlandse biologische zuiveringsinstallatie, is uitgeroepen tot Impactmaker van het kwartaal*. In 2018 opende de Biomakerij die op basis van tropische planten en micro-organismen afvalwater van de abdij zuivert. Een groot project, samen met Waterschap De Dommel en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO), waarin de broeders het voortouw namen. Daarnaast is de abdij sterk maatschappelijk betrokken. Met een onlangs gehouden actie waarbij 15.000 kg kaas werd verkocht, kunnen ze vrouwen en kinderen in Oeganda goede gezondheidszorg en onderwijs bieden. Als laatste creëert het klooster wereldwijd impact met hun producten, waarbij de bieren het beroemdst zijn. Onlangs is zelfs de allereerste 0.0 Trappistenbier wereldwijd gelanceerd en 10 september kreeg de kaasmakerij voor zijn Oak Aged de Cum Laude Award 2021.

Wethouder Bas van der Pol (economie) reikte als erkenning een miniatuur social sofa uit tijdens het bezoek op 8 oktober jl. ”Het is fantastisch dat de bieren van dit klooster wereldwijd worden gedronken. Maar nog mooier vind ik de initiatieven die de broeders ontplooien om de wereld mooier en beter achter te laten. Hun biomakerij is uniek in Nederland. Verspilling wordt tegengegaan door hergebruik van water. Dit past perfect bij de ambitie van de gemeente om, vijf jaar eerder dan het landelijke doel, in 2045 100% circulair te produceren. Als wethouder vind ik het ook hartverwarmend dat de abdij zich maatschappelijk inzet met de bouw van twee scholen en een ziekenhuis in Oeganda. Trappistenklooster Koningshoeven heeft echt meerwaarde voor het economisch systeem én de samenleving. Heel terecht dus Impactmaker van het kwartaal.”

Vooruitlopen op de trend

De monnikengemeenschap leeft volgens hun eigen vier P’s: people, planet, profit, profoundness. Dag en nacht zijn ze consequent met milieu en samenleving bezig. Broeder Isaac: “We lopen op de trend vooruit. Daar waar mogelijk werken we met zonne-energie, vangen we warmte op, hebben we de Biomakerij en rijden we in een Tesla. We streven duurzaamheid op zoveel mogelijk fronten na. We hopen dat anderen hier een voorbeeld aan nemen. We willen een mooiere wereld achterlaten dan we in handen hebben gekregen en voelen ons verantwoordelijk voor de nieuwe generatie.” De monniken werken samen met werknemers vanuit Diamant en Prins Heerlijk. Voor de stille armoede betekent de Abdij veel. “Naast ons zijn er overigens veel Tilburgse partijen die veel doen aan sociale activiteiten”, merkt de broeder op.

*Impactmaker van het kwartaal is een initiatief van de gemeente Tilburg en Make it in Tilburg (Citymarketing Tilburg). Het staat ieder kwartaal stil bij een Tilburgse onderneming die onderscheidend is door innovatie, creativiteit en ondernemerschap en past binnen het kwartaalthema op makeitintilburg.com. Impactmakers zijn de ondernemers in Tilburg die impact maken, binnen en buiten de stadsgrenzen.

Verhalen van impactmakers