Truckparking bedrijventerrein Vossenberg definitief geopend

Omdat er al jaren op de bedrijventerreinen veel overlast wordt ervaren door langs de weg geparkeerde vrachtwagens waarbij chauffeurs zelfs overnachten in de trucks en kamperen in de berm is er in 2016 een pilot gestart om dit probleem op te lossen.

De Vitaalverenigingen  van Vossenberg, Loven en Katsbogten, de BOM, firma Versteijnen en de gemeente hebben dit gezamenlijk opgepakt en hebben een tijdelijke truckparking aangelegd aan de Letostraat op Vossenberg.

Inmiddels zijn we drie jaar verder en is de truckparking een succes. Daarop heeft  het college besloten voor Vossenberg een definitieve parking aan te leggen aan de Theseusstraat op bedrijventerrein Vossenberg. Deze definitieve parking wordt nu per 30 september geopend en levert daarmee een bijdrage aan ons vestigingsklimaat en faciliteert Tilburg nog meer als logistieke hotspot. 

De parking is voorzien van basis sanitair, picknickbanken, camerabewaking, verlichting en ondergrondse afval containers. Gemeente Tilburg investeert ongeveer 2 miljoen in deze truckparking. Vitaal Vossenberg neem een deel van de exploitatie voor haar rekening. Een kanttekening is dat tijdens deze pilot voor de bedrijventerreinen Loven en Katsbochten duidelijk werd dat chauffeurs de reistijd naar de parking op Vossenberg te lang vonden. Dat betekent dat voor deze bedrijventerreinen een alternatieve oplossing moet worden bedacht. Hierover is de gemeente in gesprek met de Vitaal verenigingen van deze terreinen.

Meer nieuws