Vergroenen van de Tilburgse binnenstad

De binnenstad van Tilburg moet groener en daar werken ze vanuit de Gemeente hard aan. Dit doet Gemeente Tilburg in een bouwteam met idVerde, waarin ze diverse woonstraten en parkeerterreintjes hebben bekeken die niet onder de grotere projecten vallen. De Gemeente heeft voor al die plekken onderzocht of er vergroend kan worden. Het liefst door middel van een boom in een plantvak, want dat heeft het meeste positieve effect op het klimaat (hitte, water en fijnstof) en op het beeld. Natuurlijk is dat lastig in zo’n dynamische binnenstad, daarom kijken ze dus ook naar meer innovatieve alternatieven zoals groene gevels, groene zuilen en zelfs groene slingers. Er is ook een aantal straten die ze samen met de bewoners gaan ontwerpen, aanleggen en beheren. Dan kan er weer wat méér dan alleen gemeentelijk groen.

Gelijktijdig wil de Gemeente er ook voor zorgen dat de bestaande groenvakken weer worden aangevuld met beplanting en dat diverse bestaande bomen een impuls krijgen zodat ze nog lang kunnen bijdragen aan een fijn leefklimaat. Momenteel worden de eerste 6 locaties vergroend, o.a. het Frater Paulussehof, Frater Romboutshof en het parkeerterreintje achter Langestraat 82. In het najaar 2022 volgt de 2e uitvoeringsronde en in 2023 de laatste. Zo hopen de Gemeente op heel veel plekken meer groen in de binnenstad te hebben gerealiseerd.

Het gehele ontwerp is te vinden op de storymap: https://storymaps.arcgis.com/stories/68153e07084445fab960608896e2b034

 

Meer nieuws