Jeroen maakt het in Tilburg

“Als je iets wil, moet je er nú voor gaan.”

Ondernemen is pionieren. Met de poten in de klei. Het is winst pakken en verlies nemen. Keihard op je smoel gaan en net zo hard je successen vieren. Ook in Tilburg zitten én stappen talloze ondernemers dagelijks in die verslavende rollercoaster. Make it in Tilburg gaat in deze reeks met hen in gesprek zodat ze jou kunnen inspireren met hun levenslessen en fuckups.

Het was een gelukkig toeval, de kennismaking met en verhuizing van Jeroen Hellemons naar Tilburg, zo’n zeven jaar geleden. Via een vriend, die studeerde aan Fontys IEMES, bemachtigde hij een kamer in een studentenhuis hier. Wel zo handig, want samen met diezelfde vriend organiseerde Jeroen feesten bij Club Smederij. Onder kenners van de Tilburgse dancescene galmt de naam van Suburban Disco zéker nog na. “Van die tijd heb ik veel geleerd. En daaruit is ook het idee voor Avondje Uit 013 ontstaan.” 

Als iets Jeroen typeert dan is het zijn sociale karakter. Hij lééft van onder de mensen zijn, en van de mooie nachten in clubs en kroegen. Maar die fijne uitstapjes liggen niet voor iedereen voor de hand. Sommige jongeren kampen met angsten, durven geen contact te leggen of ervaren andere struggles die een leuke avond uit in de weg staan. “Dát is waar we met Avondje Uit 013 voor staan. Mensen op een heel laagdrempelige manier mee laten doen aan vrijetijdsactiviteiten. Waarbij we hen ook nog eens helpen zelfredzamer te worden in sociaal opzicht.”

LES #1 PROBEER HET GEWOON

Jeroen vertelt over een summercamp in de VS waar hij als begeleider naar toe trok. Hij begeleidde kinderen uit kansarme gezinnen. Dat was wat je noemt een aardige life changer voor hem. “Dat kamp was bij een meer. Sommige kinderen hadden nog nooit in hun leven open water gezien”, vertelt hij, nog steeds verbaasd. “Ook het effect wat dat kamp op de kinderen had: wauw. Dat smaakte naar meer.” 

Tussen dat kamp en de start van Avondje Uit 013 zat ruim tien jaar. Jeroen nam eerst de ruimte om te studeren en om zijn eerste stappen te zetten als ondernemer, met Suburban Disco. “Wat we met die feesten bij Club Smederij bereikten, was zo vet. Ik dacht: hoe gaaf is het als ik die passie ook kan delen met mensen met een sociale uitdaging?” Jeroen sprak met jongeren die hij bij de evenementen wilde betrekken. Hij legde lijntjes met woongroepen in de stad, en met jongerenwerk R-Newt. Daarnaast voerde hij gesprekken met professionals, onder andere met dr. Gerine Lodder. Dit inspireerde hem om een methodische werkwijze te ontwikkelen die jongeren helpt hun doelen op sociaal vlak te verwezenlijken. Een aanpak op basis van wetenschappelijke kennis over eenzaamheid. En voilà: Avondje Uit 013 kreeg steeds verder vorm. Was er van tevoren een van a tot ze uitgestippeld businessplan? Nope. En juist daardoor had Jeroen de flexibiliteit om naadloos aan te sluiten op de behoeften van de deelnemers van zijn initiatief. “Ga het gewoon doen. Je kunt heel lang ergens over nadenken, maar dan kom je niet zo ver. Als je iets wil, moet je er nú voor gaan.”

LES #2 GEEF MENSEN DE RUIMTE

Wat doet Avondje Uit 013 dan precies? Inderdaad: leuke, toegankelijke, laagdrempelige activiteiten organiseren. Het succes van het initiatief zit ´m in het feit dat Jeroen alles mét de deelnemers doet, in plaats van alleen vóór hen. Zelf omschrijft hij zijn initiatief liever als een community. Van het bedenken van nieuwe uitjes tot en met het meedraaien in de organisatie - alles doen ze samen. Trots vertelt Jeroen over collega Erwin, nu een vaste begeleider in het team van Avondje Uit 013. “Hij is vanaf dag één betrokken. In die begintijd had hij het nog heel moeilijk: met zijn psychische klachten en met het ontbreken van een baan of studie. Toch heeft hij de stap gezet om mee te helpen bij het starten van Avondje Uit. En daardoor ging er iets bij hem branden.” Hoe meer ruimte je mensen geeft, hoe groter de groei, wil hij maar zeggen. “Inmiddels heeft Erwin een opleiding tot ervaringsdeskundige afgerond en is hij onmisbaar onderdeel van ons team. Hij volgt nu een BBL-opleiding agogisch medewerker GGZ bij ons. En dat heeft hij allemaal helemaal zelf voor elkaar gekregen.” Het is typerend voor de werkwijze van Avondje Uit 013. Op de achtergrond aanwezig om te steunen en te sturen als het nodig is, maar vooral de jongeren zelf de handen aan het stuur geven. “Als je ziet dat iemand van een uitzichtloze situatie groeit naar een man met een plan en een missie, dat maakt mij ontzettend blij. Dát is waar ik het voor doe.”

LES #3 WEES VAKER TROTS OP WAT JE AL BEREIKT HEBT

Dat mensen ondanks de barrières die ze ervaren de stap richting Avondje Uit 013 durven zetten én dat hij dat ook nog eens zijn werk mag noemen - Jeroen wordt er zichtbaar blij van. Met een brede glimlach: “Ik ben ontzettend dankbaar dat ik deze kans heb gekregen.” Hij vertelt over zijn ontembare drive om anderen te helpen. Een drive die voortkomt uit het feit dat hij zélf geadopteerd is, en hier in Nederland alle mogelijkheden heeft gekregen die er maar waren. En ook uit het feit dat zijn ouders hem altijd hebben gesteund in alles wat hij deed: óók in de jaren dat hij wat meer uit de band sprong. “Voor mij lagen de kansen voor het oprapen. Dat is niet voor iedereen zo. Ik wil ervoor zorgen dat mogelijkheden beter verdeeld worden.” 

Jeroen is er eerlijk over. Het ís dat er in dit interview specifiek naar wordt gevraagd, maar anders staat hij ook niet dagelijks stil bij alles wat hij bereikt heeft. In de waan van de dag is daar niet altijd tijd voor. En bovendien: het is ondernemers misschien wel eigen om altijd beter te willen. “Toch is mijn belangrijkste les misschien nog wel: ben eens wat vaker trots. Natuurlijk, er kan altijd wel iets beter. Maar het is ook goed om dankbaar te zijn voor wat je hebt bereikt en gekregen. En om daar zo nu en dan eens heel bewust bij stil te staan.”

LES #4 DOE HET SAMEN

Sociale zelfredzaamheid en eenzaamheid gaan vaak hand in hand. En als Jeroen iets leerde van dr. Gerine Lodder, dan is het wel dat eenzaamheid niet door één persoon of één instantie opgelost wordt. It takes a village to challenge loneliness, dat idee. Avondje Uit 013 kan dus niet zonder haar alliantiepartners, benadrukt Jeroen meerdere keren tijdens het gesprek. Amarant, stichting Het Werkt, R-Newt en RIBW zijn daar voorbeelden van. Zij verwijzen hún cliënten door naar Avondje Uit 013 en vice versa. De grootste steun komt van gemeente Tilburg. “Superbelangrijk dat zij de toegevoegde waarde van ons initiatief zien. We werden meteen heel serieus genomen. En dat past denk ik goed bij wat ik in de hele stad proef. De wil om elkaar te helpen is er.” Met welke plannen Jeroen ook de boer op ging in onze stad - van dancefeesten tot en met laagdrempelige uitstapjes - Tilburg is een warm bad. “Een specifieke band met deze stad was er niet toen ik hier kwam wonen. Maar die band is er nu wél”, vertelt Jeroen enthousiast. “Als ondernemer ben je altijd bezig met dingen zien die er nú nog niet zijn. Achter deurtjes kijken, als het ware. Maar voor het verwezenlijken van nieuwe ideeën heb je altijd anderen nodig. Door het samen te doen, komt er draagvlak en doorbreek je je eigen bubbel.” Hij besluit: “Dat Avondje Uit 013 met en voor kwetsbare jongeren een succes kon worden, is mede te danken aan het fijne klimaat hier. Heb je een plan? Je hoeft het in Tilburg niet alleen te doen. En dat is voor mij als ondernemer een onmisbare factor.”

Avondje Uit 013 komt graag in contact met mensen of organisaties die iets willen betekenen. Contactgegevens en informatie vind je op de website van de stichting.

Meer Social City