Mariek maakt het in Tilburg

Op 1 november 2004 is Mariek van den Wildenberg (56), de moeder van vijf kinderen, van wie er (later) twee met autisme zijn gediagnosticeerd, naar de KVK gegaan. Tot die tijd was ze directiesecretaresse en studeerde ze pedagogiek aan Fontys in Tilburg. Bij de KVK registreerde ze haar idee: er moest meer ontwikkelingsgericht en op maat gemaakt werk met kinderen komen. Maar niet alleen met kinderen, maar ook de ouders moesten speciale opvoedingsvaardigheden worden bijgebracht en het milieu moest worden betrokken, onder andere bij het onderwijs. Zo is JuniorCare begonnen. "Ik bereidde het werk voor aan een bureau aan de voet van ons bed en ging ambulant in gezinnen werken.

Iedereen is anders

"Ik ben JuniorCare begonnen vanuit mijn eigen behoefte/bevestiging met betrekking tot de zorg voor onze kinderen. Vijftien jaar geleden kwam de begeleiding vooral vanuit het oogpunt van verstandelijke beperking en was er veel aandacht voor de persoon met de diagnose. Mijn kinderen zijn beiden zeer begaafd, zodat ze konden leren, maar dat moest op de juiste manier worden aangeboden. Ik wilde zelf specifieke opvoedingsvaardigheden leren, dat werd niet aangeboden. De hulp was zeer ondersteunend, niet het activeren van de ontwikkeling of vaardigheden.".

"Al snel kon ik dit niet meer alleen. Waarom werd het bedrijf snel een succes? Omdat er een grote behoefte was aan zorg die paste bij ieders unieke situatie. Ieder persoon met autisme is anders, het is niet voor niets dat het vaak een autismespectrumstoornis wordt genoemd. Autisme komt vaak ook niet alleen, bijvoorbeeld een angststoornis of leerproblemen kunnen zich voordoen. Nieuw in die tijd was dat de omgeving ook intensief betrokken was bij het proces.

Gewoon doorgaan

De eerste medewerkers zijn in 2006 aangekomen, nu zijn er ongeveer 50 medewerkers. Zij werden betaald uit PGB (persoonlijke budgetten). "In 2008 is JuniorCare een BV geworden, en daarmee een vreemde eend in de zorgwereld waar stichtingen vaker voorkomen. "In 2009 hadden we de eerste grote uitdaging: de PGB-geldkraan werd gesloten, ik had toen 15 medewerkers in dienst. Ik besloot om onze kwaliteit te laten certificeren door HKZ (HKZ staat voor Harmonization Quality Assessment in the Healthcare Sector, een branchespecifieke norm op basis van de ISO 9001-norm) en ging in onderhandeling met de Zorgkantoren. Naast PGB werd ZIN (zorg in natura) onze basis voor financiering. Ik kreeg een subsidie om onze werkwijze te beschrijven, te onderzoeken en theoretisch te onderbouwen. Alles is gelukt en ik kon verder gaan. “

"Mijn man Geert is vanaf het begin verantwoordelijk geweest voor ICT en financiën, naast zijn 40-urige baan (tot 2016). En hij zorgde voor onze familie toen ik naar school ging, intakes deed of in een gezin werkte. De kinderen steunden (en steunen nog steeds) mijn initiatief. Ik had zelf de intrinsieke drive om de weg naar hulp korter en beter geschikt te maken voor anderen dan het voor mij is geweest".

In de loop der jaren heeft Mariek de organisatie steeds weer moeten aanpassen om toekomstbestendig te blijven. Veranderende politiek en wet- en regelgeving vormen hiervoor de basis. In 2015 is de overgang naar de jeugdzorg een feit geworden. De gemeenten werden klant. Niet langer één aanbesteding, maar ineens een stuk of zeventien. Een hele klus. Maar het werkte weer. In 2019 werd de ZVW voor diagnostiek en behandeling toegevoegd.

Beste praktijk

Geen gebrek aan doorzettingsvermogen dus, deze moeder van vijf kinderen. "Op dit moment werken we vanuit Tilburg en Breda in de regio's Hart van Brabant, West-Brabant Oost en West-Brabant West met 400 klanten per jaar. Wij, begeleiden, diagnosticeren en behandelen". Ook de doelgroep van JuniorCare is uitgebreid. Niet alleen kinderen, maar ook volwassenen kunnen op de deur kloppen. Het gaat om mensen met een autismespectrumstoornis en/of aanverwante problemen zoals ADHD of een angststoornis of opvoedingsproblemen. "Onze werkwijze Samen aan de Slag(SaS)' is een onderzoek naar evidence-based werken. De zorg wordt betaald door de PGB, de Wet op de jeugdzorg, de Wet op de maatschappelijke ondersteuning en de ZVW.

Samen streven we ernaar om mensen gelukkig en zo zelfstandig mogelijk te maken. Ons organisatiedoel is om altijd de juiste hulp te bieden zonder dat onze cliënten last hebben van de onderliggende, soms belemmerende structuren of het gevoel dat ze te maken hebben met een klein, betrokken en professioneel team. Zoveel mogelijk in hun eigen omgeving, zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig is.

Kruisverbanden

"Ik begon in Goirle maar verhuisde al snel naar Tilburg omdat we daar toegankelijker en zichtbaarder waren. De samenwerking met de gemeente Tilburg, nu ook een van mijn klanten, is ook erg prettig en zelfs persoonlijk. Ook zijn er veel initiatieven om collega-ondernemers te leren kennen, waardoor er snel kruisverwijzingen zijn. Geweldig! Dat maakt dat ik me ook thuis voel in Tilburg als atypisch ondernemer. Ik ben geen ondernemer die gericht is op cijfers en grenzeloze groei. Ik groei wel, maar altijd met kwaliteit in mijn achterhoofd en doe wat nodig is, niet meer, niet minder. Ik ben een mensenmens en dat kenmerk heeft me een heel eind op weg geholpen, ook als ondernemer. In contact met anderen kom ik met ideeën die onze klanten of mijn team ten goede komen. Daarnaast heb ik mij omringd met professionele mensen die mij meerdere malen hebben geholpen om het bedrijf toekomstbestendig te houden, zodat ik ruimte heb om de zorginhoud verder te ontwikkelen. Ik denk dat ik niet de makkelijkste ben voor mijn directe omgeving, omdat ik de spreekwoordelijke lat hoog leg, maar altijd met de klant in gedachten".

Foto: Mariek met haar zoon, net gestart met JuniorCare.

Nieuwe naam


Omdat het niet alleen meer voor ‘junioren’ is, verandert JuniorCare de naam per 1 november. “Op 1 november vieren we feest: voor mij, het team en onze cliënten het afsluiten van een mooie periode met vele successen maar ook het begin van een periode onder een nieuwe naam met meer mogelijkheden voor meer cliënten en hun omgeving. We nodigen daartoe een BN-er uit die zelf een hele zoektocht achter de rug heeft. Inmiddels zijn mijn twee kinderen met autisme volwassen, zelfstandig én gelukkig. De overige drie trouwens ook. Op dit moment ben ik zelf bestuurder van JuniorCare en heb ik de dagelijkse directie in 2017 in de vaardige handen gelegd van Ino Cornel."

Toekomstplannen


“Ambities voor de toekomst? Ha, ha, ik heb net mijn kinderdagverblijf De Korveltuin verkocht. Ik heb recent een forse burn-out achter de rug en heb geleerd dat ik beter voor mezelf moet, maar ook wil zorgen. Gezin, vrienden en vrije tijd zijn nu letterlijk van levensbelang. Tijdens de burn-out bleek dat ik meer ervaringsdeskundig ben dan ik dacht, ik heb het maximale gegeven gezien mijn aanleg, opleiding en ervaring. Ik heb de organisatie nu zo ingericht dat dit ook kan met dank aan mijn directeur Ino en het enorm gedreven team. Wellicht kan ik mijn ervaringsdeskundigheid inzetten voor de talenten van mensen met autisme of via de academische werkplaats autisme. Maar een keer  “nee” zeggen voelt eigenlijk ook wel goed."

De gouden tip van Mariek


“Dat is er niet een, dat zijn er een paar: Maak de behoeften van jouw doelgroep altijd prio, doe geen concessies aan kwaliteit, blijf kritisch op jouw eigen handelen, blijf in contact met jouw medewerkers en mede-ondernemers. Tot slot; zorg voor balans tussen werk en privé.”
 

Noot van de redactie:

Met ingang van 1 november is de naam JuniorCare veranderd in Asendo. Asendo biedt gespecialiseerde hulp aan mensen met psychische problemen door bijvoorbeeld autisme, ADHD, depressieve gevoelens, angst, trauma, seksuele vraagstukken, bepaalde persoonlijkheids- problematiek maar ook opvoedmoeilijkheden. We werken zoveel mogelijk met en in de eigen omgeving. We doen dit door inzet van onze best-practice werkwijze ‘Samen aan de Slag’ om iemand weer gelukkig te krijgen maar ook zo zelfstandig mogelijk.
We bieden diagnostiek, behandeling en begeleiding; steeds zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk. We werken samen aan duurzame gedragsverandering van kinderen, jongeren, (jong)volwassenen en gezinnen. Voor onze hulp is een verwijzing van de huisarts of een beschikking van de gemeente nodig. We werken in Hart van Brabant, Zuid-Oost Brabant, West-Brabant Oost en West-Brabant West.

Alles telt op, iedereen doet mee

Meer ondernemersverhalen