Quiet Magazine wordt Quiet Community

Een community die zichzelf bewijst

In Tilburg leeft 13% van de bevolking onder de armoedegrens. Quiet wil armoede onder de aandacht brengen én verzachten. Na een succesvolle lancering van magazine Quiet 500 werd in 2015 de eerste Quiet Community opgericht in Tilburg. Het concept heeft zichzelf inmiddels bewezen en wordt binnenkort uitgerold in de rest van Nederland. Projectleider Esther Croes vertelt.

Esther Croes werd in 2015 door Hans van Vugt gevraagd om te werken voor Quiet: “Een vraag die mij op het juiste moment werd gesteld. Na een carrière in de evenementen- en musicalbranche was ik op zoek naar meer zingeving. Quiet wakkerde direct dat vlammetje aan.”

Armoede vanuit een ander perspectief

Esther: “Mijn eerste werkdag voor Quiet was op 17 oktober 2015, Wereldarmoededag en tevens de dag dat de Quiet Community werd gelanceerd in Tilburg. Deze dag startten we bij de Voedselbank, met als doel om 250 mensen aan de Quiet Community te binden. Ik sprak deze dag veel met leden van de Voedselbank, wat heftig was. Maar ook hoorde ik veel mooie verhalen. Het opende mijn ogen en zag armoede vanuit een ander perspectief. Ik hoorde wat er echt speelt, de schaamte en het taboe dat er heerst. Precies dit willen we met Quiet aan het licht brengen en doorbreken.”

Mensen zien groeien

Vanuit dat gedachtegoed bouwt Esther samen met een krachtig kernteam en veel actieve vrijwilligers al anderhalf jaar aan de Quiet Community. De Community bestaat uit members (mensen die leven in armoede), sponsoren (bedrijfsleven) en supporters (particulieren). Via een online platform kunnen zij diensten aanbieden, maar ook hun tijd. “In Tilburg tellen we op dit moment ruim 3000 members (waarvan 800 gezinnen) en 300 sponsoren. Dagelijks word ik nog steeds geraakt door alle geluksmomenten die de Quiet Community teweegbrengt. Zo stuurden we kinderen naar de tandarts die door de kiespijn niet konden slapen en gaven we een jongetje het kinderfeest waar hij al acht jaar van droomde. Maar een van de mooiste dingen van de afgelopen jaren is dat je mensen ziet groeien. Ze schamen zich niet meer, krijgen zelfvertrouwen, komen uit hun schulden en hebben het gevoel dat ze ergens bij horen”, vertelt Esther.

Tilburgs tegengeluid

“Juist Tilburg is een goede plek om de Quiet Community in eerste instantie uit te rollen. Iedereen is hier erg sociaal. Mensen staan open voor een tegengeluid. Vooral de Piushaven is Quiet-proof. Mensen haken aan als collectief, dragen uit, staan voor sociaal maatschappelijk gezicht. Er zijn veel netwerk clubjes of ondernemingen die hun sociale kant laten zien. Dat past bij de maatschappij van nu.”

Tot 2019 is de financiering in Tilburg geregeld. Esther en het team hebben de ambitie om door te groeien naar 3500 members (1150 gezinnen) in Tilburg. Daarnaast rollen ze op 17 oktober 2017 (Wereldarmoededag) de Community uit in Maastricht, Groningen en Den Bosch, maar ook vier andere steden staan in de wacht. Bij iedere stad hoort weer een eigen stichting en projectteam. “Het is fantastisch om te zien hoe ver je kunt komen met kleine beetjes geven. We zijn goed op weg en gaan door totdat we armoede op landelijk niveau kunnen verzachten. En daar kunnen we alle hulp bij gebruiken.” 

http://quiet.nl/

Het product is te zien als onderdeel van de expositie 'Tilburgse makers' bij Hotel Mercure, Heuvelpoort 300 in Tilburg.