Door de komst van grote nationale én internationale bedrijven naar Tilburg is een vraag naar andere voorzieningen en woonmilieus ontstaan.

Dit artikel is afkomstig van VG Visie. VG Visie is het journalistieke antwoord op de groeiende behoefte om kennis en ervaringen uit te wisselen en te delen. Een compleet tijdschrift dat lezers visies, analyses, trends en verhalen aanreikt. VG Visie faciliteert een sectorbrede dialoog over de verbetering en vitalisering van (binnen) steden op het gebied van wonen, winkelen en werken in een dynamische wereld.

Als Tilburgs familiebedrijf is Remmers Bouwgroep stevig geworteld in Tilburg, een stad waar ondernemerschap hoog in het vaandel staat. Er is een groot sociaal bewustzijn bij lokale ondernemers die de handen ineen slaan om de opgaven in de stad te adresseren. Diversiteit en herontwikkeling zijn daarbij belangrijke thema’s, aldus Pieter Remmers, DGA en Stefan Haaksman, commercieel manager ontwikkeling bij Remmers. Het bedrijf is gespecialiseerd in het creëren van duurzame woon- en werkomgevingen. ‘Wij willen toegevoegde waarde leveren voor de stad.’

De geschiedenis gaat maar liefst 112 jaar terug, met een winnend lot uit de loterij. De Tilburgse timmerman Alphons Remmers wint 300 gulden en maakt met het opzetten van zijn eigen bouwbedrijf zijn droom waar. Inmiddels staat de vierde generatie aan het roer. Het bedrijf is actief in bedrijfshuisvesting en woningbouw, maar ook zorg, sport en onderwijs zijn belangrijke expertisegebieden. Uiteindelijk gaat het dan vooral ook om het grotere plaatje, zeggen Pieter Remmers en Stefan Haaksman vanuit het comfortabele werkcafé in het vernieuwde eigen kantoor. Pieter: ‘Het doel is om duurzame en prettige woon- en werkomgevingen te realiseren. Vanuit expertise en ervaring, en samen met onze partners. Projecten worden ook steeds groter. Neem bedrijfshuisvesting. Vroeger was 20.000 m2 al groot, nu gaat het zo maar om 100.000 m2 , dat zijn hele dorpen.’

Verder kijken

Samen met de DGA Pieter Remmers geeft Stefan vorm aan de tak projectontwikkeling, die verder uitgebouwd wordt voor met name de bedrijfshuisvesting, wonen en zorg. Zo levert Remmers van ontwikkeling tot bouw, met ondersteuning van een eigen ontwerpen engineering afdeling. Zoals ook een groot distributiecentrum, met huurders als bijvoorbeeld autofabrikant Tesla. Interessante projecten worden door de familie in portefeuille genomen en verhuurd. Dat kunnen woningen zijn, maar ook bedrijfsgebouwen en winkels. Het past allemaal binnen de filosofie van het bedrijf om bij de gehele levenscyclus van een gebouw optimaal invulling te geven aan het gebruik, zegt Stefan. ‘Wij zijn scherp op onze toegevoegde waarde, niet alleen in de stad Tilburg, maar overal waar we onze projecten hebben. Wat zijn de maatschappelijke thema’s waar wij als projectontwikkelaar en/of bouwpartner aan bij willen dragen?’

Nieuwe generatie

Ook thema’s als de waarde van een familiebedrijf horen daarbij, zegt Pieter. ‘Wat betekent dat in deze tijd voor jonge mensen die beginnen met werken? Vroeger ging je automatisch bij Remmers werken als je vakman wilde worden, en bleef je tot je pensioen. Nu hebben we te maken met een hele nieuwe generatie, die zich zorgen maakt over het kunnen kopen van een betaalbare woning en die een andere invulling geeft aan werk. We hebben het kantoor aantrekkelijk gemaakt voor een generatie die wil werken op een plek waar men zich prettig voelt. Ze maken soep en bakken broodjes met elkaar, we willen de mensen goed verzorgen. Je moet open staan voor hun zorgen en zo ook op dat vlak echt een familie worden.’ De meeste mensen komen uit Tilburg en omgeving. En hoewel Remmers in het hele land plus België actief is, is het bedrijf ook op dat vlak nog echt geworteld in de stad. Pieter: ‘We hebben inmiddels drie ploegen die de Tilburg Ten Miles jaarlijks lopen, we doen mee aan de Warandeloop en we sponsoren de Tilburg Trappers en Willem II . Het thema gezondheid vinden we heel belangrijk, in onze projecten, maar ook voor onze eigen mensen.’

Slimme keuzes

Het bedrijf heeft innovatie hoog in het vaandel staan, vult Stefan aan. ‘We willen het slimmer doen en onze klanten daarmee ondersteunen en actief adviseren. Aan de voorkant leveren we toegevoegde waarde met slimme keuzes in het ontwerp en in de uitvoering. Daarbij is duurzaamheid enorm belangrijk, maar ook, hoe ga je met de omgeving om? Natuurinclusief bouwen staat hoog op de agenda, zowel om de klant goed te kunnen adviseren als om te integreren in onze eigen projecten.’ De thema’s waar Remmers mee voorop loopt sluiten goed aan bij de thema’s die de gemeente Tilburg als speerpunten heeft benoemd, zoals naast duurzaamheid en gezondheid ook sociale inclusie. Pieter: ‘Tilburg moet een stad zijn voor iedereen om te wonen. Dat vraagt om een diversiteit aan woonmilieus, waar wij actief aan bijdragen met onze projecten.’

Maatschappelijke thema's

Een goed voorbeeld is de ontwikkelmaatschappij Triborgh gebiedsontwikkeling, waarin Remmers Bouwgroep samenwerkt met twee corporaties en vier andere bouwbedrijven om gebiedsontwikkelingen te kunnen initiëren en uitvoeren. Samenwerking en kwaliteit zijn de sleutelwoorden om aan alle speerpunten te voldoen, zegt Stefan. ‘Met deze gerenommeerde partijen in Tilburg samen kunnen we invulling geven aan de maatschappelijke thema’s van de gemeente in grotere projecten en gebieden. Zo lever je toegevoegde waarde aan de stad in projecten die je alleen niet op kunt pakken.’ Een mooi voorbeeld is de herontwikkeling Piushaven, zegt Pieter. ‘Van origine is Tilburg een arbeidersstad die behoorlijk wat armoede heeft gekend, met veel woonwijken met kleine huizen. Met Piushaven is door Triborgh op een mooie plek aan het water een prachtig bruisend gebied ontwikkeld, met diversiteit aan appartementen en grondgebonden woningen, goede (parkeer)voorzieningen en op loopafstand van de stad. Daarmee hebben we een heel nieuw woonmilieu gecreëerd en een heel ander publiek aangesproken.

Wonen van de toekomst

Door de komst van grote nationale én internationale bedrijven naar Tilburg is een vraag naar andere voorzieningen en woonmilieus ontstaan. ‘Veel Japanse bedrijven, maar dus ook een Tesla, die ook hun eigen mensen laten overkomen. Ze gaan hier niet alleen werken, maar ook wonen en leven. Daar is in Tilburg goed over nagedacht.’ Met Triborgh wordt nu naar een volgende ontwikkelingsfase gekeken: hoe gaat het wonen er de komende jaren uit zien? Hoe gaan we gemeenschappelijke voorzieningen regelen, en OV? Inmiddels is de bus remise verplaatst. Samen met de gemeente maken wij graag concrete plannen. Maar Tilburg loopt met haar grote ziekenhuizen óók voorop op het gebied van gezondheid. Er is, kortom, de afgelopen decennia al veel veranderd in de voormalige arbeidsstad.

Sociaal bewustzijn

Het karakter van de stad wordt nu vooral bepaald door een grote diversiteit, zeggen Pieter en Stefan. Veel verschillende groepen mensen bevolken de stad, maar ook een diversiteit in inkomen. Pieter: ‘De stad vraagt daarbij om een grote diversiteit in woonvormen. Het is aan ons als ondernemers om daar een goede invulling aan te geven.’ Kansen liggen er genoeg, bijvoorbeeld in het Kenniskwartier, waar nog veel woningen toegevoegd kunnen worden. Een actieve en ondernemende wethouder voor stedelijke ontwikkeling helpt daarbij ook. ‘Het Kenniskwartier kan echt een paradepaardje voor de stad worden’. Stefan: ‘Diversiteit maakt een levendige stad waarin je aangename gebieden kunt creëren die ook met de stad mee kunnen groeien.’ Ook een mooi voorbeeld is natuurlijk de Spoorzone, een herontwikkeling van het terrein van de spoorwegen waar nieuwe functies en woonvormen zijn gerealiseerd. Pieter: ‘Er is veel sociaal bewustzijn in de stad, je wilt bijdragen, je ‘runt’ met elkaar de stad. Samen met een aantal andere ondernemers zijn we bijvoorbeeld bezig met een woontoren in de Spoorzone. Er zit vermogen in de stad dat achtergebleven wijken nieuw leven wil inblazen. Een club van ondernemers zoekt elkaar op om samen de stad verder te brengen. Ook de gemeente staat open voor vernieuwing, en betrekt de ondernemers bij het ontwikkelen van nieuwe visies op de stad.’

Het Kenniskwartier kan echt een paradepaardje voor de stad worden

Vertrouwen

Samenwerking is voor Remmers dan ook een terugkerend thema. In de manier van werken: via bouwteams, in plaats van aanbestedingen. En in de projecten: met elkaar toegevoegde waarde leveren op de sociale thema’s van de stad. Met elkaar werken aan een duurzame stedelijke ontwikkeling, waar naast werkgelegenheid ook groene ruimte en leefbaarheid belangrijke thema’s zijn. Daarbij speelt duurzaamheid in de vorm van herontwikkeling en circulariteit een belangrijke rol, aldus Pieter en Stefan. Aanpasbare nieuwe gebouwen, en het aanpakken van de vele woningen in de stad die niet meer aan de eisen van deze tijd voldoen. Pieter: ‘Daarin zit in mijn optiek op het gebied van duurzaamheid meer rendement, dan het bouwen van allemaal nieuwe woningen elders. Pak die bestaande gebieden aan, daarmee maken we voor de stad een enorme slag in leefbaarheid en kwaliteit.’ Hij heeft er absoluut vertrouwen in. ‘Het mooie van Tilburg is dat deze gemeente echt van het aanpakken is. Niet alleen kletsen en niets doen, maar duidelijkheid over wat er wel of niet gebeurt. Een doortastende gemeente, ja daar heb je echt wat aan. Wij zijn als Remmers trots op de stad en de projecten die wij realiseren.’

Meer gebiedsontwikkeling