Station88: een living lab voor startups en slimme mkb

Station88, Huis voor Ondernemerschap en Innovatie, is een Living Lab voor ondernemers uit Midden-Brabant. Er wordt kennis gedeeld en bewustwording gecreëerd over diverse thema's die ondernemers bezighoudt. Hiervoor biedt Station88 een online- en offline programma aan dat bestaat uit inspiratiesessies, seminars, workshops & webinars. Daarnaast geven ze online-support voor Eerste Hulp Bij Ondernemen, is er een Q&A met veel voorkomende ondernemersvragen én de Station88 Infographic die (MKB) ondernemers via linkjes direct naar de juiste informatie leidt. Het gebouw huisvest naast Station88 o.a. ook Midpoint Brabant, Braventure, Ondernemersadvies en Leren & Werken waar Station88 in nauw contact mee staat. Kennisdeling is dan ook een grote toegevoegde waarde van het Living Lab. We spraken met oud-manager Esther IJzer en August de Vocht, sinds maart directeur bij Station88.

DE VELE GEZICHTEN VAN STATION88

Station88 bevindt zich op de begane grond van Gebouw 88, waar op de tweede etage Midpoint Brabant gevestigd is, een belangrijke aanjager van economische ontwikkeling in zowel de regio Midden-Brabant als daarbuiten. “Het is niet eenvoudig om Station88 één label te geven,” stelt Esther, oud-manager van Station88. Zij stond aan het roer en heeft het Living Lab gebracht tot wat het nu is. Onlangs droeg ze het stokje over aan August de Vocht. Esther: “Het is een ontmoetingsplek voor ondernemers, marktpartijen en kennisinstellingen, een plek waar men kennis kan delen, informatie kan vinden en terecht kan met vragen. Maar ook een plek waar specialisten met verschillende disciplines aanwezig zijn om MKB-groeiers, starters en zzp’ers te faciliteren in hun ondernemersvragen, waarbij de core business van Station88 het faciliteren van inspirerende programma’s en activiteiten is.” Een hele mond vol. En dan te bedenken dat Station88 pas sinds maart 2018 open is.

BRANDPUNT VAN ONDERNEMERSCHAP

Esther: “Het is lastig vast te leggen wat hier van dag tot dag gebeurt. Het gaat van starters op zoek naar een bedrijfsruimte, naar ondernemers die hun businessmodel willen veranderen. En van studenten met een goed idee die hun verhaal komen doen, naar een door ons georganiseerde workshop social businessplanning. Samengevat zijn we een brandpunt van ondernemerschap. Een verbindingsplek waar we ondernemers vanuit ons brede partnernetwerk helpen groeien. Onze toegevoegde waarde is de kracht van dit netwerk. Er vindt hier zo’n enorme kruisbestuiving plaats! Station88 is in staat om ondernemers in heel korte tijd, snel en doeltreffend in contact te brengen met relevante partijen. De kracht van ons netwerk samen met die van onze partners is enorm. In principe is iedere ondernemer altijd welkom hier,” stelt Esther. August vult aan: “De focus ligt echter enerzijds op groeiers in het MKB en anderzijds op starters. Hoewel starters en zzp’ers op dit moment de grotere groep bezoekers zijn, weten ook de meer ervaren ondernemers Station88 steeds beter te vinden. Ons programma is voor beide doelgroepen en dit jaar alleen maar verder toegespitst. Hoewel Corona ervoor zorgde dat fysieke bijeenkomsten nagenoeg niet konden worden georganiseerd, hebben we meteen gezorgd voor de nodige apparatuur en materiaal om de programma's online aan te kunnen bieden. We ‘co-creëren’, organiseren en activeren workshops, netwerkevents en inspiratiesessies op het gebied van verschillende trends, zakelijke en landelijke thema’s en (persoonlijke) bewustwording, ook online.”

INITIATIEVEN BUNDELEN

De indrukwekkende groei die Station88 heeft doorgemaakt, komt voort uit een bepaalde mentaliteit en een gedeelde ambitie. “We zijn snel gegroeid door samenwerking. Iedereen heeft er z’n steentje aan bijgedragen om te komen tot waar we nu staan. Alle betrokkenen waren en zijn bereid om een extra stap te zetten.” Waarom het er in 2018 pas van is gekomen om het ondernemershuis op te richten, is volgens Esther ook zo’n mentaliteitsding. “Een jaar of zes, zeven terug kende onze regio veel losse ondernemersinitiatieven. Maar één centraal punt waar je terecht kon was er niet meer. Terwijl deze behoefte er wél was. Niet alleen bij ondernemers zelf, ook bij gemeenten en kennisinstellingen. Zij zijn toen samen rond de tafel gaan zitten om de basis te leggen voor wat later Station88 is geworden. Er zijn een aantal mensen opgestaan die het gewoon gingen doen. Waarbij Midpoint Brabant, samen met de gemeente Tilburg, hierin de katalysator zijn geweest en zullen blijven. Vanuit een laagdrempelige basis, zonder vastomlijnd stramien, maar met veel lef en de drang om te verbinden en experimenteren. Ik denk dat Station88 daarom een grote gunfactor heeft.” Dat Esther uiteindelijk gevraagd werd manager te worden van dit ‘experiment’, is voor haar niets minder dan een grote eer geweest.

VERKNOCHT AAN 013

Haar liefde voor het experiment gaat hand in hand met die voor de stad Tilburg. “Hier is dankzij de transformatie die de gemeente heeft doorgemaakt volop ruimte om te proberen, wat aantoonbaar bijdraagt aan het succes van Station88. Tilburg is een bijzondere plek. Dat rauwige waar iedereen over praat bevalt me. Men doet hier niet te moeilijk en er gebeuren constant ontzettend gave dingen zonder dat men daarmee te koop loopt.” Ook over de nieuwe generatie doeners die in Tilburg is opgestaan praat Esther vol lof. “Er waait hier een frisse wind, je vindt overal mensen die samen dingen oppakken. Die elkaar juist opzoeken om dingen te gaan dóen. Mensen die niet per definitie de euro’s de overhand laten nemen, maar eerst kijken naar wat er samen bereikt kan worden. August, zelf als ondernemer overstapt naar manager Station88 besluit: "Natuurlijk moet iedereen ‘een plakje kaas op de boterham’ verdienen. Maar je moet bij ons geen partner worden of aankloppen als je alleen een commercieel belang najaagt.”

OP DE GOEDE WEG

“In anderhalf jaar tijd heeft Esther iets prachtigs neergezet, samen met een mooie partnergroep met een eigen DNA. Om toekomstbestendig te zijn, buigen we ons twee keer per jaar over onze strategie en wordt er gedegen onderzoek gedaan naar de waarde creatie van en voor partners. En we gaan alleen nieuwe partnerschappen aan als er een match is. Dat is geen luxe maar een vereiste. Hoe groter we worden, des te scherper onze keuzes”, legt August uit. "We worden langzaamaan een vaste waarde in het ondernemerslandschap, zeker nu we ook het Corona-loket voor de regio zijn. Hierdoor weten ondernemers uit Midden-Brabant ons ook in crisistijd te vinden en kunnen wij ze helpen om hun business om te buigen naar een ander model of om ze door te verwijzen naar partijen die ze kunnen ondersteunen op specifieke vlakken."

Het was meteen alle hens aan dek, toen August de Vocht, in maart van dit jaar startte als directeur van Station88. De coronacrisis was in alle hevigheid voelbaar. "En dan heb ik het in de eerste plaats over de ondernemers, zzp’ers, starters en student-ondernemers in Midden-Brabant die Station88 met zijn partners en netwerk voorziet van kennis en ondersteuning. Alle hens aan dek. Maar voor mij gold ook ‘met m’n neus in de boter gevallen. Nog dichter bij onze ondernemers gaan staan en snel schakelen, dat werd de uitdaging. Binnen de kortste keren hadden we onze infographic online staan, waarmee we ondernemers op het juiste spoor zetten naar ondersteuning, regelingen en hulp. Daar oogstten we ook landelijk lof mee. We gingen online met ons aanbod van Eerste Hulp Bij Ondernemen. Een team van specialisten helpt ondernemers met vraagstukken die het gevolg zijn van corona. Onze webinars en kennisvideo’s zijn afgestemd op de actualiteit. Bijzonder waren en zijn onze ‘roer om filmpjes’. Verhalen van ondernemers die het in coronatijd over een andere boeg gooien; recht uit het Tilburgse en Midden-Brabantse ondernemersleven gegrepen. Een fotograaf die opdrachtgevers thuis op anderhalve meter gaat fotograferen, een bloemenkweker die een drive-in voor zijn klanten regelt, een bedrijf dat met zijn medewerkers een collega te hulp schiet. Snel schakelen is ook veel ondernemers gegeven. Potentiële partners weten ons te vinden en daarnaast is de opkomst bij onze programma-activiteiten erg goed. Maar er is voortdurend ruimte voor verbetering. Zo komt het af en toe ook wel eens voor dat een sterk inhoudelijk programma toch slechts twee inschrijvingen krijgt. Dat is niet erg, het is juist leerzaam. Op basis daarvan maken wij dan weer nog scherpere keuzes voor de toekomst.”

ONDERWIJS + OVERHEID + ONDERNEMERS

Station88 gaat de komende jaren steeds sterker regie voeren op alle programma’s en initiatieven gericht op ondernemers in de regio Midden-Brabant. Ook wanneer deze plaatsvinden in fieldlabs, in en buiten Tilburg en via de regiogemeentes zoals in Waalwijk of Hilvarenbeek. Hierin is een uitgangspunt de regionale ontwikkelagenda en de partners die samen de kennis-as in Midden-Brabant vormen (de huizen van Midpoint Brabant, zoals Gate2, Huis van de Logistiek en House of Leisure, de universiteitscampus en natuurlijk de Spoorzone met o.a. Mindlabs en Station88). Station88 neemt op die kennis-as een belangrijke positie in met het programma. August legt uit: “Als je de kennis-as van Gilze tot Oisterwijk en van Heusden tot Hilvarenbeek pakt, dan is de Spoorzone het middelpunt. En Station88 is hierin een knooppunt voor ondernemers. De triple helix van onderwijs, overheid en ondernemers is complex. Als je dan samen in dit ondernemershuis dingen voor elkaar kunt krijgen, dan ben ik alleen maar trots. Weet je, we zijn nog geen twee jaar onderweg en we hebben al delegaties uit bijvoorbeeld Amsterdam, Breda, Delft, Eindhoven, Arnhem en Deventer op bezoek gehad. Men is erg nieuwsgierig naar hoe wij het hier - met succes – doen. Ik kan er echt uren over praten dus iedereen is welkom om naar ons verhaal te komen luisteren!”

DE GOUDEN TIP 

“Probeer als ondernemer niet alles van tevoren uit te kristalliseren. Doe dat voor een deel en ga vervolgens experimenteren om te ontdekken wat werkt. Niet alleen wat werkt in jouw markt, maar ook wat werkt voor jóu. Van daaruit kun je groeien.”

Tilburg is jouw proeftuin