Venture Builder van idee tot markt

Duodeka zet zich in om ondernemers te helpen bij het creëren, ontwikkelen en opschalen van nieuwe digitale bedrijven. De digitale ondernemers werden op 17 maart 2020, zelfs uitgeroepen tot impactmaker van het kwartaal. Wethouder Berend de Vries: "Ze maken impact met het bouwen van applicaties waarbij data tot slimmere dienstverlening leidt. Verder laten ze zien dat ze organisch ontwikkelen en werken vanuit de overtuiging dat je samen meer bereikt dan alleen, waardoor er lokaal veel wordt samengewerkt." Impactmaker wordt uitgereikt door de gemeente Tilburg. Het initiatief staat ieder kwartaal stil bij een Tilburgse onderneming die onderscheidend is door innovatie, creativiteit en ondernemerschap. Zij zijn de ondernemers in Tilburg die impact maken, binnen en buiten de stadsgrenzen.

11 maart 2020: ‘Coronatijd’ heeft aarzelend de eerste schreden gezet binnen de Nederlandse maatschappij. De impact is op dat moment nog bijna niet zichtbaar. Op weg naar de afspraak met Daan Schoofs (lees hier zijn ondernemersverhaal), partner in Duodeka – ‘Venture Builders’ – zijn een paar mensen te zien met een mondkapje voor. Verder lijkt het in alles op een normale woensdag in maart.

Amper 12 dagen later wordt door premier Rutte een ‘intelligente lockdown’ afgekondigd. Met verstrekkende gevolgen voor de maatschappij, de mensen, de bedrijven. In ons gesprek vertelt Daan Schoofs, nog onwetend van wat de toekomst gaat brengen, over het ontstaan, de ontwikkeling en de toekomstplannen van Duodeka. Nieuwsgierig naar de invloed van de Coronacrisis op Duodeka en hoe Daan Schoofs en zijn partners hier op hebben ingespeeld, bellen we hem half april op.

Gevraagd naar de invloed van Corona op Duodeka, toont Schoofs zich opvallend monter: “Het is natuurlijk een enorme crisis, met heel veel impact. Dat merken wij natuurlijk ook. Maar juist in deze tijd blijven we focussen op het mee-investeren in ventures en op de snelheid van softwareontwikkeling. In contact met ondernemers is ons duidelijk geworden, dat heel veel van hen juist nu extra snel willen schakelen. Daar gaan we graag in mee.

Daarnaast hebben we een kennisreeks ontwikkeld, waarin we inzichten delen over het valideren van bedrijfsideeën én een kennisreeks over het aan de slag gaan met softwareontwikkeling. Dat laatste is vooral geïnspireerd op het idee, dat we daarmee ook die ondernemers kunnen helpen, die juist deze tijd (moeten) gebruiken om met de toekomst bezig te zijn.”

Relatief weinig veranderd

De dagelijkse impact van de Coronacrisis uit zich bij Duodeka vooral in het wegvallen van fysieke afspraken en doordat evenementen niet meer doorgaan: “En verder werkt iedereen natuurlijk vanuit huis. Door met ons personeel concrete afspraken te maken over wekelijkse en dagelijkse doelen, zorgen we ervoor dat iedereen productief blijft. Nu liepen al onze processen altijd al digitaal, dus daar is relatief weinig aan veranderd.”

6x 2 = Duodeka

De aanpak in crisistijd, het organiseren, het doorpakken… het tekent Duodeka. Gestart in 2015 door een groep van zes studenten aan de Tilburg University, die als bedrijfsnaam kozen voor het Latijnse woord voor twaalf: “De grap was, wij begonnen met zes en werkten allemaal voor twee. Ergo: Duodeka. Een fictieve naam ook, heel bewust gekozen, omdat wij altijd een enorme passie hebben gehad voor het ondernemerschap en geen link in onze naam wilden hebben rondom IT, of software, of techniek.”

Al voor de oprichting van Duodeka leefde bij Daan Schoofs sterk de gedachte dat, “…als je iets wilt bereiken, je moet proberen om in een omgeving terecht te komen, waar datgenen gebeurt wat jij zou willen bereiken.” Volgens Schoofs ontstaan er dan vanzelf kansen: “Dat is eigenlijk ook zo gebeurd bij Duodeka. Ik was destijds met een dispuutgenoot bezig met een reizigersplatform. En ja, ik zat op de universiteit, dus wist ik van het bestaan van Starterslift af, het startupprogramma van o.a. Tilburg University. We zijn toen met dat reizigersplatform door de selectiecommissie gekomen en konden ons vestigen in het TIAS-gebouw van de universiteit, waar destijds veel meer bedrijfjes zaten die een ‘link’ hadden met Starterslift.

Uiteindelijk ben ik in ‘Gebouw T’ in aanraking gekomen met mijn huidige compagnons. Samen maakten we écht de stap richting het ondernemerschap, toen we Duodeka begonnen.”

Focus op digitale producten

Volgens Daan Schoofs is Duodeka het best te omschrijven als een ‘Venture Builder’: “We zijn een organisatie, die zich toelegt op het systematisch uitrollen van nieuwe bedrijven. Daarbij focussen we ons op de digitale producten, de digitale verdienmodellen. Dan heb je het over bijvoorbeeld platformen en software-as-a-service. En als Duodeka hebben we een shared service center, waaruit ondernemers en bedrijven, die dus een digitaal product en verdienmodel willen ontwikkelen, kunnen putten. Dan hebben we het dus echt over de volledige infrastructuur van zo’n digitaal verdienmodel.”

De markt op!

In de basis was Duodeka erg gefocust op de softwareontwikkeling. Daar is de afgelopen tijd verandering in gekomen. Schoofs hierover: “Dat is zich veel meer gaan ontwikkelen naar een aanpak van de volledige cyclus. Dus van… ik heb een idee, maar ik heb nog geen benul wat ik ermee moet doen en of het überhaupt klopt; het moet nog gevalideerd en verfijnd worden… tot aan… ik heb een idee en ik wil er echt mee aan de slag; ik wil het echt laten ontwikkelen en ik wil ermee de markt op! En dan ook: hoe gá je er vervolgens de markt mee op.

Om dat in goede banen te leiden, hebben we bijvoorbeeld ons eigen product ‘FlyStart’ ontwikkeld. Dat is een automatiseringstool, waarmee we de opstart van software enorm kunnen versnellen. We kunnen hiermee binnen een maand een ‘casco-oplevering’ van de software leveren.

Die snelheid naar de markt is voor ondernemers natuurlijk enorm belangrijk. Maar er is meer dan snelheid. Het gaat er ook om dat het idee gevalideerd en verfijnd wordt. En dan ook nog: hoe zet je de marketing op. Dat alles zetten we giga-snel neer: website, marketing, sociale media… Die hele keten van het digitale ondernemerschap, van het idee tot en met het uitrollen in de markt, daarvoor bieden wij de infrastructuur vanuit ons shared service center.”

Theorie en praktijk

De mensen die voor Duodeka werken, komen voornamelijk van Tilburg University, Fontys Tilburg en Eindhoven en Avans Den Bosch. Er wordt volgens Daan Schoofs ‘sowieso’ gewerkt met allemaal jonge mensen: “Dat zijn voor ons toch de ‘digital natives’, die echt zijn opgegroeid met ons vakgebied en die dus ook helemaal thuis zijn in de technieken waarmee wij werken.”

Opleiding is daarbij belangrijk, maar zeker niet alleenzaligmakend heeft Schoofs geconstateerd: “Tot op zekere hoogte zal je altijd hebben, dat onderwijs deels achterloopt op de praktijk. En dat is, denk ik, voor een universiteit (die zich sterk richt op onderzoek) vaak nog lastiger dan voor een HBO (waarbij bijvoorbeeld praktijkstages een veel belangrijkere rol spelen).

Wat een universiteit mijns inziens wel heel goed doet, is je aanleren om abstract en methodisch te denken. Zeker als het gaat om een stuk planmatigheid en strategiebepaling en vooruitdenken in je bedrijf, is dat een hele nuttige vaardigheid. De uitdaging is vervolgens om de vertaalslag te maken naar: en nú moet het ook gedaan worden. Voeten in de modder en gaan!”

Initiatieven vanuit Tilburg University en Braventure (het huidige Brabant-brede startupprogramma van Tilburg University en haar partners), om entrepreneurship onder studenten en studentondernemingen meer impact te geven, kunnen dan ook rekenen op ondersteuning door Duodeka. Schoofs: “Wij zien die trend ook. En we voeren zelf binnen ons bedrijf ook gesprekken over hoe je wetenschappelijke kennis in bijvoorbeeld een venture kunt wegzetten. De universiteit heeft natuurlijk een bak aan kennis. En je wilt toch – denk ik – als maatschappij én als universiteit, dat wat er ontwikkeld, bedacht en onderzocht wordt op wetenschappelijk niveau, ook concrete toepassingen krijgt in de praktijk.”

Geen leien dakje

Met zes founders, allemaal met een universitaire studie achter de rug en ‘ondernemerschap in het bloed’, zou je verwachten dat Duodeka een voorbeeld is van een perfecte samensmelting van wetenschappelijke kennis en ondernemerschap. Of dat van het begin af aan ook inderdaad het geval was, lijkt voor Daan Schoofs een beetje een ‘gewetensvraag’, waar hij even over moet nadenken: “Ja, dat is altijd even zoeken, als je moet terug redeneren… Het ging in elk geval niet meteen van een leien dakje. Je moet natuurlijk altijd lastigheden overwinnen, zeker ook in het begin.

We begonnen als een groep softwareontwikkelaars en er was toen (en er is nog) enorm veel software- of IT-gerelateerd werk. Het was voor ons in het begin dus heel erg de uitdaging om de focus aan te brengen in onze bedrijfsstrategie. Want als softwareontwikkelaar kun je heel veel verschillende types werk oppakken, maar dat vervaagt ook weer je lange termijn route…

Aanvankelijk hebben we ons zeker wel gericht op de maatwerk softwareontwikkeling. En voordat we de eerste stappen zijn gaan zetten naar het echte focussen op Venture Building, dat heeft nog best een tijd geduurd. Ik denk zelf, achteraf bezien dan, dat we die beslissing wel wat sneller hadden kunnen nemen.”

Trost op bedrijf, maar zeker op de mensen

Inmiddels is Duodeka de perikelen van de startende onderneming voorbij en schetst Daan Schoofs de contouren van een succesvol bedrijf: “Waar ik zeker trots op ben, is dat we een ontzettend tof team aan mensen om ons heen hebben kunnen verzamelen. Mensen, die heel specialistisch zijn, enorm gemotiveerd ook en ambitieus om hier aan de slag te gaan. En dat we dat hebben kunnen combineren met een toegankelijke, informele werksfeer.”

Met die groep wil Schoofs ‘de toekomst’ in: “Het is onze ambitie, om over twaalf jaar, vanuit ons shared service center, actief te participeren in zo’n 48 ventures. Daarnaast hebben we internationale ambities. We zouden het heel gaaf vinden om ook in andere landen actief te zijn met onze ventures en eventueel ook internationaal een kantoor te hebben. Dat zijn in elk geval de ambities waar we naartoe willen groeien met z’n allen…”

Wat de coronacrisis met die ambities doet kan Daan Schoofs, desgevraagd, niet voorzien. “We prijzen ons in elk geval gelukkig, dat we producten en methodieken hebben, zoals onze kennisreeksen, waarmee we op dit moment ondernemers vooruit kunnen helpen. Voor velen geldt deze tijd als een pas op de plaats, maar zeker ook als een kans om nu te investeren in kennis, waardoor er straks – als alles weer enigszins normaal is – een extra snelle herstart kan worden gemaakt.”

Dit artikel is eerder gepubliceerd door IQONIC - een nieuw label van Tilburg University dat alle aspecten van ondernemerschap binnen de universiteit vertegenwoordigt en ondersteunt.Tilburg University onderschrijft het belang van ondernemerschap, IQONIC maakt het een herkenbare en sterke ondernemerscommunity. 

Ben je een startup en wil je ook in Tilburg ondernemen?

Spoorzone Tilburg biedt binnenkort meer ruimte voor (student) startups in de broedplaats Hall of Fame, specifiek in Gebouw 90. Dit pand wordt momenteel van top tot teen gerenoveerd om vanaf 2023 ruimte te bieden aan zo’n 11 slimme startups.

Meer info

Meer nieuws