Wil Versteijnen

Crisis in de transportsector? GVT Group of Logistics kende de afgelopen jaren juist een sterke groei. Samen met de gemeente maakte directeur Wil Versteijnen zich sterk voor betere infrastructuur en nieuwe bedrijventerreinen. Dat leidde tot meer werkgelegenheid voor Tilburg en meer klanten voor de logistieke dienstverlener.

GVT is gevestigd op Vossenberg, het jongste bedrijventerrein van Tilburg. Steeds meer aanbieders van hoogwaardige consumentenartikelen vestigen hier hun distributiecentra. Denk aan Sony, Samsung, Nokia, Cool Blue, H & M Fashion, Tesla. “Er zijn weinig bedrijven die we niet bedienen hier op Vossenberg”, zegt Wil Versteijnen met een armzwaai.

Van de aanvoer van goederen uit de hele wereld tot aan de distributie in Europa: GVT Group of Logistics regelt het allemaal voor de klant. Neem het Amerikaanse Tesla, dat in Tilburg elektrische auto’s assembleert voor de Europese markt. GVT haalt de containers met onderdelen per binnenvaartschip uit de Rotterdamse haven en levert ze just in time af aan de assemblagelijn bij Tesla.

Water en spoor

GVT beschikt op Vossenberg over een binnenvaartterminal langs het Wilhelminakanaal waar containers worden overgeslagen.

Op bedrijventerrein Loven heeft de logistieke dienstverlener een rail- en nog een binnenvaartterminal. Waar containers voorheen in de Rotterdamse haven bleven staan, komen die nu rechtsreeks over het water of per spoor naar Tilburg. "Dat bespaart opslagkosten in Rotterdam en de klant kan over de goederen beschikken wanneer hij wil", legt de GVT-directeur uit.    

Op de railterminal in Loven arriveert drie keer per week een containertrein uit het Chinese Chengdu. Vervoer per spoor is goedkoper dan luchtvracht en duurt minder lang dan zeetransport. Bovendien is het een duurzaam alternatief. Wil: “Grote multinationals zien daar steeds vaker de meerwaarde van in.”

Door de overname van enkele strategisch gelegen logistieke bedrijven in Alkmaar, Apeldoorn en Veendam, beschikt GVT ook over een fijnmazig distributienetwerk in de Benelux. Voor sommige klanten worden de goederen rechtstreeks bij de consument afgeleverd. "We doen voornamelijk business to business, maar ook business to consumer.”

Logistieke hotspot

Tilburg ontwikkelt zich steeds meer als logistieke hotspot. Wil wijst op de voordelen van de gemeente waar hij is geboren en getogen. “We liggen strategisch ten opzichte van de mainports Rotterdam en Antwerpen, de infrastructuur is goed en er is ruimte om te groeien. Daarnaast beschikt de regio over voldoende personeel, dat nooit ver hoeft te reizen omdat bedrijventerreinen relatief dicht bij de stad liggen.”

Ook de samenwerking met overheid en andere ondernemers is goed. Een mooi voorbeeld is de nieuwe bedrijfsruimte van AllPress Metals op bedrijventerrein Loven. Die kon worden gerealiseerd dankzij huisvestingsfonds Fons en de inzet van Wil. Hij maakte afspraken met AllPress over herindeling van het terrein en investeerde in nieuwbouw voor het metaalverwerkingsbedrijf. Daardoor kon hijzelf een nieuwe hal realiseren voor klant DS Smith. "Winnen doen we samen in Tilburg."

Voor 2018 heeft GVT nog een primeur van wereldniveau. Vanaf het najaar gaan ze namelijk met twee volledig elektrische containerschepen het Wilhelminakanaal bevaren.