Innovatie, kennis en creativiteit

Er ontstaan steeds vaker cross-overs, waardoor bedrijfsactiviteiten en economische sectoren met elkaar verweven raken op één locatie, binnen één organisatie. Dit leidt tot nieuwe, geïntegreerde economische clusters, ketens of netwerken. Een gevolg is dat de grenzen verdwijnen tussen industriële productie (maakindustrie), industrieel onderhoud (maintenance), transport, overslag, assemblage (logistiek), marketing en sales, e-commerce en zakelijke dienstverlening (bijv. verzekeringen). Op deze wijze wordt een modern industrieel cluster gevormd. 

Tilburg kan de koppeling tussen logistiek en moderne industrie maken

De koppeling tussen moderne industriële bedrijvigheid en uitstekende distributienetwerken onderscheidt ons als stad. Ook zorgt die koppeling voor bijzondere economische kansen. De logistiek rondom maintenancebedrijven (de zogenaamde servicelogistiek) is daar een voorbeeld van. Resultaat is een hoge toegevoegde waarde: logistiek bepaalt in grote mate de uiteindelijke kwaliteit van dienstverlening aan de klant. Bedrijven als Agristo, BOA Nederland, CAPI, P. van der Wegen Gears, Bierens, Tesla, Standard Aero, Group of Butchers en Art Group werken al nauw samen met logistieke partners en vormen cross-overs om snel te kunnen schakelen. 

Agristo

Agristo is een wereldspeler met een productievestiging op Vossenberg. Van daar worden de kwaliteitsvolle diepgevroren producten zoals onder andere friet en wedges geproduceerd en vervolgens gedistribueerd naar consumenten in meer dan 115 landen. Een cruciale schakel in de bedrijfsvoering is performant supply chain management. Vanuit het volautomatische magazijn vertrekt er ca. elke 7 minuten een vracht, zij het per vrachtwagen over de weg, zij het naar de BTT voor binnenvaart en verdere verscheping. Deze laatste vervoerswijze biedt de firma uit Tilburg grotere flexibiliteit bij verladingen en betekent ook voor het milieu een enorme winst.

Boa Nederland

BOA Nederland, High Tech Onderdeel van de wereldwijde BOA Group, maakt verschillende flexibele componenten zoals RVS slangen, balgen en compensators voor veeleisende toepassingen binnen de industrie, Automotive en luchtvaart. In Nederland worden onder andere slangen RVS slangen geproduceerd voor ASML. Dit zijn veelal 'high tech' werkzaamheden, uitgevoerd in een cleanroom, waarbij zeer hoge eisen worden gesteld aan de productkwaliteit en logistiek. Vanwege sterke groei is BOA Nederland onlangs verhuisd van Loven naar T58. 

Capi

Voor Capi is het steeds minder rendabel om de productie in lagere loonlanden plaats te laten vinden, waarbij men in de afweging ook de kwaliteit van de geleverde producten en het milieu laat meewegen. Capi produceert sindsdien weer in Tilburg in een vergaande gerobotiseerde omgeving, waarbij de werknemers zich richten op ontwikkeling, inpakken, labelen.

P. van de Wegen Gears

Tilburg is wereldtop op het gebied van de productie van tandwielen. Deze bedrijven ontwikkelen zich met aanwezigheid kennis, innovatiekracht en human capital. Daarbij richten de bedrijven zich ook op productie en maintenance van de tandwielen. Van der Wegen Gears heeft onlangs een nieuwe productiehal gebouwd t.b.v. 's-werelds grootste tandwielmachine voor een tandwielendiameter tot 30 meter en 250 ton. 

Tesla

In de assemblagewerkzaamheden van Tesla in Tilburg is de verwevenheid van productie en vervaardiging met logistiek zichtbaar. De assemblage voor de gehele Europese Unie vindt plaats in Tilburg. In de 2e vestiging die september 2015 in Tilburg is geopend worden een grote hoeveelheid onderdelen verwerkt en geassembleerd tot een rijklare auto. 
Daartoe worden in het pand ook allerlei tests gedaan met de auto's. Daarnaast geldt de Tilburg Factory als technische hoofdvestiging voor Europa. Opslag van spare parts, onderhoud etc. geschiedt vanuit de tweede vestiging in Tilburg. 

Group of Butchers

Group of Butchers produceren vleeswaren en vleesproducten. Ze maken deze in overleg met de klant precies op maat. Zowel het hoofdkantoor als de productie van gegrilde vleeswaren bevinden zich in Tilburg. Verder heeft het bedrijf drie andere fabrieken in Nederland, een distributiecentrum in Boxtel en twee fabrieken in België. Kenmerkend aan dit bedrijf is dat het naast de traditionele slagersproducten een uitgebreid begeleidend programma levert. De uitgebreide sales organisatie ondersteund haar klanten in categorie management met markt data, een begeleidende buitendienst. Er is bewust gekozen voor Tilburg door de centrale ligging in ons marktgebied, de Benelux, en ze werken met meerdere logistieke dienstverleners uit Tilburg samen.

Art Group

In de Art Group hebben meerder gereedschapmakerijen de krachten gebundeld waarbij het doel is om de standaard gereedschapmakerij hoger in de toeleverancierketen te positioneren: van contract manufacturer voor het maken van stempel, matrijzen en onderdelen naar een organisatie met ontwikkelmogelijkheden en kennis en kunde in huis om klanten te kunnen adviseren tijdens de designfase. Een ontwikkeling van bedrijven met jarenlange specialistische kennis, naar een 'moderne' organisatie waarin specialistische kennis uitgebreid wordt met klantgerichte diensten en r&d.

IFF, Agristo, Fuji en Coca Cola

Samenwerking van enkele grotere bedrijven in Tilburg die allen vervuild water afvoeren. Zij hebben gezamenlijk geïnvesteerd in de ontwikkeling van de grootste private industriële afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) van Europa die ervoor zorgt dat het water minder vervuild op de afwateringsystemen geloodst wordt. Zie ook dit artikel van Installatieprofs.