Talent als opgave

Tilburg staat van oudsher bekend om haar maakindustrie. De stad heeft zich de afgelopen decennia voortdurend opnieuw uitgevonden. Van textielstad naar moderne industriestad. En nu naar… slimme en duurzame maakstad. Bij de transitie naar slimme en duurzame maakstad gaat het om het duurzaam verslimmen van producten, diensten en processen. Samen met de internationaal toonaangevende logistiek en de sterk opkomende digitale sector kan Tilburg bogen op een ijzersterke keten van producten en diensten. Ook profiteert het bedrijfsleven van het rijkelijk aanwezige wetenschappelijk en praktisch onderwijs. De economische ontwikkeling van de maakindustrie gebeurt nadrukkelijk in samenhang met het verbeteren van de samenleving.

Groeien met talent

Bij het ontwikkelen en implementeren van technologie werkt Tilburg nauw samen met het onderwijs. Midden-Brabant is een kennisintensieve regio met een universiteit, twee hbo’s, drie mbo’s en organisaties als JADS en BrabantKennis. In totaal zo’n 47.500 studenten. Tilburg University is gespecialiseerd in het ontwikkelen van kennis over de samenleving (‘Understanding Society’) en het valoriseren van nieuwe technologische ontwikkelingen. De hbo’s (Fontys, Avans) en mbo’s (ROC, De Rooi Pannen, Helicon) richten zich met name op toepassing in de praktijk. Als multi helix organisatie stimuleert Midpoint Brabant de regionale samenwerking tussen onderwijs, ondernemingen en overheden. Dit komt tot uiting in concrete programma’s en projecten.

Knappe koppen leren hier

Marktgerichte arbeidsmarkt

Samen de handen uit de mouwen en denken in oplossingen is typisch Tilburgs. De gemeente voert dan ook een marktgericht arbeidsmarktbeleid met focus op kennisintensieve innovatie, op cross-overs en verbindingen tussen kennisinstellingen en bedrijven. Daardoor komen vernieuwende initiatieven zoals de Startersbeurs snel van de grond. Andere stimuleringsprojecten zijn het Maatjesproject, Reshoring en het Stimuleringsfonds.

Meer info graag!

Young Talent campus

Spoorzone Tilburg krijgt een zogenoemde Young Professional Campus: een mix van wonen, werken en opleiding  voor (ex-)studenten van het hoger onderwijs. De gemeente, Spoorzone-ontwikkelaar SDK Vastgoed en Tilburg University hebben daartoe een intentie-overeenkomst ondertekend. De drie gebouwen van de nieuwe campus moeten vanaf 2022 aan de Burgemeester Brokxlaan verrijzen op het huidige parkeerterrein bij de Hall of Fame en Station 88. De campus moet in totaal liefst 20.000 vierkante meter beslaan voor wonen en werken en onderwijs gericht op ondernemerschap. De initiatiefnemers spreken van ‘bruisende lounge voor ontmoetingen, ideeënuitwisseling en ondernemerschap'. 

Wow, vertel me meer!