Verduurzaming als opgave

Tilburg staat van oudsher bekend om haar maakindustrie. De stad heeft zich de afgelopen decennia voortdurend opnieuw uitgevonden. Van textielstad naar moderne industriestad. En nu naar… slimme en duurzame maakstad. Bij de transitie naar slimme en duurzame maakstad gaat het om het duurzaam verslimmen van producten, diensten en processen. Tilburg wil in 2045 100% circulair produceren, vijf jaar eerder dan het landelijke doel. Daarom investeren we in bedrijven die een meerwaarde hebben voor het economisch systeem én de samenleving.

Duurzaam en circulair ondernemen

Tilburg heeft uitgesproken om in 2045 100% circulair te zijn, met 2030 als tussenstation: 50% circulair. Deze ambitie heeft grote invloed op de maakindustrie. Productketens en productieprocessen zullen anders ingericht moeten worden. Op regionale schaal wordt momenteel door Midpoint Brabant gewerkt aan een circulair economieprogramma. Onder de naam Up New komen er diverse circulaire innovatie-, leer- en maakcentra in Tilburg en omgeving, waaronder voor textiel (in het Drögepand), leder, bouw, food, onderwijs en recycling. Ook is er sinds kort een online portal met informatie en inspiratie voor circulair ondernemen. Startups en mkb-ondernemingen die stappen willen nemen in het circulair maken van hun producten kunnen ondersteuning krijgen van Midpoint Brabant.

Circulair en duurzaam nieuws

Er is geen andere stad in Nederland waar de lijnen zo kort zijn als hier

Kimberley van der Wal, director of business development bij Wolkat

Symbiosis4Growth versnelt uitwisseling tussen bedrijven

Een samenwerkingsplatform dat industriële symbiose bij bedrijven in West- en Midden-Brabant en Zeeland wil versnellen én realiseren, dat is het Regio Deal project Symbiosis4Growth. Het doel is bedrijven te koppelen om (rest)materialen, energie, kennis, capaciteit, faciliteiten en innovatie met elkaar uit te wisselen. Dit kan leiden tot kostenbesparing, levert een positieve bijdrage aan het milieu en stimuleert innovatie. In de regio Midden-Brabant lopen zes projecten, waarvan vier in Tilburg. 

Tell me more!

REKS vastgesteld...wat?

In de Regionale Energie en Klimaat Strategie staan de plannen voor de grootschalige opwek van duurzame energie, de mogelijkheden voor het duurzaam verwarmen van gebouwen én noodzakelijke klimaatmaatregelen om wateroverlast en droogte tegen te gaan. In het REKS-bod, staat onder andere welke gebieden geschikt zijn voor windmolens en zonnepanelen in het buitengebied en welke alternatieven zijn voor het verwarmen van onze woningen met aardgas.

REKS bod downloaden