Dear future, hoe ziet de toekomst van smart health eruit?

Voor Silicon Valley stap je niet meer in het vliegtuig, maar land je gewoon om de hoek. De Spoorzone biedt namelijk alle ruimte aan visionairs, de kenners van de toekomst. Met hen werpen we een blik in de glazen bol en halen we inspirerende quotes, wilde ideeën, cutting edge innovaties en ronduit utopische perspectieven naar boven. 

Gezond gedrag stimuleren. Dat staat bovenaan de prioriteitenlijst van hoogleraar Health, Behavior and Society Jantine Schuit. Een drijfveer die is geworteld in haar jeugd: de arbeiderswijk waarin ze opgroeide liet haar al vroeg zien wat de invloed van ongezond gedrag is op de kwaliteit van leven van mensen. En hoe moeilijk het kan zijn om hier op eigen houtje iets aan te veranderen. Naast hoogleraar is Jantine lid van het College van Bestuur en Vice Rector Magnificus van Tilburg University. Daarnaast zit ze in het bestuur van MindLabs. Dat is trouwens niet de enige link met Spoorzone Tilburg: de nieuwste opleiding van de universiteit - de bachelor entrepreneurship - verhuist op korte termijn naar het gebied achter het Tilburgse station. Jantine: "We vinden het belangrijk om als universiteit een directe verbinding met de Spoorzone te hebben. Studenten van deze opleiding profiteren van zo'n ecosysteem waar bedrijven, opleidingen en start-ups hun kennis en kunde delen."

Voorspelling #1 DE MENS

“De wetenschap helpt de gezondheidskloof verkleinen”

“Iedereen wil gezond zijn”, trapt Jantine af. “Ook mensen die minder gezonde keuzes maken. Dat is vaak eerder een kwestie van niet weten of niet kunnen, dan van niet willen.” Het recente experiment van de Tilburgse wethouder Esmah Lahlah - die een maand lang vrijwillig op bijstandsniveau leefde - laat dat mooi zien. Op de dagen dat haar kinderen niet bij haar waren, dineerde de wethouder noodgedwongen met een zak paprikachips. Jantine: “Energierijke producten zijn vaak goedkoop, maar niet zo gezond. Als je met weinig geld moet rondkomen, is het logisch dat je daarvoor kiest. Maar het zorgt er wel voor dat mensen met een kleine portemonnee ongezonder leven dan mensen met meer geld. Die gezondheidskloof moeten we de komende jaren verder verkleinen. Daar ligt een rol voor beleidsmakers, maar ook voor de wetenschap.”

We hebben steeds meer data, wat weer een veelheid aan onderzoeksmogelijkheden op het gebied van gezond gedrag met zich meebrengt. Wil je die data effectief ten dienste van de mens inzetten, dan is kennis óver die mens en zijn gedrag onmisbaar. Aan een mooie dataset en top-of-the-bill technieken heb je niets, duidt Jantine, wanneer je de context van een probleem of vraagstuk niet kent. “De problemen waar mensen in hun dagelijks leven mee kampen, zijn vaak niet technisch van aard. Dat is waar wij onze studenten en onderzoekers voor opleiden. We vinden het van groot belang dat ze vanuit hun kennis over mens, gedrag en maatschappij de juiste vragen stellen. En vervolgens ook weten hoe ze daar data science voor in kunnen zetten.” De komende jaren wordt die noodzaak, met de groeiende hoeveelheid data, alleen maar groter. In januari presenteerde Tilburg University haar nieuwe strategisch plan ‘Weaving Minds and Characters’. “Speerpunt is het opleiden van digitaal vaardige mensen met een kritische blik op mens en maatschappij. Die niet alleen kennis ontwikkelen, maar ook toepassen. Bijvoorbeeld om de gezondheidskloof die er nu nog bestaat de komende jaren verder te verkleinen.”

Voorspelling #2 DE MAATSCHAPPIJ

“Door vragen uit de maatschappij op te halen, kunnen we met onze kennis bijdragen”

Vergeet de wetenschapper die achter zijn bureau verzint wat relevant is, maar zie een onderzoeker die schouder aan schouder samenwerkt met de mensen die bij de resultaten gebaat zijn. Dát is hoe je als onderzoeksinstituut impact maakt. Tilburg University werkt in het programma We Care samen met het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg. Er is jaarlijks €500.000 beschikbaar voor onderzoeksprojecten die artsen van het ziekenhuis en onderzoekers van de universiteit samen oppakken. Jantine wijst ook op Tranzo - de academische werkplaats van Tilburg University waarin kennis van wetenschappers, zorgverleners en patiënten in onderzoek naar zorg en welzijn wordt gebundeld. “Er gebeuren al mooie dingen op het gebied van onder meer Alzheimer en E-health. Dit soort samenwerkingen blijven we de komende jaren stimuleren.”

“In 2027 bestaat onze universiteit honderd jaar. De vraag die we ons de afgelopen jaren hebben gesteld is: hoe stomen we ons klaar voor het volgende centennium? De conclusie is dat we aan de slag moeten met de problemen in onze omgeving. Dat geldt voor gezondheid, maar ook voor vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld arbeidsmarkt en de energietransitie.” Verderop in dit centennium stappen we een ziekenhuis binnen, het is 2037. In plaats van dat we als patiënt een onderzoeks- en behandeltraject ondergaan, neemt de arts ons als gelijke mee in de beslissingen die moeten worden genomen. Van het stellen van de diagnose tot en met het kiezen voor een op maat gesneden behandeltraject. Jantine: “Bestaand medisch onderzoek is vaak gebaseerd op blanke mannen van middelbare leeftijd. Maar wat is er nodig voor vrouwen, voor mensen met een andere etnische achtergrond of voor jongeren? Doordat er steeds meer data beschikbaar komt, is de stap naar gepersonaliseerde zorg mogelijk.”

Voorspelling #3 DE WERELD

“Om tot duurzame oplossingen voor wereldproblematiek te komen, is interdisciplinaire samenwerking nodig”

De zorgen om het klimaat, wereldwijde verdeling van voedsel en middelen, inrichting van gezondheidszorg - dit zijn allemaal vraagstukken die ook over twintig of dertig jaar nog relevant en actueel zijn. Vragen die je vanuit meerdere kanten moet bekijken -  zoals juridisch, sociaal, psychologisch en economisch - om tot duurzame oplossingen te komen, meent Jantine. “Niet voor niets maken we de komende jaren als universiteit steeds meer de overgang naar ‘team science’. Dat zie je ook al in de projecten die met het ETZ lopen. Steeds vaker komen daar ook meerdere onderzoeksdisciplines aan te pas.”

Samenwerken vraagt om een andere mindset en cultuur in de onderzoekswereld. Tilburg University neemt daarop met haar strategisch plan alvast een voorschot. “Sociale veiligheid staat bij onze universiteit hoog in het vaandel. Als opleidingsinstituut, maar ook als werkgever”, licht Jantine toe. Als de onderzoekswereld hierin volgt, betekent dit in potentie: meer en makkelijker internationaal samenwerken tussen wetenschappers en over onderzoeksgebieden heen. Elkaar erkennen en waarderen, daar gaat het om. En dus ook snellere en betere oplossingen waaraan ieder vanuit zijn eigen expertise bijdraagt. “Goed samenwerken is daarbij onmisbaar. En dat betekent dat je je open durft te stellen. Dat er onderling sprake is van vertrouwen en integriteit. Dat je de bevindingen die je doet, durft te delen. Tegelijkertijd zullen ook de afzonderlijke disciplines sterker worden omdat de kennis uit de ene discipline een andere discipline kan verbeteren. Door dit alles te stimuleren, kunnen we écht bijdragen aan antwoorden voor de wereldwijde problemen van vandaag en morgen. ” 

Voorspelling #4 TILBURG

“Tilburg heeft een interessant ecosysteem om al deze ontwikkelingen vorm te geven”

Tilburg is - mede dankzij de hoog aangeschreven opleidingen van Tilburg University op dit vlak - een data science en artificial intelligence hotspot geworden. Zie alleen al de interviews met alumni Jason Oleana en Merwin de Jongh in deze reeks. Door MindLabs mede te faciliteren, hoopt Tilburg University deze ontwikkeling nog verder te versnellen. Jantine: “Tilburg is nog veel te bescheiden. Het mag duidelijker worden voor iedereen waar we voor staan.” Met een glimlach vervolgt ze: “Voor mij als noorderling is dat soms nog wennen, die bescheidenheid. We mogen vaker ons nek uitsteken, wat mij betreft.”

De universiteit hoopt via MindLabs ook het bedrijfsleven steviger aan zich te verbinden, door samen met hen te werken aan mens-machine interactie. Ook wil de universiteit zich meer verbinden aan het bedrijfsleven in de vorm van post-academisch onderwijs, bijvoorbeeld op het vlak van digitalisering. En op het gebied van gezamenlijk onderzoek, zoals dat nu ook al met het ETZ gebeurt. “MindLabs is een ecosysteem, een katalysator, die de verschillende partijen bij elkaar brengt en inspireert. En we geven toegang tot kennis en apparatuur om daadwerkelijk aan de slag te gaan.” Onderzoekers versterken en verbreden zo hun discipline, ondernemers krijgen hulp bij vragen over kansen die ze nog laten liggen of processen die ze efficiënter in kunnen richten. “Uiteindelijk wordt iedereen sterker van zo’n samenwerking. Daar ligt wat mij betreft de toekomst.”

To read this article in English, click here.

MindLabs

MindLabs is een samenwerkingsverband waarin drie kennisinstellingen, overheden en een groeiend gezelschap van bedrijfspartners, maatschappelijke instellingen en startups participeren. De fysieke locatie wordt nu gebouwd in Spoorzone Tilburg en is in 2022 klaar. Momenteel operereert MindLabs vanuit het Deprez gebouw, eveneens gevestigd in Spoorzone Tilburg. MindLabs partners versterken samen de ontwikkeling van technologieën die interacteren met menselijk gedrag; oftewel human centered AI. Met de unieke mogelijkheden van deze technologieën willen partners maatschappelijke uitdagingen helpen oplossen. Centraal staan technologieën uit de kunstmatige intelligentie zoals robotics & avatars, mixed en virtual reality, serious gaming, natural language en data technologiën.

Meer MindLabs

Spoorzone Tilburg

Spoorzone Tilburg is het nieuwe en baanbrekende talent- en innovatiedistrict van Nederland. Grenzend aan het station en goed verbonden met stad, regio en land biedt het de ideale uitvalsbasis voor je bedrijf of satelliet vestiging. In dit rauwe industriële gebied vol cultuur, horeca en historie in het centrum van de stad wordt hard gewerkt aan de toekomst. Het is een kennisgedreven biodome gebouwd voor en door creatieve ondernemers met interactieve technologieën en gedrag als basis. De aanwezigheid van Tilburg University, ROC en Fontys Hogescholen zorgt voor kennis, talent en visie. Het gebied zelf is compact en duurzaam ontwikkeld en biedt een life long stay voor ondernemers van startup tot scale-up en verder.

Meer Spoorzone