Nieuwbouw Spoorzone Tilburg in beeld

Spoorzone Tilburg is volop in ontwikkeling. De komende jaren ontpopt dit gebied voor innovatie en talent zich tot een ideale locatie voor bedrijven die willen groeien in een rauwe, urban broedplaats met een fijne mix van wonen, werken en vrije tijd. Voor startups is er nu al ruimte in Startup Kitchen en kun je ook al een plek reserveren in het nieuwe MindLabs gebouw

Het totale programma voor werken in de Spoorzone bedraagt circa 50.000 m2 bvo. Dit programma wordt gefaseerd in de tijd ontwikkeld, oplopend met de jaarlijkse vraag naar kantoren. Hiermee kiest Tilburg ervoor om een omvangrijk deel van de toekomstige kantoorbehoefte voor het gehele centrum in de Spoorzone te realiseren. Het aantal vierkante meters is substantieel. 

Omdat de mix aan functies juist een belangrijke positieve factor is voor bedrijven om zich hier te willen vestigen is gekozen voor een spreiding van het volume over het plangebied. Binnen het programma ‘werken’ gaat het om kantoren. Er is geen ruimte voor industriële functies. Binnen ‘kantoren’ gaat het om een divers palet aan ruimtes; naast kantoren ook studio’s, cowerkplekken, werkateliers, aan onderwijs gelieerde ruimtes en al wat daar tussenin ligt.

De Spoorzone is bij uitstek het gebied waar Tilburg zijn ambities kan verwezenlijken op het vlak van vernieuwingen en experimenten. Het industriële karakter en de levendige mix nodigt uit tot vestiging van zzp-ers, startups en doorgroeiers. De gemeente zet in op een volume van circa 2.000 m2 (gefaseerd aan te bieden) in kleine units van 20-75 m2. De doelgroep bestaat uit tegendraadse, vernieuwende ondernemers met groeipotentie in de kenniseconomie en creatieve industrie. Om ze betaalbaar te houden worden de units op basisniveau geleverd en met tijdelijke huurcontracten tot 3-5 jaar. 

Ontwikkelingen op een rij

Plan-t (werken)

Kantoorgebouw Plan-t is een dynamische ontmoetingsplaats voor bedrijven en organisaties.

Opdrachtgever: Werkplaats Ontwikkelingsbedrijf
Ontwikkelaar: SDK Vastgoed
Oppervlakte: 13.500m2
Planning: opgeleverd in 2020

De Brabander (wonen)

De eerste woontoren in de Spoorzone met 162 (huur)appartementen en 2 commerciële ruimten.

Opdrachtgever: Werkplaats Ontwikkelingsbedrijf
Ontwikkelaar: SDK Vastgoed
Oppervlakte: 18.000 m2
Planning: voltooiing in 2022

Mindlabs (werken, onderwijs)

Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven op het gebied van kunstmatige intelligentie.

Opdrachtgever & Ontwikkelaar: Gemeente Tilburg & Fontys Hogescholen
Oppervlakte: 12.500 m2
Planning: voltooiing 2021

Clarissentoren (wonen)

Nieuwe woontoren met circa 270 appartementen

Opdrachtgever: Werkplaats Ontwikkelingsbedrijf
Ontwikkelaar: SDK Vastgoed
Hoogste punt: ca. 130 meter
Oppervlakte: 32.000m2
Planning: Voltooiing in 2025

Binnentuin (werken, leisure)

De ontmoetingsplek van de Spoorzone gedreven door pioniers met plek voor ondernemerschap en vermaak.

Opdrachtgever: Gemeente Tilburg
Oppervlakte: 11.500m2

Young Professionals Campus (werken, onderwijs, wonen)

Inspirerende plek voor ontmoeting, (startend)  ondernemerschap onderwijs en wonen.

Opdrachtgever: Werkplaats Ontwikkelingsbedrijf
Ontwikkelaar: SDK Vastgoed
Oppervlakte: 20.000 m2
Planning: Voltooid in 2024

Koepelhal & Wagenmakerij (leisure, werken, wonen)

Er komt woonruimte en parkeerruimte naast de bestaande hallen voor evenementen, urban culture en startend ondernemerschap.

Opdrachtgever: Werkplaats Ontwikkelingsbedrijf
Oppervlakte: 31.500m2

Ketelhuis (wonen, werken, leisure)

Het Ketelhuis krijgen een nieuw leven als plek om te wonen (48 appartementen), werken en ontspannen. Achter het Ketelhuis verrijzen 14 atelierwoningen.

Opdrachtgever: Werkplaats Ontwikkelingsbedrijf
Ontwikkelaar: SDK Vastgoed
Oppervlakte: ca. 4.600m2
Planning: voltooiing 2023

Theresia Zone & Besterdring (werken, wonen)

De Theresia zone wordt uitgebreid met nieuwe woningen en kleinschalige kantoren en bedrijvigheid. Op de plek van het voormalige UWV-kantoor, het blauwe gebouw, komt een nieuw appartementencomplex met het hoogste punt aan de Besterdring. Het complex biedt plek aan maximaal 150 appartementen.

Theresia Zone
Opdrachtgever: Werkplaats Ontwikkelingsbedrijf
Ontwikkelaar: SDK Vastgoed
Oppervlakte:        West: 13.300m2
                             Oost: 9.000m2

Appartementen Besterdring
Opdrachtgever en Ontwikkelaar: BPD Gebiedsontwikkeling
Oppervlakte: 16.500m2

Zwijsen I (wonen, werken)

Woningen worden hier gecombineerd met commerciële functies en kantoren gelegen aan informele hofjes.

Opdrachtgever & Ontwikkelaar: v/d Ven Bouw- en Ontwikkeling
Oppervlakte: 19.750 m2

Parkeergarage Zwijsen

Opdrachtgever & Ontwikkelaar: Werkplaats Ontwikkelingsbedrijf
Omvang: 800 parkeerplekken
Planning: Voltooiing 2022

Zwijsen II (wonen, werken, leisure)

Ruimte voor woningen, kantoren, commerciële functies en een hotel dat samen met de bestaande polygonale loods de entree vormen naar dit gebied.

Opdrachtgever & Ontwikkelaar: Van Wijnen en Trebbe
Oppervlakte: 24.000 – 25.800m2 

Meer informatie vind je in het Koersdocument Spoorzone of neem contact op met Karin Croes via karin.croes@tilburg.nl.

Dronevideo nieuwbouw Spoorzone

Meer ontwikkelingen Spoorzone