Corona Herstelfonds Cultuur voor Tilburgse culturele infrastructuur

Er komt een nieuwe subsidieregeling: het Corona Herstelfonds Cultuur. Dit fonds ondersteunt Tilburgse culturele instellingen tijdens de Covid-pandemie. Het Corona Herstelfonds Cultuur heeft een budget van € 3 miljoen. 

Geld van het Rijk

Het budget van € 3 miljoen komt van het Rijk. De gemeente Tilburg heeft eerder een bedrag van € 7 miljoen van gekregen van het Rijk voor coronasteun aan de culturele sector. Inmiddels is daarvan ongeveer € 4 miljoen uitgekeerd aan culturele instellingen, makers en amateurkunstverenigingen. De resterende € 3 miljoen komt nu in dit Corona Herstelfonds Cultuur. Wij voldoen met het herstelfonds aan de dringende oproep van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om de rijkssteunbijdragen voor cultuur aan gemeenten ook daadwerkelijk aan cultuur te besteden.

De subsidie die kan worden aangevraagd in het kader van deze regeling betreft een eenmalige projectsubsidie. Het gaat om een incidentele financiële impuls voor instellingen om zich te richten op herstel van de organisatie en activiteiten die zijn veroorzaakt door de pandemie en de maatregelen die van rijkswege zijn genomen in het kader van Covid-19.

Aanvragen

Subsidieaanvragen kunnen vanaf maandag 17 januari 2022, 12:00 uur, tot en met 31 december 2022 worden ingediend. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Alleen aanvragen die via het online aanvraagformulier worden ingediend worden in behandeling genomen. Het beschikbare budget (zijnde het subsidieplafond) voor de regeling Corona Herstelfonds Cultuur Tilburg bedraagt in totaal € 3.000.000,-.
 
Klik hier om de regeling van het Corona Herstelfonds Cultuur te zien. Via deze pagina kunt u ook een aanvraag indienen. 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: Bram van den Einden, tel. 06 25 76 63 63, bram.van.den.einden@tilburg.nl of Teun van Irsel, tel. 06 31 13 86 12, teun.van.irsel@tilburg.nl.

Meer nieuws