Eerste groepsprijs Jan Naaijkensprijs 2021 uitgereikt: Apprentice Master groep #2 winnaar

Donderdag 2 september 2021 is de Jan Naaijkensprijs uitgereikt tijdens de opening van ‘Season Highlights’. De prijs, die sinds 2014 verbonden is aan het Apprentice Master project van Kunstpodium T, is voor het eerst aan een groep uitgereikt om de collectiviteit in de kunstwereld te stimuleren. De groep 'Apprentice Master #2 Mo|nu|mentum', die van 6 tot 28 februari in Omstand, Arnhem exposeerden, werden door de onafhankelijke jury tot winnaar uitgeroepen met hun nieuwe presentatie (nooit meer alleen).

De Jan Naaijkensprijs, gekoppeld aan de Season Highlights expositie, wordt ingezet voor het behoud van kunsttalent in Brabant. Sinds 2014 is deze verbonden aan het Apprentice Master project. In het verleden werd de prijs uitgereikt aan individuele Apprentices. De verschuiving van een individuele Jan Naaijkensprijs naar een groepsprijs komt voort uit het groeiende belang van collectiviteit in de kunst, wat wij ook steeds hoger in het vaandel plaatsen. Collectiviteit is een grote drijfveer gedurende het hele project; zodoende ook in de Jan Naaijkensprijs. De prijs bestaat uit een geldbedrag van €400,- voor iedere kunstenaar om in hun eigen praktijk in te zetten. 

Een onafhankelijke jury ging met de groepen in gesprek over de presentatie, samenwerking en wisselwerking met hun individuele praktijk. Deze jury bestond uit:
- Simone Kol, curator Galerie Bart Nijmegen & Amsterdam
- Ian Skirvin, kunstenaar, voormalig Apprentice en genomineerde 2018/2019)
- Merel van den Nieuwenhof conservator Museum Jan Cunen Oss

De eerste groepsexpositie van Season Highlights was verrassend. Het is een expositie die vier heel verschillende facetten van collectiviteit laat zien. Deze diverse interpretaties zorgden voor interessante gesprekken onder onze juryleden. De afwegingen tussen presentatie, proces en hun vorm van collectiviteit zijn naast elkaar gelegd om zo tot een winnaar te komen. A/M #2 (nooit meer alleen) overtuigde de jury.

De jury over deze groep: 'Een zuivere presentatie, voortkomend uit een evenwichtige samenwerking. We hebben genoten van de verstilling in de ruimte, die ons tot een gerichte focus bracht.' Lees hier het hele juryrapport

Over de kunstenaars: 

Maud Faassen’s artistiek onderzoek draait om de vragen: Wie ben ik? En wat is mijn voetafdruk op deze wereld? Deze vragen worden onderzocht door het creëren van een aanwezigheid en afwezigheid. Onder invloed van tijd ontstaan er vormen en sporen die achterblijven. Diens kunstenaars praktijk bestaat uit performances en mixed media installaties. Hierbij is werken met natuurlijke materialen een belangrijk onderdeel omdat deze materialen nog puur en eerlijk zijn aan de essentie van de wereld om ons heen. Hierdoor kan hen het dichtste komen bij diens artistieke onderzoek omdat deze teruggrijpen naar de beginselen van het leven. 
http://maudfaassen.com

Geïntrigeerd door primaire natuurkundige verschijningen zoals licht, geluid en beweging creëert Britt van den Boogaard immersieve installaties. Door middel van zelfgemaakte machines/instrumenten worden trillingen vertaald naar verschillende stimuli: geluid, beeld en tast, waardoor zintuigen interfereren en het bewustzijn verandert. Een onuitputtelijk onderzoek naar de relatie tussen onze psyche en de zintuiglijke prikkels in de wereld om ons heen, wat onlosmakelijk met elkaar in verbinding staat. Met haar werk probeert ze overprikkeling te controleren door het te ordenen en naar elkaar toe te trekken. In het geheel ontstaat een wisselwerking tussen een mystieke ervaring en een openbaring van het ontstaan hiervan.
http://brittvandenboogaard.com

De door de mens ontwikkelde tools maken het mogelijk om natuurverschijnselen die buiten het spectrum van onze zintuigen vallen uit te drukken in iets dat wij kunnen waarnemen. Binnen haar praktijk onderzoekt Christy Westhovens die nieuwe vormen van waarnemen. Niet in het kijken naar ruwe data, maar in het ervaarbaar maken ervan. Dit doet ze door middel van persoonlijke experimenteren en het ontwikkelen van installaties die, juist door het gebruikt van technologie, onze menselijkheid benadrukken. Zoals bijvoorbeeld het vertalen van het elektrische veld van het lichaam in een soundscape, of het uitvergroten van lichamelijke processen in een lichtinstallatie.
https://www.christywesthovens.com

In de praktijk van Tycho van Zomeren staat de kijkervaring altijd voorop. Van Zomeren onderzoekt in zijn realistische schilderijen hoe mensen de wereld waarnemen. Door de grens van waarneembaarheid te benaderen, reductie toe te passen, de perceptiefilosofie te onderzoeken en door haast clichébeelden te gebruiken, deconstrueert Van Zomeren de kijkervaringen die zijn werken oproepen.
http://tychovanzomeren.com / https://www.instagram.com/tychovanzomeren/

 

Meer nieuws