Eerste indientermijn impulsgelden

In 2020 zijn er drie momenten waarop er aanvragen kunnen worden ingediend – tenzij het subsidieplafond onverhoopt eerder wordt bereikt. Van 13 t/m 19 januari is de eerste mogelijkheid in 2020 om aanvragen voor subsidie impulsgelden in te dienen. Kunstloc heeft de belangrijkste informatie ten aanzien van de procedure en de vereiste documenten voor je op een rij gezet! 

De impulsgelden zijn bestemd voor de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. Je plan komt mogelijk in aanmerking voor een impulsbijdrage (maximaal 50% van de kosten tot een maximum van 124.999 euro) wanneer je kunt aantonen dat jouw plan een bijdrage levert aan het versterken van de Brabantse cultuursector of het duurzaam verbinden van de cultuursector met andere domeinen. 

Lees het complete artikel: https://www.kunstlocbrabant.nl/nieuws/eerste-indientermijn-impulsgelden-wat-je-echt-moet-weten-2428