Eerste toekenningen uit Corona Herstelfonds Cultuur

Op 30 november 2021 besloot het College van B&W om de subsidieregeling Corona Herstelfonds Cultuur in te richten met een budget ter hoogte van € 3 miljoen. Het Corona Herstelfonds Cultuur is ingericht om te anticiperen op de financiële situatie bij culturele organisaties op de middellange termijn waarbij de aandacht gericht is op herstel van de cultuursector. Met de bijdrage uit het Corona Herstelfonds Cultuur investeert het College van B&W in de culturele organisaties om de cultuurambities uit het Cultuurplan 2021-2024 te kunnen handhaven en te behouden wat er is opgebouwd. Het directe effect van het herstelfonds is dat culturele organisaties kunnen werken aan de productie en presentatie van kunst- en culturele uitingen tijdens en na de coronacrisis.

Tot nog toe hebben 14 Tilburgse culturele instellingen succesvol een beroep gedaan op het Corona Herstelfonds Cultuur. In totaal hebben zij € 1.420.849,- aan subsidie ontvangen. Daarnaast zijn er op dit moment nog een aantal subsidieverzoeken in behandeling. Hieronder vind je het overzicht van de gehonoreerde aanvragen.Meer informatie over het Corona Herstelfonds Cultuur is te vinden op de site van de gemeente Tilburg

Meer nieuws