Extra indientermijn voor subsidie impulsgelden in november 2021

Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Brabant heeft deze week definitief besloten het budget voor impulsgelden in 2021 en 2022 eenmalig op te hogen naar €2,4 miljoen. Dit naar aanleiding van een motie die in maart werd aangenomen om het budget te verhogen als de behoefte in aanvragen groter zou zijn dan het reeds beschikbare budget. Het recordaantal aanvragen in april bevestigde dat de behoefte uit het culturele veld enorm is.

In eerste instantie was er voor 2021 €1,1 miljoen beschikbaar. Dat budget wordt nu opgehoogd naar €2,4 miljoen. Dat betekent dat er in november een nieuwe indientermijn is voor aanvragen voor subsidie impulsgelden. Deze indientermijn opent van 8 november t/m 14 november 2021.

Daarnaast is er extra budget beschikbaar om crowdfunding-campagnes en kennisvoucher-aanvragen te ondersteunen. Hier kunnen het hele jaar nog aanvragen voor worden ingediend, tenzij het subsidieplafond eerder wordt bereikt. Voor crowdfunding worden bovendien de voorwaarden verruimd: het percentage aan ondersteuning en de maximum aan te vragen bijdrage worden verhoogd, en het wordt mogelijk meerdere aanvragen in te dienen voor 2021-2022. Ook de Makersregeling keert terug, de matchingsregeling die gemeenten stimuleert om te investeren in projecten van individuele makers.

Ook voor 2022 is er in totaal €2,4 miljoen beschikbaar voor het impulsgeldenprogramma. Dat betekent dat er in 2022 twee indientermijnen zijn voor de subsidie impulsgelden. Deze vinden plaats van 25 april t/m 1 mei en van 19 t/m 25 september 2022.

Bekijk alle wijzigingen voor het impulsgeldenprogramma 2021 en 2022

Meer nieuws