Extra steun beschikbaar voor amateursector

De gevolgen van de grilligheid van Covid-19 en de maatregelen om de pandemie in te dammen zijn ook binnen de amateurkunst goed merkbaar. Het kabinet kent daarom 1.4 miljoen extra steungeld toe aan de sector amateurkunst. Het bedrag komt meteen beschikbaar.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie draagt zorg voor de uitgifte van deze subsidie die wordt uitgezet in twee regelingen. € 900.000,- is beschikbaar voor verdieping van de deskundigheid bij zzp’ers die werkzaam zijn bij instellingen voor cultuureducatie en cultuurparticipatie. Hiervoor zal het Fonds de Impulsregeling voor instellingen binnenkort opnieuw openstellen.

€ 500.000,- extra steun komt ten goede aan 9 landelijke amateurkunstkoepels die rechtstreeks met het amateurveld in contact staan. Het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) begeleidt dit tweede traject en is verantwoordelijk voor de praktische realisatie.

De 9 landelijke koepels die steun ontvangen zijn: KNMO, Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie Koornetwerk Nederland NOVA, Nederlandse Organisatie van Audiovisuele Amateurs Fotobond STIDOC, Stichting Textiel Informatie en Documentatie Centrum Danslink LOST, Landelijke Organisatie Studenten Theaterverenigingen Circuspunt FFGN, Federatie van Folkloristische Groepen Nederland.

Bij de amateurkunstkoepels komen veel vragen en verzoeken om informatie en ondersteuning binnen die de vrijwillige besturen niet kunnen realiseren. Naast budget voor het opvangen van de gevolgen van corona, is er in deze ronde daarom ook budget om verenigingen praktisch en met inzet van professionals te kunnen ondersteunen, op weg naar een breder herstelplan.

"Wij zijn blij dat we net als in 2021 ook in 2022 opnieuw de amateurverenigingen kunnen ondersteunen tijdens deze pandemie. De uitdagingen zijn groot. De wederopbouw van het amateurkunstleven is hard nodig. Het maken van herstelplannen en het opnieuw op gang brengen van activiteiten vergen professionele ondersteuning. Met deze steun wordt de infrastructuur van amateurveld verbeterd, nu én in de toekomst." - Hedwig Verhoeven, directeur - bestuurder Fonds voor Cultuurparticipatie

Heb je naar aanleiding van dit bericht suggesties of vragen: 

Fonds voor Cultuurparticipatie, Jaap van Royen: j.vanroyen@cultuurparticipatie.nl
LKCA, Piet Roorda: pietroorda@lkca.nl
Hans Noijens: hansnoijens@lkca.nl 

Meer weten? Lees het LKCA Rapport Revitalisering van de amateurkunst

Meer nieuws