Gemeente Tilburg en Tilburg universiteit gaan nauwer samenwerken op cultuurgebied

De gemeente en Tilburg University gaan nauwer samenwerken op het gebied van cultuur. Dat begint bij de E. du Perronprijs. Voor de prijs komt meer prijzengeld beschikbaar. Ook de doelgroep jongeren wordt meer bij de prijs betrokken.

Burgemeester Theo Weterings en de vice-voorzitter van het College van Bestuur van Tilburg University, Paulina Snijders ondertekenden een intentieverklaring voor de samenwerking bij de E. du Perronprijs.

Inclusie en grenzen

Om jongeren meer bij de prijs te betrekken, koppelt Tilburg University de prijsuitreiking aan het festival Night University. Studium Generale organiseert dit jaarlijks op de campus met onder andere lezingen, workshops en culturele optredens. In de programmering is ook aandacht voor het thema inclusie en grenzen, met deelname van jongeren en jonge schrijvers uit Tilburg. Vice voorzitter van het College van Bestuur Paulina Snijders: “Met de Du Perronprijs nieuwe stijl willen we laten zien dat kritisch denken vraagt om een gesprek en de afweging van verschillende redenen. Dit is des te meer van belang in een tijd waarin mensen steeds meer in ‘bubbels’ leven en snel hun mening vormen.”

E. du Perronprijs nieuwe stijl

De E. du Perronprijs ‘nieuwe stijl’ is voor het eerst in 2022. De gemeente Tilburg en Tilburg University reiken sinds 1986 de E. du Perronprijs uit aan schrijvers die zich inzetten voor de bevordering van wederzijds begrip en een goede relatie tussen de bevolkingsgroepen die wonen in Nederland. Winnaars van vorige edities waren o.a.: Ellen Deckwitz, Jan Leyers, Ramsey Nasr, Marion Bloem en Abdelkader Benali.

Stadsambities

De uitreiking van de E. du Perronprijs is 19 mei 2022. Paul Scheffer, publicist en emeritus hoogleraar Europese studies aan Tilburg University geeft bij die gelegenheid de E. du Perronlezing. Wethouder Marcelle Hendrickx is jurylid. “De hogere waardering en de nieuwe organisatie rondom de prijs, waarbij nu ook jongeren nadrukkelijk worden betrokken, past bij onze stadsambities. We onderstrepen zo het belang van cultuur en laten onze waardering zien voor de bijdrage die kunstenaars leveren aan het maatschappelijke debat."

Bredere samenwerking cultuur

De vernieuwde E. du Perronprijs en de ondertekening van de intentieverklaring zijn onderdeel van een bredere samenwerking die de twee partijen aangaan op het gebied van cultuurprogrammering. Zo gaat de gemeente kijken of er een cultuurpas kan komen voor studenten en medewerkers van de universiteit. Hiermee kunnen ze met korting naar cultuurevenementen in de stad. Daarnaast ondersteunt de gemeente de universiteit en Studium Generale bij de communicatie over culturele evenementen die zij organiseren die interessant zijn voor inwoners.

E. du Perron (1899-1940) was een in Nederlands-Indië geboren Nederlandse criticus, dichter en schrijver, vooral bekend van zijn roman Land van Herkomst (1935). Zijn grote betrokkenheid bij de vraagstukken van zijn eigen tijd en kritische houding ten opzichte van Nederlands beleid ten aanzien van Nederlands-Indië is terug te vinden in zijn werk. Dit is ook een belangrijke overweging geweest in het vernoemen van deze literatuurprijs naar hem.

Meer nieuws