Gender in de Blender zoekt kunstenaars, artistiekelingen en makers

Het nieuwe project “Gender in de Blender” is opzoek naar kunstenaars, artistiekelingen en makers. Gender in de Blender is een initiatief van Studio Waaghals, door middel van dit project willen ze bewustzijn en acceptatie creëren rondom gendergelijkheid – zoals de verschillen tussen man en vrouw, de LGBTQIAP+ community en stereotyperingen. Ze hopen met dit project jongeren stil te laten staan bij de problemen op het gebied van gendergelijkheid. Ze schetsen een beeld van de problemen in de wereld van nu en betrekken de stad Tilburg hierbij. 

Door verhalen waar deze problemen aan bod komen zichtbaar te maken in de stad Tilburg met behulp van muurschilderingen of een andere vorm van schilderwerk. Deze verhalen zijn gebaseerd op waargebeurde verhalen van mensen die te maken hebben gehad met aspecten rondom het onderwerp gendergelijkheid en/of stereotypering. Iedere schildering wordt ondersteund door een online podcast, waar het verhaal in naar voren wordt gebracht.  

Het basiselement van dit project is de samenwerking tussen Studio Waaghals, de kunstenaar, het verhaal, de locatie en alle andere betrokken partijen. Ze zetten zich samen in om een gezamenlijk doel te bereiken, namelijk een wereld creëren waarin iedereen zijn eigen keuzes kan maken. Iedereen moet vrij zijn om te doen wat ie wil. En dat, is Gender in de Blender! 

Gender in de Blender zal op 14 mei gelanceerd worden in de LocHal te Tilburg. Hier zal een maand lang een werk tentoongesteld worden ter ondersteuning van de andere werken die gaan volgen. 

Dus heb jij affiniteit met één van bovenstaande onderwerpen? 

Ben jij kunstenaar uit Tilburg en/of omgeving Tilburg / provincie Brabant?  

Heb jij als maker een verhaal over dit onderwerp en wil je deze graag visualiseren? 

Meld je dan aan, dan nemen zij contact met je op!