Heilige Heide

Rob Moonen (Schaesberg, 1958) en A.H.J. Dautzenberg (Heerlen, 1967) waren in de maand november artist in residence in Zundert, op uitnodiging van het Vincent van GoghHuis. Ze verkenden gedurende hun verblijf in de Vlaamse Schuur (aka Mudhoney) een voor hen relatief nieuw idioom: geluid. Samen ontwikkelden ze het grid voor een auditieve roman die zij in het voorjaar gaan opnemen, het seizoen waarin de natuur opnieuw tot leven komt – en daar de nodige muziek bij maakt. Op zondag 29 november is er een open atelier van beide kunstenaars, met inachtneming van de coronamaatregelen. Belangstellenden zijn welkom tussen 11 en 14 uur in de Vlaamse Schuur op Landgoed De Moeren, Moersebaan 1-sch in Klein-Zundert.

Heilige Heide

Op een zonnige herfstdag dalen vanuit het schimmenrijk twee geesten neer. Ze dwalen over de Oude Buisse Heide, op zoek naar zielenrust. Vincent van Gogh (1853-1890) woonde tot zijn zeventiende in Zundert. Samen met zijn ouders bezocht hij regelmatig vrienden die woonden op De Moeren, aan de rand van de Oude Buisse Heide. Op het eind van zijn leven werd hij geplaagd door angsten en depressies. Om te kalmeren dacht hij terug aan zijn jeugdjaren, aan de urenlange wandelingen op de uitgestrekte heide.

Henriette Roland Holst (1869-1952) was door haar eerzucht, geestdrift en maniakale werklust vaak neerslachtig of overspannen. Op haar landgoed op de Oude Buisse Heide kon ze herstellen van alle woelingen, en ze kon er vrienden ontvangen. Samen met haar man bewoonde ze een kleine villa en een atelier. In het nabijgelegen zwemvijvertje was ze vaak te vinden, haar lievelingsplek. Zowel Vincent als Henriette hadden een sterke hang naar mystiek en kosmische verbondenheid, naar religieuze hartstocht en overgave. Die hang werd voor beiden het meest bevredigd door de natuur.

Rob Moonen is beeldend kunstenaar, tentoonstellingsmaker en scenograaf. Hij realiseert (inter)nationale projecten op locatie. Hij werkte onder andere in Beijing, Havana, Perth, Tokyo, Kaapstad en Berlijn. Daarnaast is hij initiatiefnemer van PARK, platform voor beeldende kunst in Tilburg. 

A.H.J. Dautzenberg schrijft romans, verhalen, essays, gedichten en toneelteksten. Zijn werk werd genomineerd voor verschillende literaire prijzen. In 2016 ontving hij uit handen van oud-minister Hedy d’Ancona de Impact Award voor de armoedeglossy Quiet 500. Tot medio 2021 is hij stadsdichter van Tilburg.

Meer nieuws